menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2009 |
 
 
 

Ander Nieuws:
Weekjournaal over de Nieuwe Oorlog
 
week 12, 2009
18 maart

 
Wekelijkse selectie van ander nieuws,
gemaakt door het Landelijk Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'.
Om deze uitgave thuisbezorgd te krijgen, abonneer op de speciale mailing list.
 
De volledige tekst van de onvertaalde berichten is (tenzij anders aangegeven) in het Engels.
 
Een opmerking over "Fair Use Policy"
 

Vertaalde berichten:
 
We gaan echt weg uit Irak
 
Het plan van Obama om tussen de 35.000 en 50.000 troepen in Irak achter te laten blijven tussen 31 augustus 2010 en 31 december 2011 heeft de linkervleugel van zijn partij even zenuwachtig gemaakt als een vegetariŽr in een slagerswinkel.
 
Maar Obama kan het zich niet veroorloven om zich bij zijn berekeningen betreffende Irak alleen te laten leiden door motieven van binnenlandse politiek. Hij heet zijn oorspronkelijke voorstel om de actieve gevechtsbrigades in 16 maanden terug te trekken verlengd tot 18 maanden om meer troepen ter plekke te hebben om te helpen bij de komende parlementsverkiezingen in Irak die gepland worden voor december 2009. De verkiezingen kunnen alleen doorgaan als het land volkomen afgegrendeld wordt en autoverkeer verboden om autobommen en gecoŲrdineerde aanslagen van de guerrilla te voorkomen. In 2013 kan het Iraakse leger wellicht de veiligheid van nationale verkiezingen garanderen als de dan aan de macht zijnde regering daartoe zou besluiten. Dit jaar is het Iraakse leger daar zeker niet toe in staat.
 
We moeten niet vergeten dat Obama de volgende simpele woorden heeft uitgesproken: "En in overeenstemming met de bilaterale overeenkomst met de regering van Irak over de aanwezigheid van troepen, ben ik van plan alle troepen van de VS uit Irak terug te trekken tegen het einde van 2011." Hoewel het woord "troepen" betrekking heeft op de landmacht en de mariniers en niet op de luchtmacht en de marine, is dit toch een serieuze belofte om weg te gaan. En door zich vast te leggen op een veiligheidsovereenkomst die is goedgekeurd door het Iraakse parlement vermeed Obama het unilateralisme en de paternalistische houding die zo kenmerkend waren voor Bush. De Arabische en de Iraakse pers hebben dat onmiddellijk begrepen en openden hun artikelen met bovenstaande passage. Obama liet geen enkel misverstand bestaan over zijn voornemen om de oorlog in Irak voor het einde van zijn regeringsperiode te beŽindigen. Hij probeert een ordelijke terugtocht te organiseren die garandeert dat de troepen van de VS niet vast komen te zitten doordat de veiligheid in Irak ondertussen in elkaar stort.
 
Juan Cole, Salon, 2 maart 2009
 

 
Bij het plan voor de terugtocht kunnen gevechtsbrigades in Irak achterblijven
 
President Barack Obama heeft de militaire bevelhebbers de vrije hand gelaten om de omvang en de samenstelling van de troepenmacht van 50.000 militairen die in Irak achterblijft te bepalen. Klaarblijkelijk omvat dat ook de optie om na de deadline van augustus 2010 een of meer gevechtsbrigades te laten blijven of vanuit de Verenigde Staten naar Irak te verplaatsen. Hoewel het ogenschijnlijke doel van de gevechtsbrigades die in Irak blijven zou zijn om andere troepen van de VS in dat land te beschermen, zouden ze ook het soort gevechtskracht opleveren dat de VS-commandanten ter beschikking willen hebben voor een groot aantal scenario's. Het feit dat de bevelhebbers de mogelijkheid hebben om de belofte van Obama om alle gevechtsbrigades terug te trekken te dwarsbomen, roept ernstige vragen op in hoeverre hij zijn Irakpolitiek nog onder controle heeft.
 
Zowel minister van defensie Robert Gates als de opperbevelhebber in Irak, generaal Ray Odierno, hebben officieel aangegeven dat zij zelfs na het einde van 2011 troepen in Irak willen houden, uitgaande van de veronderstelling dat de regering van Irak bereid zal zijn opnieuw te onderhandelen over de veiligheidsovereenkomst (Status of Forces agreement) met de VS. NBC-correspondent in het Pentagon Jim Miklaszewski meldde net voor de redevoering van Obama in Camp Lejeune dat er in de regio Kirkoek besprekingen zijn geweest tussen VS-commandanten en de Irakezen "om in Kirkoek een basis te vestigen die uiteindelijk een permanente luchtmachtbasis van de VS zou kunnen worden."
 
In een telefonische persconferentie met verslaggevers leek minister Gates indirect te bevestigen dat hij met de commandanten te velde de mogelijkheid heeft besproken om ofwel gevechtsbrigades in Irak te houden, maar ze 'non-combat' brigades te noemen ofwel nieuwe gevechtsbrigades vanuit de VS te sturen in plaats van de brigades die nu in Irak zijn.
 
Noch in de toespraak van Obama, noch in de persconferenties van Gates wordt vermeld of piloten en vliegtuigen van de VS deel gaan uitmaken van de troepenmacht die na augustus 2010 overblijft. Het stilzwijgen daarover suggereert dat de luchtmacht van de VS zal blijven deelnemen aan gevechten ondanks het veronderstelde einde van de gevechtsoperaties van de VS.
 
Gareth Porter in Inter Press Service, 28 februari 2009
 

Onvertaalde berichten:

Daar gaan we weer met de bangmakerij over Iran's kernbom
Terwijl de VS vocht voor zijn economische leven brachten functionarissen van de regering-Obama en de media een storm van tegenstrijdige beweringen naar buiten over de vermeende nucleaire dreiging van Iran. Je gaat je afvragen wie er werkelijk aan het roer staat van het Amerikaanse buitenlands beleid.
Eric Margolis in Khaleej Times (VAE), 9 maart 2009
 
Tijd wordt kort voor Amerikaanse troepen in gewelddadig Mosul
Granaten liggen onbewaakt naast een bazaar in het westen van Mosul. Vuilnisbakken in de hele stad worden dagelijks doorzocht op bommen. Op een uitgestrekte schapenmarkt zorgen Iraakse soldaten ervoor dat ze geen stenen omschoppen - er mochten eens verborgen explosieven onder zitten.
Associated Press (VS), 9 maart 2009
 
Amerikaans militair document beschrijft IsraŽl als "kernwapenmacht"
In een zeldzame inbreuk op de officiŽle Amerikaanse aansluiting bij het IsraŽlische beleid dat in het midden laat of het land kernwapens bezit, heeft het Amerikaanse leger IsraŽl een "kernwapenmacht" genoemd, op gelijke voet met Rusland, China, India, Pakistan en Noord-Korea, die allen bekend hebben gemaakt kernwapens te bezitten, en nog vůůr "machten op de drempel" Japan, Zuid-Korea en Taiwan, en het "opkomende" Iran.
Haaretz (Isr.), 8 maart 2009
 
Britse ex-bevelhebber noemt Afghaanse missie "waardeloos"
Een vroegere Britse commandant in Afghanistan heeft de militaire operatie in het zuiden van het land als "waardeloos" benoemd en de campagne vergeleken met het begin van de Vietnam-oorlog.
Reuters (GB), 7 maart 2009
 
Oproep om Iraanse kernwapen-ambities te "weerstaan en af te schrikken" wint steun sleutelfiguren
Een nieuw rapport over hoe de VS de vermeende Iraanse ambities tot kernwapenbezit moet "weerstaan en afschrikken", uitgebracht door een denktank met nauwe banden met de zogenoemde "IsraŽl-lobby", heeft de steun gekregen van twee functionarissen op sleutelposten waarvan verwacht wordt dat ze grote invloed zullen uitoefenen op het Iran-beleid van de regering van president Barack Obama.
Inter Press Service (Int.), 7 maart 2009
 
Britse politie houdt database bij van duizenden activisten
De Britse politie houdt duizenden politieke activisten in het oog en is al zeven jaar bezig om hun gegevens op te slaan, zo heeft een onderzoek door The Guardian onthuld.
The Guardian (GB), 6 maart 2009
 
Kernwapenvrije zone in Noordoost-AziŽ?
Pogingen om de Noordkoreaanse kernwapencrisis het hoofd te bieden hebben een patroon gevolgd van "ťťn stap vooruit, twee stappen achteruit". Het uitblijven van een oplossing heeft de militaire uitgaven binnen en buiten de regio omhoog gejaagd, waardoor een oplossing steeds verder weg raakt.
Foreign Policy in focus (vs), 6 maart 2009
 
Amerikaanse militaire dominantie in Midden-Oosten is dure mythe gebleken
De argumenten voor het handhaven van een grote Amerikaanse gevechtsmacht tot tenminste 2011, het opvoeren van de Amerikaanse militaire betrokkenheid in Afghanistan en het aannemen van een confronterende houding tegenover Iran blijken ervan uit te gaan dat de Verenigde Staten de dominante militaire macht in de regio blijft.
Inter Press Service (Int.), 5 maart 2009
 
Obama's "coalitie van onwilligen"
De bezetting van Afghanistan is in haar achtste jaar, en de steun van de bevolking in veel Navolanden is aan het afbrokkelen. Volgens Joseph Stiglitz, winnaar van de Nobelprijs voor Economie van 2001, is "de betrokkenheid bij Afghanistan erg duur aan het worden... Onze Europese Navopartners raken ontgoocheld door de oorlog. Ik heb met veel mensen in Europa gesproken, en zij hebben echt het gevoel dat dit een moeras is."
Truthdig (VS), 3 maart 2009
 
Amerikaanse parlementariŽr: plan voor Afghanistan heeft geen doel
John Murtha, lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft gezegd dat de situatie in Afghanistan zů problematisch is dat er naar zijn schatting meer dan een half miljoen troepen nodig zouden zijn om het geweld in het land werkelijk te beteugelen.
Associated Press (VS), 3 maart 2009
 
Amerikaanse invloed in Irak nog lang niet uit de wereld
Barack Obama verwierf de stemmen van veel Amerikanen door zijn belofte dat hij snel een einde zou maken aan de Irak-oorlog en de Amerikaanse troepen naar huis zou halen. Hij wees de Bush's invasie van Irak af als "schending van het internationale recht". Dus, zullen de Amerikaanse troepen weggaan uit Irak? En zullen diegenen die verantwoordelijk waren voor deze op leugens gebaseerde oorlog voor de rechter komen?
Eric Margolis in Toronto Sun (Can.), 2 maart 2009
 
Groot-BrittanniŽ geeft medeplichtigheid aan marteling toe
Groot-BrittanniŽ heeft te maken met nieuwe beschuldigingen van medeplichtigheid aan het uitleveren en de vermeende marteling van een tweede inwoner van het land die op dit moment nog gevangen zit in Guantanamo Bay. De nieuwe beschuldigingen verhogen de druk op ministers om schoon schip te maken met betrekking tot de medeplichtigheid van de Britse regering aan de "rendition" en marteling van tientallen terreurverdachten die na "11 september" door de Amerikanen gevangen werden opgepakt.
The Independent (GB), 1 maart 2009
 
IsraŽl zwalkt mogelijk erg ver naar rechts
De voortgaande pogingen door IsraŽl's waarschijnlijke volgende premier, Benjamin Netanyahu, om een rechtse regering samen te stellen hebben ernstige bezorgdheid opgeroepen over de gevolgen die een dergelijke regering zal hebben op inspanningen tot vrede met de Palestijnen.
Inter Press Service (Int.), 28 februari 2009
 
Waarom de duistere geheimen van de eerste Golfoorlog ons nog steeds achtervolgen
Amerikanen en hun leiders zouden er goed aan doen om eens goed te kijken naar de oorlog waar we nog steeds zo dol op zijn - omdat we hem nooit te zien kregen.
AlterNet (VS), 27 februari 2009
 
Publieke opinie in moslimlanden tegen terrorisme Al Qaida maar eens met doel om Amerikanen te verjagen
Een onderzoek naar de publieke opinie in landen met overwegend moslims laat zien dat een zeer grote meerderheid nog steeds aanslagen op burgers afwijst als middel om politieke doelen na te streven. Tegelijk is een grote meerderheid het eens met het doel van Al Qaida om de VS onder druk te zetten om zijn militaire aanwezigheid uit alle moslimlanden terug te trekken. Aanzienlijk grote aantallen, in sommige gevallen een meerderheid, keuren aanslagen op Amerikaanse militairen in moslimlanden goed.
World Public Opinion.org (VS), 24 februari 2009
 

 
 

 
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2009 |