menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2007 |
 
 
 

Ander Nieuws:
Weekjournaal over de Nieuwe Oorlog
 
week 46, 2007
12 november

 
Wekelijkse selectie van ander nieuws,
gemaakt door het Landelijk Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'.
Om deze uitgave thuisbezorgd te krijgen, abonneer op de speciale mailing list.
 
De volledige tekst van de onvertaalde berichten is (tenzij anders aangegeven) in het Engels.
 
Een opmerking over "Fair Use Policy"
 

Vertaalde berichten:
 
Zonder uitzondering
 
Hoe slaagt een land, dat volgens tal van buitenlandse persberichten jarenlang een aantal kernwapens geheim heeft gehouden, erin om de internationale gemeenschap mee te krijgen in de strijd tegen een naburig land dat vastbesloten is om de beschikking te krijgen over nucleaire energie? Wat is het antwoord van IsraŽlische politici op de vraag, waarom Iran niet dezelfde bewapening mag krijgen die al opgenomen is in de arsenalen van naburige landen als Pakistan en India? Het gebruikelijke antwoord is dat "Iran het enige land is met een president, Mahmoed Ahmadinejad, die openlijk verklaart dat hij van plan is om de staat IsraŽl te vernietigen." Maar dit argument is een mes dat snijdt aan twee kanten, want het wordt gebruikt door een land dat zich verheugt in het bezit van een stralende nucleaire gloed en beschikt over een minister van het kernkabinet, belast met strategische bedreigingen, die gedreigd heeft om de Assoean Dam [in Egypte] te bombarderen.
 
De strijd tegen het Iraanse en Syrische nucleaire programma, en in de toekomst misschien tegen dat van Egypte en JordaniŽ, leidt de aandacht af van het werkelijke probleem in het Midden-Oosten - de strijd om de hegemonie tussen het religieus-extremistische en het gematigd-pragmatische kamp. De top in Annapolis [vredesoverleg over het Midden-Oosten] is een uitstekende gelegenheid om de vredesformule die is voorgesteld door de Arabische Liga op te poetsen en de conclusie te trekken dat als het conflict is opgelost, het Midden-Oosten kernwapenvrij zal zijn. Zonder uitzondering!
 
Akiva Eldar in Haaretz (Isr.), 5 november 2007
 

 
Plan VS beoogde kernwapens in te zetten tegen Iran, SyriŽ en LibiŽ
 
Ondanks jarenlange ontkenningen verordende een geheim planningsdocument dat in 2003 werd opgesteld door het nucleaire commando van het Amerikaanse leger voorbereidingen voor nucleaire aanvallen op landen die de beschikking wilden krijgen over massavernietigingswapens, waaronder Iran, het Irak van Saddam Hoessein, LibiŽ en SyriŽ. Een briefing over het document, waarover de Federation of American Scientists de beschikking heeft gekregen, laat zien, dat het document zelf werd vervaardigd als uitwerking van de herziening van de kernwapenstrategie door de regering van president Bush in 2001. Die herziening onder regie van het Pentagon, had te maken met de heroriŽntatie van de nucleaire politiek na het einde van de Koude Oorlog waarbij Rusland en China minder nadruk kregen. Maar daarbij rees de vraag wat de rol van kernwapens moest zijn behalve het afschrikken van een aanval.
 
In 2002 lekte uit dat de herziene politiek een aanbeveling bevatte voor aanvallen met kernwapens tegen landen met aspiraties voor massavernietigingswapens. Het blad Arms Control Today legde destijds uit dat plannen om niet-kernwapenstaten die het nucleaire Non-Poliferatie Verdrag hadden ondertekend aan te vallen, in strijd waren met de al tientallen jaren bestaande nucleaire politiek van de Verenigde Staten.
 
Document op de site van de Federation of American Scientists (FAS)
 
TPMmuckraker (VS), 5 november 2007
 

 
Massale desertie uit leger Verenigde Staten
 
Vredesactivisten uit de VS berichten dat er sinds het begin van de Irakoorlog meer dan 10.000 soldaten zijn gedeserteerd uit het leger van de VS. Sinds deze week worden in Duitsland een aantal manifestaties gehouden met daar wonende Amerikaanse burgers en leden van de Amerikaanse organisatie Iraq War Veterans against the War (IVAW) om de aandacht te vestigen op de sterker wordende verzetsbeweging tegen de oorlog in Irak in de VS en het toenemend aantal deserties. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de mensenrechtenorganisatie Connection e.V en de [organisatie van dienstweigeraars] DFG-VK onder het motto "Stemmen uit de VS tegen de oorlog".
 
Volgens Aimee Allinson (zelf diensweigeraarster) en Lori Hurlebaus van de Amerikaanse vredesorganisatie Courage to Resist zijn er sinds het begin van de Irakoorlog minstens 10.000 VS-soldaten gedeserteerd of hebben met succes een aanvraag ingediend om voortijdig de dienst te verlaten. De twee vredesactivistes denken echter dat veel deserties nog verzwegen of statistisch niet verwerkt worden. Ze gaan uit van "meer dan 14.000 gevallen." Daar staat tegenover dat vooral op het platteland van de VS de recrutering voor het leger steeds agressiever wordt. Een videospelletje over dienst nemen in het "glorieuze Amerikaanse leger" wordt door recruteringsofficieren van het Pentagon al onder tienjarigen uitgedeeld.
 
Die Tageszeitung (BRD), 27 oktober 2007
 

Onvertaalde berichten:

Stop deze wurgstrategie
De IsraŽlische openbare aanklager,Menachem Mazuz, zal deze week besluiten of de wurging van een geheel volk versterkt of vertraagd gaat worden. Sinds de democratisch gekozen Hamas-regering in juni de macht overnam in de Gazastrook worden de anderhalf miljoen mensen die in die overbevolkte en langzaam uit elkaar vallende gevangenis wonen gestraft door van de wereld afgesneden te worden.
The Independent (GB), 8 november 2007
 
Rechter staat proces toe tegen bedrijf wegens Abu Ghraib
Een federale rechter in Washington heeft bepaald dat een civiel proces wegens beschuldigingen van mishandeling en marteling in de Abu Ghraib-gevangenis in Irak tegen een Amerikaans bedrijf door kan gaan. Hiermee wordt de de weg bereid voor een mogelijke eerste zaak in een Amerikaanse civiele rechtbank waarin een bedrijf ter verantwoording wordt geroepen voor de beruchte mishandelingen in 2003.
Washington Post (VS), 7 november 2007
 
Geschiedenis van Pakistaanse kernwapens baart insiders zorgen
Het is het meest verontrustende element in de mix die Pakistan het gevaarlijkste land ter wereld maakt: zijn voorraad van tenminste 30 en wellicht zelfs 45 kernwapens.
NBC News (VS), 6 november 2007
 
Pakistan schudt Amerikaanse ketenen af
Het ligt voor de hand dat Musharraf ervoor zorgde om overleg te plegen met Washington en Londen vůůr zijn zet om de noodtoestand af te kondigen. Maar wat was de aard van dit overleg?
Asia Times (Hong Kong), 6 november 2007
 
De "smoking gun" van het "rendition" programma
In een CIA-kantoor vlakbij de gevangeniscel van Ibn al Sheikh al-Libi zaten de CIA-ondervragers, die dagenlang met al-Libi hadden gepraat na zijn terugkeer uit Cairo, een reeks telegrammen uit te typen die op 4 en 5 februari naar het CIA-hoofdkwartier gestuurd zouden worden. Volgens sommige insiders zijn deze telegrammen de "smoking gun" van het hele programma van CIA-vluchten waarbij terreurverdachten naar derde landen werden gebracht om daar ondervraagd te worden - en vaak om daar gemarteld te worden.
ABC News (VS), 6 november 2007
 
Experts: geen harde bewijzen voor Iraanse kernwapens
Ondanks de beweringen van president Bush dat Iran kernwapens najaagt die de aanleiding zouden kunnen worden voor een "Derde Wereldoorlog" zeggen experts binnen en buiten de Amerikaanse regering dat er geen overtuigende bewijzen zijn dat Teheran een actief kernwapenprogramma heeft.
McClatchy Newspapers (VS), 5 november 2007
 
Dit is geen basis voor besprekingen
Als destijds aan de IRA was gevraagd om te voldoen aan de zelfde voorwaarden die vandaag de dag aan Hamas worden gesteld, was er nooit vrede gekomen in Noord-Ierland en zou Groot-BrittanniŽ nog steeds te maken kunnen hebben met IRA-aanslagen.
The Guardian (GB), 5 november 2007
 
Pakistan neemt nieuwe stap de donkere nacht in
Voor iemand die goed ingevoerd is in de geschiedenis van Pakistan zal het besluit van het Pakistaanse leger om de noodtoestand uit te roepen niet als een verrassing komen. De staat van beleg is een antibioticum geworden in dit land: om dezelfde resultaten te bereiken moet je de dosis blijven verdubbelen.
The Independent (GB), 4 november 2007
 
Onbekwaamheid of doofpot?
Er is iets diep verontrustends in het officiŽle verslag van de Amerikaanse luchtmacht over het "bent spear"-incident van eind augustus, waarin zes kernkoppen onterecht op zes kruisraketten werden gezet en vervolgens onterecht op een B-52 geladen werden, die vervolgens onterecht naar een luchtmachtbasis in Louisiana vloog. Een incident dat door het officiŽle verslag werd toegeschreven aan een "vergissing".
Counterpunch (VS), 1 november 2007
 
Amerikaanse drugsoorlog brengt bondgenoten in gevaar
Een Amerikaans anti-opiumprogramma in Afghanistan heeft de spanning verhoogd, de veiligheid ondermijnd en de levens van Australische en Nederlandse soldaten in gevaar gebracht, zo waarschuwt een gerespecteerde internationale denktank.
The Australian (Aus.), 31 oktober 2007
 
Krampachtige VS stelt alle hoop op gezamenlijke militaire actie
Binnen een paar uur na het dodelijke treffen in oostelijk Turkije waarin twaalf Turkse soldaten en naar verluidt ruim dertig Koerdische strijders de dood vonden hing de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice aan de telefoon met Ankara, en pleitte ze bij premier Recep Tayyip Erdogan om terughoudendheid.
The Globe and Mail (Canada), 29 oktober 2007
 
Wie zit er achter de PKK?
Het recente dreigement van de Turkse regering om Iran binnen te vallen in de jacht op PKK-terroristen heeft ertoe geleid dat de Amerikaanse regering zich haast om Ankara tevreden te stellen en om een ontwikkeling te voorkomen die een belangrijke klap zou betekenen voor de claim dat de Amerikaanse bezetting voor "stabiliteit" in de regio heeft gezorgd.
Antiwar.com (VS), 29 oktober 2007
 
Steeds dieper Afghanistan in
Hoe de "exit strategy" van Canada de troepen naar het slagveld van Kandahar leidde.
The Ottawa Citizen (Can.), 28 oktober 2007
 
Canadese soldaten lijden aan psychische problemen na Afghanistan
Honderden Canadese soldaten die terugkeren uit Afghanistan lijden aan een scala van psychische problemen die voortkomen uit hun inzet daar, aldus nieuwe gegevens.
The Canadian Press (Can.), 28 oktober 2007
 
De verborgen erfenis van Irak: hersenletsel
Het Britse ministerie van Defensie is bezig met een grootschalige studie naar hersenletsel bij soldaten die terugkeren uit Irak en Afghanistan. De vrees bestaat dat duizenden soldaten letsel hebben opgelopen nadat ze zijn blootgesteld aan explosies.
The Guardian (GB), 27 oktober 2007
 

 
 

 
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2007 |