menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2006 |
 
 
 

Ander Nieuws:
Weekjournaal over de Nieuwe Oorlog
 
week 48, 2006
27 november

 
Wekelijkse selectie van ander nieuws,
gemaakt door het Landelijk Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'.
Om deze uitgave thuisbezorgd te krijgen, abonneer op de speciale mailing list.
 
De volledige tekst van de onvertaalde berichten is (tenzij anders aangegeven) in het Engels.
 
Een opmerking over "Fair Use Policy"
 

Vertaalde berichten:
 
Navo stelt doelstellingen bij naarmate onrust over Afghanistan toeneemt
 
De problemen van de Navo in Afghanistan dwingen het bondgenootschap zijn ambities voor een pronktop komende week terug te brengen en werpen de vraag op of de Navo wel in staat is om greep te krijgen op de opstand in het zuiden. De topkonferentie in Riga was bedoeld om de schijnwerper te zetten op de 'transformatie' van het bondgenootschap tot een politieke en militaire organisatie van de 21e eeuw, met meer interventietroepen en optreden overal ter wereld. Een geheim document dat in het bezit is van de Financial Times brengt de nieuwe ambities voor de komende 15 jaar in kaart, waaronder de ontwikkeling van een capaciteit om meer dan ťťn grote operatie tegelijk uit te kunnen voeren.
 
Maar de bijeenkomst zal nu overschaduwd worden door Afghanistan. Ondanks oproepen tot solidariteit binnen de Navo en maandenlange Brits-Amerikaanse pogingen om meer landen te overtuigen om troepen naar zuid-Afghanistan te sturen zeggen hoge Navo-woordvoerders dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Riga grote nieuwe bijdrages op zal leveren. Generaal Jones, de militaire bevelhebber van de Navo had in september om 2500 extra troepen gevraagd voor Afghanistan. Maar van de week zei hij dat hij nog steeds maar 85% van de troepen en het materieel had dat hij nodig had - hetzelfde aantal dat hij in september noemde. Ook andere plannen om op deze top mee te pronken, zoals sterkere banden met AustraliŽ en Japan, zijn op een laag pitje gezet.
 
Financial Times (GB), 23 november 2006
 

 
Amerikaanse havik vindt 'oorlog tegen terrorisme' een vergissing
 
Fred Iklť (82), een veteraan uit de Nixontijd en mentor van de huidige generatie nucleaire 'haviken' heeft een apocalyptische toekomstvisie. Maar als een echte tegendenker, die zijn neoconservatieve bewonderaars in verwarring brengt, levert hij ook harde kritiek op de manier waarop de regering Bush omgaat met de dreiging tegen de VS. Hij is minder bang voor radicale islamisten of Noord-Korea met kernwapens, dan voor aspirant-tirannen die de macht willen grijpen door hun regering van binnenuit te ondermijnen, mogelijk door anderen de schuld te geven van het gebruik van massavernietigingswapens. Hij ziet de VS nog niet zo snel het slachtoffer worden van een dergelijke coup, gezien de kracht van hun politieke instellingen - maar de halfdictatoriale regiems van Centraal-AziŽ, het Midden-Oosten of zelfs Rusland zijn kandidaat voor een dergelijk scenario.
 
Iklť noemt de wereldwijde oorlog tegen terrorisme een afleiding en een oproep voor de vijanden van de VS om zich te verenigen in plaats van dat verdeeldheid onder hen wordt gezaaid. Een preventieve aanval op Iran "zou een catastrofale mislukking zijn". Over Irak zegt hij "Ik wou dat ik kon zeggen dat ik [een tegenstander] ben geweest. [..] Terugtrekken uit Irak zal leiden tot schuldgevoelens, in sommige opzichten terecht. In zekere zin hebben we de situatie erger gemaakt dan onder Saddam Hoessein".
 
Financial Times (GB), 23 november 2006
 

 
Amerikaanse leger registreert anti-oorlogsactiviteiten
 
Een antiterreur databank van het ministerie van defensie van de VS die bedoeld is om aanvallen op militaire installaties te voorkomen, bevatte tips van informanten over anti-oorlogsbijeenkomsten over Irak in kerken, bibliotheken, universiteiten en andere lokaties, zo blijkt uit onlangs vrijgegeven documenten. Zo bevatte een tip uit februari 2005 in de databank de informatie dat de volgende maand "een kerkdienst voor vrede" in New York zou worden gehouden. Een andere notitie vermeldde dat anti-oorlogsactivisten "trainingsbijeenkomsten in geweldloosheid" zouden houden in niet nader genoemde kerken in Brooklyn en Manhattan. Het ministerie zei dat het de procedures dit jaar zou aanscherpen om ervoor te zorgen dat alleen materiaal dat betrekking heeft op echte terreurdreigingen in de databank zal worden opgenomen.
 
Het hoofd van het Contra-inlichtingen velddetachement van defensie, dat de databank met de naam Talon controleert, verklaarde dat het materiaal over de anti-oorlogsbeweging nooit verzameld had mogen worden. Inmiddels zijn meer dan 180 rapportages over anti-oorlogsprotesten uit de databank verwijderd. Van de 13.000 registraties, waaronder veel onbevestigde suggesties over mogelijke dreigingen, zijn er ook nog een paar duizend verwijderd omdat ze "niet blijvend relevant" waren. De documenten over de databank zijn vrijgegeven door defensie na een verzoek in het kader van de wet openbaarheid bestuur door de American Civil Liberties Union en andere groepen. De voorzitter van Veterans for Peace, een organisatie die vaak in de documenten wordt genoemd, was sceptisch over de mededeling van defensie dat het verzamelen van gegevens over anti-oorlogsprotesten was gestaakt.
 
International Herald Tribune (VS), 21 november 2006
 

Onvertaalde berichten:

Deel strijders in Irak ontwikkelt nieuwe tactieken tegen VS
Sunnitische Arabische militanten, verdacht van banden met al Qaida, hebben trainingskampen gevestigd ten oosten van Bagdad die goed gedisciplineerde eenheden afleveren, bereid om de Amerikaanse strijdkrachten te bestrijden in zorgvuldig doordachte confrontaties, aldus Amerikaanse militaire bevelhebbers.
New York Times (VS), 24 november 2006
 
Taliban geholpen door flaters regering en coalitie
Totdat de Taliban verdreven werden was Mullah Ehsanullah een inlichtingenbeambte, die de islamitische orthodoxie handhaafde in oost-Afghanistan. Vijf jaar later is hij opnieuw bezig in de rangen van de Taliban, waar hij nieuwe recruten begeleidt door de guerilla-trainingskampen die verborgen zijn in het ruige terrein in Afghanistan zelf en in de stammenregio's van Pakistan, aan de andere kant van de grens.
Seattle Times (VS), 24 november 2006
 
SyriŽ is uitgelezen zondenbok voor dood Gemayel
Commentatoren en columnisten zijn het eens. De moord op Pierre Gemayel moet het werk van SyriŽ zijn geweest omdat zijn christelijke Falangisten sinds lang bondgenoten van IsraŽl zijn en omdat hij, als minister van Industrie, ťťn van de leidende figuren was in de anti-SyriŽ-fractie in de Libanese regering. President Bush vindt dat ook. De zaak is, schijnbaar, gesloten.
Jonathan Cook in ZNet (VS), 23 november 2006
 
"VS kan Iraanse kernreactoren in 2007 gaan bombarderen"
President George W. Bush zou kunnen kiezen voor militaire actie boven diplomatie en de Iraanse kernreactoren volgend jaar gaan bombarderen, zo menen politieke analytici in Washington.
Agence France-Presse (Fr.), 22 november 2006
 
Burgeroorlog in Libanon
Burgeroorlog - het woord dat we allemaal op de lippen hadden. De moord op Pierre Gemayel - op klaarlichte dag, in een christelijke buitenwijk van Beirut - was een boodschap voor ons allemaal, die in dit tragische land leven.
Robert Fisk in The Independent (GB), 22 november 2006
 
Het nep-debat over de opties in Irak
Misschien komt er op korte termijn een opvoering van het aantal troepen. Sommigen zullen volhouden dat dit een haalbaar offensief is om "de ruggengraat van de opstandelingen" te breken. Maar het zou nauwkeuriger zijn om dit doorgestoken kaart te noemen, bedoeld om een nieuwe strategie te rechtvaardigen (en te camoufleren) die verder door iedereen op deze planeet "terugtrekking" genoemd zou worden.
Washington Post (VS), 20 november 2006
 
Gemengde noodsignalen uit zuiden Afghanistan
In Helmand, een uitgestrekte en droge regio waar veel van de hevigste gevechten hebben plaatsgevonden en duizenden mensen hun huizen ontvlucht zijn zenden inwoners en stamoudsten dringende maar tegenstrijdige signalen uit over de manier om de rust te herstellen.
Washington Post (VS), 20 november 2006
 
Volgende bedrijf
Een maand voor de Amerikaanse Congresverkiezingen in november zat Dick Cheney bij een bespreking over de nationale veiligheid. Het gesprek nam een politieke wending: wat moest men doen als de Democraten zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden zouden winnen? Wat voor invloed zou dat hebben op het beleid ten aanzien van Iran, waarvan men denkt dat het op het punt staat om een kernwapenmacht te worden?
Seymour M. Hersh in The New Yorker (VS), 20 november 2006
 
Benedictus in het duister over rol Islam in Europa
Sinds de toespraak waarin hij een 14e-eeuwse keizer citeerde die gezegd heeft dat de profeet van de Islam niets positiefs aan de mensheid heeft gegeven, is paus Benedictus het onderwerp van bittere moslim-reacties over de hele wereld. Benedictus heeft hierop geantwoord dat hij de gevolgen van zijn verkeerd begrepen woorden betreurt, maar hij heeft zijn stelling niet herroepen - en wellicht terecht. Hij is zijn recht om zijn kritische mening te geven zonder dat van hem verwacht kan worden om zich hiervoor te verontschuldigen. Maar dat betekent nog niet dat hij gelijk had.
Time Magazine (VS), 19 november 2006
 
Steeds kleinere coalitie in Irak
Terwijl Amerikaanse generaals en parlementariŽrs aan het debatteren waren over de vraag of het aantal Amerikaanse troepen in Irak verminderd, verhoogd of stabiel gehouden moet worden, was de coalitie van andere landen die bereid zijn om troepen in te zetten in Irak gestaag aan het afnemen - en ze zou al spoedig nog meer kunnen krimpen.
Washington Times (VS), 17 november 2006
 
Scherpe toename Amerikaanse luchtaanvallen in Afghanistan
De Amerikaanse luchtmacht heeft in de afgelopen zes maanden meer dan tweeduizend luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan. Deze scherpe toename weerspiegelt de groeiende vraag naar Amerikaanse luchtsteun sinds de Navo een grotere rol op zich heeft genomen in de strijd op de grond, aldus luchtmachtfunctionarissen.
New York Times (VS), 17 november 2006
 
Het ontwaken van de "oude mujahideen" van Afghanistan
Alle tekenen wijzen erop dat de Taliban-opstand zich aan het verspreiden is van zijn diep gewortelde basis in zuid-Afghanistan naar provincies in het westen en oosten. Hier komt nog bij dat verschillende islamistische opstandelingengroepen die actief waren in de jihad van 1979-1989 tegen de Sovjetbezetting van Afghanistan - de "oude mujahideen" - zich verbonden hebben met de Taliban.
National Post (Can.), 15 november 2006
 
Conflict in Midden-Oosten is ongeloofwaardige "mission impossible"
De VN-troepen beweren dat ze in Libanon zijn om de Sji'ieten te beschermen. De Sji'ieten denken dat ze er zijn om IsraŽl tegen Hezbollah te beschermen. Komt dit omdat de vredestroepen in werkelijkheid een vermomd Navo-leger zijn?
Robert Fisk in The Independent (GB), 15 november 2006
 
CIA erkent bestaan van presidentiŽle order om terreurverdachten in buitenland gevangen
te houden en te ondervragen In antwoord op een rechtszaak die aangespannen is door de American Civil Liberties Union heeft de CIA eindelijk het bestaan toegegeven van een presidentiŽle order die de dienst bevoegdheid geeft om terreurverdachten in het buitenland gevangen te houden en te ondervragen.
Raw Story (VS), 14 november 2006
 
Niemand schuldig in IsraŽl
Negentien inwoners van Beit Hanoun zijn met voorbedachten rade vermoord. Er is geen andere manier om de omstandigheden van hun dood te omschrijven. Iemand die brandende lucifers in een bos neergooit kan niet beweren dat het niet zijn bedoeling was om het in brand te steken, en iemand die woonwijken met artillerie bestookt kan niet beweren dat het niet zijn bedoeling was om onschuldige bewoners te doden.
Gideon Levy in Haaretz (Isr.), 12 november 2006
 

 
 

 
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2006 |