menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2006 |
 
 
 

Ander Nieuws:
Weekjournaal over de Nieuwe Oorlog
 
week 2, 2007
10 januari

 
Wekelijkse selectie van ander nieuws,
gemaakt door het Landelijk Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'.
Om deze uitgave thuisbezorgd te krijgen, abonneer op de speciale mailing list.
 
De volledige tekst van de onvertaalde berichten is (tenzij anders aangegeven) in het Engels.
 
Een opmerking over "Fair Use Policy"
 

Vertaalde berichten:
 
NAVO geÔnteresseerd in kernkoppen Iran
 
Volgens IsraŽlische militairen heeft de NAVO de laatste tijd grote belangstelling getoond voor inlichtingen over het Iraanse nucleaire programma. De interesse van de NAVO komt voort uit groeiende bezorgdheid dat de diplomatie uiteindelijk zal falen en militaire actie nodig zal zijn om de Iraanse wedloop naar nucleaire wapens te stoppen. Eerder deze maand organiseerde de IsraŽlische militaire inlichtingendienst een NAVO-conferentie over het wereldwijde terrorisme en inlichtingen, waarna hoge militaire inlichtingenofficieren verklaarden dat IsraŽl van plan was een procedure voor structurele uitwisseling van inlichtingen met de NAVO tot stand te brengen.
 
Volgens een hoge IsraŽlische militair was Iran tot nu toe een taboeonderwerp bij de NAVO en kwam zelden ter sprake in officiŽle besprekingen. Een hoge diplomaat zei dat Iran een 'gevoelig onderwerp' voor de NAVO was en dat terwijl sommige landen - zoals de VS - graag NAVO-betrokkenheid op dit punt zouden zien, andere -Europese - landen dit tot nu toe hadden verhinderd. In overeenstemming met de pogingen om de militaire samenwerking met de NAVO uit te breiden is het IsraŽlische leger van plan om de komende weken een marineofficier naar Napels te sturen om deel te nemen aan Operation Active Endeavor. Deze NAVO-operatie is afgekondigd na 11 september en verenigt een aantal landen rond de Middellandse Zee, die samenwerken in een gezamenlijk hoofdkwartier even buiten Napels en informatie delen over maritieme terreur.
 
Jerusalem Post (IsraŽl), 28 december 2006
 

 
Agressor EthiopiŽ
 
Islamitische extremisten bestrijden in SomaliŽ de overgangsregering. Die is zo in het nauw gekomen dat ze troepen uit het buurland EthiopiŽ te hulp moest roepen. Is er dan nog twijfel over mogelijk, wie de goeden en de slechten zijn? Moet niet ook de rest van de wereld de Somalische regering helpen? Nee, dat moeten ze niet doen. Ze moeten EthiopiŽ als agressor veroordelen. De bij voorkeur gebruikte formulering "internationaal erkende regering" is onzin. Zoiets bestaat helemaal niet. In het volkenrecht worden alleen staten erken, geen regeringen. Dat is geen haarkloverij, maar een voorwaarde voor de continuÔteit van de internationale betrekkingen. Anders zou de dialoog met een land na iedere machtswisseling - democratisch of niet - net zo lang onderbroken worden tot de internationale statengemeenschap de betrokken regering heeft erkend.
 
"Internationaal erkend" betekent in SomaliŽ momenteel niets anders dan: door de VS erkend. Washington steunt de overgangsregering om een opmars van de islamisten te stoppen. Daarvoor mikken de VS op de krijgsheren, die bij de bevolking gehaat zijn - en ze denken EthiopiŽ als plaatsvervanger te kunnen gebruiken om zo de inzet van eigen troepen te vermijden. Dat is volkomen idioot. EthiopiŽ is voor SomaliŽ de erfvijand, ook vanwege een territoriaal conflict. Als Ethiopische troepen in SomaliŽ opmarcheren, drijft dat zelfs de gematigde SomaliŽrs in het kamp van de islamisten.
 
Bettina Gaus in Die Tageszeitung (BRD), 27 december 2006
 

 
Geweld van sji'iet tegen sji'iet schokt Samawah
 
Sji'itische militieleden vochten zondag met de politie in Samawah, een provinciehoofdstad in zuid-Irak, waarbij de stad veranderde in een wetteloos slagveld. Zondag riep de politie, gesteund door sommige sji'itische stamleiders, de hulp in van Iraakse soldaten uit het naburige Diwaniya om de militie te bestrijden. De militairen grendelde de toegangswegen tot de stad af, stelden een avondklok in en sloten de scholen terwijl ze vuurgevechten met de militiemannen leverden. De politie van Samawah zegt dat ze een militie bestrijden die verbonden is met het Al Mahdi leger van de sji'itische geestelijke Muqtada Sadr, maar medewerkers van Sadr hebben verklaard dat de betrokken militie een afsplitsing is, die wordt geleid door een plaatselijke geestelijke die een vete heeft met rivaliserende stammen.
 
Het conflict begon op 1 december toen gewapende mannen probeerden gevangenen te bevrijden uit de lokale gevangenis. Een staakt-het-vuren, dat twee dagen later door onderhandelingen tot stand kwam, werd weer doorbroken. Qusai Abdul-Wahab, een parlementslid van de partij van Sadr, schoof de schuld op de lokale politie, die de milities vrijdag zou hebben geprovoceerd door het vuur te openen op moskeegangers die een religieuze feestdag vierden. Hij noemde de politie "provocerend en intimiderend". "Ze gaan met de mensen om alsof ze nog in de tijd van Saddam leven," zei hij.
 
(Noot: In Samawah was tussen 2003 en 2005 in het kader van de Brits-Amerikaanse bezettingsmacht een bataljon Nederlandse militairen gestationeerd.)
 
Los Angeles Times (VS), 25 december 2006
 

Onvertaalde berichten:

Wat is plan B als Irak uiteen valt?
Terwijl president Bush een nieuwe strategie in stelling brengt voor Irak kijken sommige experts in Washington al verder naar de vraag wat zou gebeuren als de "worst-case scenarios" werkelijkheid werden. Noem het plan B: hoe de VS een opdeling van Irak zouden hanteren.
Christian Science Monitor (VS), 5 januari 2007
 
Een duivels bondgenootschap
De meeste mensen denken dat de verprutste invasie van Irak, die vorige week een climax bereikte in de verprutste executie-moord op Saddam Hussein, de geschiedenis in zal gaan als het uiterste symbool van de hoogmoed en onbekwaamheid van de regering-Bush. Ze moeten zich maar eens achter de oren krabben. In het begin van het nieuwe jaar werkt het Bush-Blair-partnerschap alweer aan een nůg afschrikwekkender stuk buitenlands rampbeleid.
The Times (GB), 4 januari 2007
 
Haastklus op Amerikaans bevel
Het was niet de Iraakse regering maar zijn Amerikaanse meesters, die verkozen om Saddam Hussein in grote haast te executeren zo gauw het eerste vonnis bekrachtigd was. Zodoende werden alle andere processen over veel ernstiger beschuldigingen, die hem nog te wachten stonden, de kop ingedrukt. De huidige Iraakse regering had niets te verbergen als die processen zouden doorgaan - maar de Amerikaanse regering wťl.
Philadelphia Inquirer (VS), 3 januari 2007
 
Veelbelovende Iraakse provincie werd kruitvat
Toen Amerikaanse troepen de leider van al Qaida in Irak, Abu Musab al-Zarqawi, zes maanden geleden doodden, hoopten ze dat de veiligheidssituatie zou verbeteren in de provincie Diyala waar dit gebeurde. In plaats daarvan is die situatie ingestort in deze strategische provincie ten noorden van Bagdad. Geweld heeft een ravage aangericht in de provinciale politiemacht en de wederopbouw vrijwel tot stilstand gebracht.
Los Angeles Times (VS), 3 januari 2007
 
VS werkt in geheim om Iran tegen te houden
Al bijna een jaar is een selecte groep Amerikaanse agenten in stilte bezig om acties te coŲrdineren om de dreiging van een met kernwapens bewapend Iran tegen te gaan. Onder andere is de militaire capaciteit opgevoerd van Arabische bondgenoten zoals Saudi-ArabiŽ, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrain.
Boston Globe (VS), 2 januari 2007
 
Denk niet dat al Qaida onschadelijk is gemaakt
Iedere geringschattende veronderstelling over al Qaida vůůr "11 september" bleek verkeerd. Hetzelfde geldt voor de veronderstelling dat de organisatie nķ op wat voor manier dan ook achteruit aan het gaan is.
Sunday Telegraph (GB), 1 januari 2007
 
Twijfels groeien bij chemische bestrijding Afghaanse papavervelden
De komende weken zal in zuid-Afghanistan een campagne ingezet worden van afgedwongen bespuitingen om de opiumvelden te vernietigen, ondanks de vrees dat dit de pogingen zal ondermijnen om de bevolking te winnen voor de Navo-bezettingsmacht en tegen de Taliban.
Sunday Times (GB), 31 december 2006
 
Grenzen te over voor "herzieningscommissies" Guantanamo
De gevangene had alleen een korte samenvatting gezien van wat volgens functionarissen een dik dossier was van inlichtingen die hem met al Qaida verbonden. Hij had zijn eigen juridische papieren niet gezien sinds ze weggenomen waren in een ander onderzoek dat niets met het huidige te maken had. Hij heeft advocaten die namens hem actief zijn in Washington, Londen en Pakistan, maar hier kwam zijn enige rechtsbijstand van een luitenant-kolonel van het leger, die over zijn woorden struikelde toen hij de met de hand geschreven verklaring van de gevangene voorlas.
New York Times (VS), 31 december 2006
 
Vaarwel voor "onze" tiran
Eťn van de vele ironische trekken van de executie van Saddam Hussein is deze: hoewel zijn dood vrijwel zeker het sectarische bloedvergieten tussen Sunnieten en Sji'ieten in Irak zal verhevigen, heeft hij zich zelf altijd voorgedaan als een Iraakse en Arabische nationalist die de rivaliserende secten in zijn land kon verenigen - een eigenschap die hem aanvankelijk een favoriet in Washington maakte.
Andrew Cockburn in Los Angeles Times (VS), 30 december 2006
 
De Kruistocht gaat verder - naar SomaliŽ
De Ethiopische invasie van SomaliŽ was een daad van flagrante agressie die hoogstwaarschijnlijk de conflicten zal verbreden in de gevaarlijk woelige Hoorn van Afrika. Het markeert ook de opening van een nieuw front in Washington's oorlog tegen Islamitische militanten en hervormers.
Eric Margolis in Gulf Times (Qatar), 30 december 2006
 
Een dictator, geschapen en toen vernietigd door Amerika
Voor wie kon de laatste wandeling naar het schavot meer verdiend zijn dan voor het "Beest van Bagdad"? Onze meesters zullen ons vertellen dat het een "grote dag" is voor de Irakezen en ze zullen hopen dat de moslimwereld zal vergeten dat zijn doodvonnis getekend werd - door de Iraakse "regering", maar namens de Amerikanen - op de vooravond van het Offerfeest, het grootste moment van vergeving in de Arabische wereld.
Robert Fisk in The Independent (GB), 30 december 2006
 
Jacht op geheime CIA-gevangenis in Polen
Ik stond aan het einde van de bevroren landingsbaan, door de mist turend, proberend om het luchthavengebouw in de verte te onderscheiden. Het was precies op deze plek, en onder dekking van de duisternis, dan de CIA-vliegtuigen hun zaken afhandelden.
BBC News (GB), 28 december 2006
 
Een roekeloze Amerikaanse stromannen-oorlog in SomaliŽ
Niet afgeschrikt door de verschrikkingen en tegenslagen in Irak, Afghanistan en Libanon, heeft de regering-Bush een nieuw front geopend in de moslimwereld. Met volledige steun en militaire training van de VS zijn tenminste 15.000 Ethiopische troepen SomaliŽ ingetrokken in een illegale agressie-oorlog tegen de Unie van Islamitische Rechtbanken, die bijna het gehele zuiden van het land beheerst.
Salim Lone in International Herald Tribune (VS), 26 december 2006
 
Waarom stemden Rusland en China vůůr sancties tegen Iran?
Na de stemming op 23 december in de VN-Veiligheidsraad, waarin unaniem besloten werd om Iran sancties op te leggen omdat het land niet gestopt is met de uraniumverrijking, kan men zich afvragen: waarom gingen Rusland en China hierin mee?
Information Clearing House (VS), 26 december 2006
 
SomaliŽ kan moeras worden voor EthiopiŽ
De Ethiopische aanvallen tegen islamistische strijders in SomaliŽ heeft dan misschien een militaire overwining op korte termijn opgeleverd, maar analytici waarschuwen dat een langer offensief de bondgenoot van de VS zou kunnen opzadelen met een aantal van dezelfde problemen die Amerikaanse troepen in Irak hebben.
Los Angeles Times (VS), 26 december 2006
 

 
 

 
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2006 |