menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2009 |
 
 
 

Ander Nieuws:
Weekjournaal over de Nieuwe Oorlog
 
week 30, 2009
20 juli

 
Wekelijkse selectie van ander nieuws,
gemaakt door het Landelijk Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'.
Om deze uitgave thuisbezorgd te krijgen, abonneer op de speciale mailing list.
 
De volledige tekst van de onvertaalde berichten is (tenzij anders aangegeven) in het Engels.
 
Een opmerking over "Fair Use Policy"
 

Vertaalde berichten:
 
Hoe Iran toekomstige sancties kan ontlopen
 
Op 13 juli maakte het Iraanse ministerie van olie bekend dat het toestemming van China heeft gekregen om rond 40 miljard dollar te investeren in de raffinage van Iraanse petroleum. De overeenkomst omvat de financiering van de nieuwe raffinaderij van Hormoez in het zuiden van Iran, die rond 300.000 vaten olie kan produceren als het vier jaar durende project klaar is. China gaat ook de verouderde raffinaderij van Abadan in het zuiden opknappen, zodat de produktie met 29% kan worden opgevoerd.
 
De overeenkomst is nog niet ondertekend, maar als dit Iran lukt, is het land daarmee bevrijd van een van zijn grootste kopzorgen. Want ondanks zijn omvangrijke voorraden en export van [ruwe] olie voert Iran nog steeds rond de 130.000 vaten benzine per dag in, omdat de verouderde raffinaderijen de binnenlandse vraag niet aankunnen.
 
De mogelijkheid voor succesvolle oliesancties tegen Iran, een van de wapens uit het Amerikaanse arsenaal, zou daarmee definitief verzwakt zijn.
 
Time, 16 juli 2009
 

 
Leden partij Sadr beletten stemming over overeenkomst met Britten
 
Parlementsleden die loyaal zijn aan de sjiíitische geestelijke Moqtada al-Sadr hebben er voor gezorgd dat een stemming over de goedkeuring van een overeenkomst met de Britten is uitgesteld. De overeenkomst zou toestaan dat rond 100 Britse militairen langer in Irak blijven dan eerder was afgesproken om de plaatselijke marine te helpen bij het beschermen van olieplatforms. Door de zaal te verlaten zorgden de aanhangers van Sadr ervoor dat het quorum voor een rechtsgeldige beslissing niet langer aanwezig was.
 
Aqil Abdoel-Hoessein, de voorzitter van het Sadrblok in het parlement, zei later tegen verslaggevers dat de aanhangers van Sadr alle overeenkomsten afwijzen die buitenlandse troepen toestaan om te blijven. De overeenkomst ďvormt een uitbreiding van het bezettingsleger die geen fatsoenlijk mens kan accepteren ... We roepen onze mensen op om ons te steunen bij deze uitdaging.Ē
 
Reuters, 11 juli 2009
 

 
Washington speelt dieper spel met China
 
Na de tragische gebeurtenissen van 5 juli in Xinjiang, de Oeigoerse autonome regio in China, is het nuttig om eens nauwkeuriger te kijken naar de werkelijke rol van de Amerikaanse regering en de Ďonafhankelijkeí NGO de National Endowment for Democracy (NED). Alle tekenen wijzen er op dat de Amerikaanse regering weer eens door middel van zijn Ďparticuliereí niet-gouvernementele organisatie NED massaal heeft geÔntervenieerd in de binnenlandse politiek van China.
 
De redenen voor Washingtons interventie in Xinjiang hebben weinig te maken met bezorgdheid over vermeende schendingen van de mensen≠rechten door de autoriteiten in Beijing tegen Oeigoeren. Het lijkt eerder veel te doen te hebben met de strategische geopolitieke ligging van Xinjiang op de Euraziatische landmassa en haar strategisch belang voor Chinaís toekomstige samenwerking op economisch en energiegebied met Rusland, Kazakstan en andere Centraal-Aziatische landen van de Shanghai Cooperation Organization.
 
De grootste organisatie die internationaal tot protesten opriep voor de Chinese ambassades in de wereld is het Oeigoerse Wereldcongres (World Uyghur Congress - WUC) uit Washington. De WUC slaagt er in een personeelsbestand te financieren en heeft een heel mooie website in het Engels (...). Volgens rapporten van de NED zelf, ontvangt het Oeigoerse Wereldcongres jaarlijks 215.000.000 dollar van de National Endowment for Democracy (...).
 
Het strategische belang van Xinjiang voor de Euraziatische energie-infrastructuur
 
Enkele van China's belangrijkste olie-en gaspijpleiding routes gaan direct via de provincie Xinjiang. Energiebetrekkingen tussen Kazakstan en China zijn van enorm strategisch belang voor beide landen en maken China minder afhankelijk van de oliebronnen die kunnen worden afgesneden door een mogelijk Amerikaans verbod.
 
F. William Engdahl, Global Research, 11 juli 2009
 

Onvertaalde berichten:

IsraŽlische marine in Suezkanaal voorbereiding voor mogelijke aanval op Iran
Twee IsraŽlische oorlogsschepen zijn door het Suezkanaal gevaren tien dagen nadat een onderzeeŽr met kernwapencapaciteit hetzelfde deed, in voorbereiding op een mogelijke aanval op de nucleaire installaties van Iran.
The Times (GB), 16 juli 2009
 
Moordcommando's CIA gemodelleerd naar IsraŽlische doodseskaders
Tussen de CIA en Democraten in het Amerikaanse Congres woedt een felle discussie rond een ultra-geheim plan van CIA-functionarissen van na "11 september" om terroristen op te sporen en te doden met soortgelijke commando-teams als die van IsraŽl na het bloedbad op de Olympische Spelen van MŁnchen in 1972, aldus een vroegere hoge Amerikaanse functionaris.
Newsweek (VS), 14 juli 2009
 
Groot-BrittanniŽ moet Obama zeggen dat het bondgenootschap van ontkenning moet ophouden
Diegenen die zeiden dat het waanzin was om een leger naar Afghanistan kunnen hun winst opstrijken en naar huis gaan. Maar diplomatie is een relativistische bezigheid. Diplomaten moeten het feit onder ogen zien dat Barack Obama en Gordon Brown gevangen zitten in een puinhoop waar geen gemakkelijke ontsnapping uit bestaat.
The Guardian (GB), 14 juli 2009
 
Britten trekken exportvergunningen wapens aan IsraŽl in
Groot-BrittanniŽ heeft verschillende vergunningen aan Britse bedrijven ingetrokken om wapenonderdelen te verkopen aan IsraŽl, vanwege de zorg over het gebruik hiervan in de recente IsraŽlische aanval op de Gazastrook.
Associated Press (VS), 13 juli 2009
 
Onze oorlogspropaganda
Uit de manier waarop de Britse regering praat over de oorlog in Afghanistan valt niet op te maken dat de meeste Britten de troepen aan het eind van het jaar daar weg willen hebben, en dat slechts een minderheid al jarenlang de door de Amerikanen geleide campagne steunt.
The Guardian (GB), 13 juli 2009
 
Amerikaans-Iraaks conflict over Iran achter vrijlating gevangenen
De vrijlating van vijf IraniŽrs die twee en een half jaar vastgehouden werden door het Amerikaanse leger in Irak brengt het al lang smeulende conflict voor het voetlicht tussen de Amerikaanse en Iraakse opvattingen over het Iraanse beleid in Irak en de rol van de Islamitische Revolutionaire Garde daar.
Inter Press Service (Int.), 12 juli 2009
 
De kolonisatie van Irak
Veel van het gecompliceerde werk van ontmanteling van de gevechtsposten in de Iraakse steden gebeurt in het duister van de nacht. Generaal Ray Odierno, de Amerikaanse opperbevelhebber in Irak, heeft bevel gegeven dat een toenemend aantal operaties - zoals transport en herbevoorrading - 's nachts moet gebeuren als minder Irakezen kunnen zien dat de Amerikaanse terugtrekking verre van volledig is.
TomDispatch (VS), 10 juli 2009
 
Afghanistan: een oorlog die we niet kunnen winnen
De dreiging vanuit al Qaida wordt overdreven; het Westerse visioen van een herbouwd Afghanistan deugt uiteindelijk niet, aldus de vroegere militair, diplomaat en academicus Rory Stewart.
Daily Telegraph (GB), 10 juli 2009
 
Achter problemen Teheran schuilt conflict binnen oude garde
De onrust die volgde op de Iraanse presidentsverkiezingen zijn over het algemeen verkeerd geÔnterpreteerd door de westerse pers en beleidsmakers. Wat we zien gebeuren is niet een gefrustreerde "gekleurde revolutie" in Oosteuropese stijl, en de beweging rond presidentskandidaat Mir Hossein Mosavi is geen opstand van liberale westers georiŽnteerde sympathisanten tegen de principes van de Iraanse Revolutie.
Alastair Crooke in Global Viewpoint (VS), 7 juli 2009
 
De strategische blinde vlek van Obama
"Zijn er geen alternatieven in plaats van onze legers Vlaanderen in te sturen om prikkeldraad te eten?" Tijdens de bittere winter van 1914-15 stelde de Britse opperbevelhebber deze dringende vraag aan de Britse premier. De achtste verjaardag van "11 september", die snel naderbij komt, vestigt de aandacht op een soortgelijke vraag: zijn er geen alternatieven in plaats van onze legers naar Irak en Afghanistan te sturen om in het stof te stikken?"
Los Angeles Times (VS), 6 juli 2009
 
Irak: volgende conflict onvermijdelijk?
De verhoudingen tussen de verschillende Iraakse etnische groepen - Koerden, Arabieren, Turkmenen - doorlopen een nieuwe ronde complicaties sinds een clausule in de ontwerp-grondwet van de Koerdische regio in het noorden van het land een reeks betwiste gebieden tot deel van het historische Koerdische thuisland verklaarde.
Inter Press Service (Int.), 6 juli 2009
 
Iran: haviken aan beide kanten snakken naar gevecht
"Nu we het menselijke gezicht van Iran gezien hebben is een militaire aanval ondenkbaar", schreef de Britse commentator Jonathan Freedland eind juni. Het is verleidelijk om je voor te stellen dat de wel heel publieke dood van Neda Agha Soltan haar volk wellicht gered heeft van bombardementen, maar het is niet meer dan 'wishful thinking'.
Tony Karon in The National (VAE), 5 juli 2009
 

 
 

 
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2009 |