menu
spacer
 
| de vredessite / Midden-Oosten 2010 |
 
 
 

Ander Nieuws:
Weekjournaal over de Nieuwe Oorlog
 
week 42, 2010
18 oktober

 
Wekelijkse selectie van ander nieuws,
gemaakt door het Landelijk Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'.
Om deze uitgave thuisbezorgd te krijgen, abonneer op de speciale mailing list.
 
De volledige tekst van de onvertaalde berichten is (tenzij anders aangegeven) in het Engels.
 
Een opmerking over "Fair Use Policy"
 

Vertaald bericht:
 
Het rapport over Iran
 
Oorlogsvoering in de 21e eeuw vereist dat de geŽigende procedures worden doorlopen. Er bestond niet de geringste twijfel dat George W. Bush en zijn neoconservatieven oorlog gingen voeren met Irak, maar voordat ze het conflict aangingen, zorgden ze eerst voor een naar hun mening passende legitimatie van de Verenigde Naties en groen licht in de vorm van een een Congresresolutie. Het document dat momenteel van het allergrootste belang is, is de komende National Intelligence Estimate (NIE) over Iran, waaraan al meer dan anderhalf jaar wordt gewerkt. De laatste NIE over Iran dateert van 2007 en de conclusie was controversieel in de zin dat Iran zijn kernwapenprogramma in 2003 had opgegeven en het sindsdien niet had hervat.
 
De nieuwe NIE over Iran is een paar keer uitgesteld vanwege tegenstrijdige eisen van de betrokken CIA-onderzoekers en het Witte Huis. De CIA was ernstig beschadigd door de zwaar gepolitiseerde NIE van 2002 over Irak, die tot oorlog had geleid en was ook bezorgd over de vloedgolf van kritiek op de NIE uit 2007 over Iran. De onderzoekers wilden dat de appreciatie [de Nederlandse term voor een dergelijk document] 100% geloofwaardig en van de eerste tot de laatste pagina doorgevlooid en tegen het licht gehouden zou worden. De regering Obama daarentegen wil een document dat zoveel mogelijk opties tegenover de mullahs openlaat. Dit interne conflict heeft tijdens het werk aan het document geleid tot een zeer delicate evenwichtsoefening, in het bijzonder omdat de onderzoekers er niet in zijn geslaagd om enige harde informatie te krijgen die suggereert dat Iran een kernwapenprogramma heeft.
 
Mij is ter ore gekomen dat de nieuwe NIE over Iran, waaraan nog steeds wordt gewerkt, waarschijnlijk neerkomt op een compromis waarin ieder zich zal kunnen vinden. Het rapport zal zeggen dat er geen sterke aanwijzing is, dat Iran zijn streven naar kernwapens heeft hervat, maar dat het feit dat Teheran stappen heeft gezet om te proberen bepaalde aspecten van het door de VN geinspecteerde kernenergieprogramma te verheimelijken, toch wijst op de bedoeling om een wapen te gaan ontwikkelen. De appreciatie zal zeggen dat de ontwikkeling van een wapen al aan de gang zou kunnen zijn, zonder dat met enige mate van zekerheid vast te kunnen stellen. De conclusie van het rapport zal zijn dat tenzij Iran volledige openheid en volledige toegang tot zijn kernenergieprogramma toelaat en tegelijkertijd zijn eigen capaciteit om uranium te verrijken afstaat, de veronderstelling moet zijn dat er inderdaad een geheime poging aan de gang is om een 'uitbreekmogelijkheid' te bereiken met betrekking tot een mogelijk wapen. Een uitbreekmogelijkheid houdt in, dat alle bestanddelen om op korte termijn een wapen te bouwen aanwezig zijn.
 
Het komt erop neer dat de regering Obama niet de wens heeft om oorlog te voeren, maar dat als er een conflict ontstaat, de regering in staat wil zijn om de NIE aan te halen als een gedeeltelijke rechtvaardiging.
 
Philip Giraldi in Antiwar.com, 13 oktober 2010
 

Onvertaalde berichten:

Strategie in opspraak gekomen brigade: "toeslaan en vernietigen"
In ťťn van de ernstigste aanklachten wegens oorlogsmisdaden die voortgekomen is uit het Afghaanse conflict zijn vijf soldaten van de Stryker-brigade beschuldigd van het doden van ongewapende Afghanen, kennelijk voor de sport. Critici binnen en buiten de VS-strijdkrachten vragen zich nu af of de strategie van de brigade, die de nadruk legt op het doden van vijanden boven relaties met de burgerbevolking, van invloed is geweest op dit gedrag.
The Washington Post (VS), 14 oktober 2010
 
Iran heeft minder macht in Irak dan wij denken
In de al zeven maanden durende politieke patstelling heeft de Iraakse premier Nouri al-Maliki de steun gekregen van de politieke vleugel van de beweging van Muqtada al-Sadr. Dit verzekert Maliki waarschijnlijk van een nieuwe termijn maar geeft ook Al-Sadr, die sinds 2007 in ballingschap woont in Iran, een belangrijke stem in de politieke toekomst van het land. De politieke deelname van zijn beweging kan echter niet alleen worden toegeschreven aan Iraanse manipulaties.
The Atlantic (VS), 14 oktober 2010
 
Rode Kruis: aantal oorlogsslachtoffers in Afghanistan rijst pan uit
De veiligheidssituatie in Afghanistan verslechtert. Dit zorgt voor meer oorlogsslachtoffers en maakt het moeilijker voor hulporganisaties om mensen te bereiken die behoefte hebben aan voedsel, water en gezondheidszorg, zo heeft het Rode Kruis gezegd.
Reuters (GB), 12 oktober 2010
 
Dreiging staatsgreep bij patstelling Iraakse regering
Nu de patstelling in de formatie van een nieuwe Iraakse regering haar achtste maand ingaat - een wereldrecord - zet de regering-Obama steeds openlijker, en steeds ongeduldiger, druk op de rivaliserende politieke facties om een nieuwe coalitie van nationale eenheid samen te stellen. Terwijl de formatie-crisis voortduurt, zijn er bovendien toenemende waarschuwingen dat het eindresultaat wel eens een staatsgreep zou kunnen zijn door het Iraakse leger.
World Socialist Web Site (Int.), 12 oktober 2010
 
Afghanen zeggen dat NAVO "even slecht is als Taliban"
Als de door de VS geleide contra-opstandelingenstrategie afhangt van het veroveren van de "harten en hoofden" van de burgerbevolking, dan ziet het er niet goed uit.
The Guardian (GB), 12 oktober 2010
 
De dreigende oorlogen in SomaliŽ en Yemen
SomaliŽ and Yemen, de eerste een "failed state" en de tweede op weg dat te worden, zullen de volgende slagvelden worden in de strijd tegen terrorisme, zo waarschuwen westerse analytici.
United Press International (VS), 11 oktober 2010
 
Onderzoek: verband tussen zelfmoordterrorisme en militaire bezetting
Robert Pape, hoogleraar politicologie aan de universiteit van Chicago en voormalig docent voor de Amerikaanse luchtmacht, heeft onlangs bevindingen gepresenteerd die erop wijzen dat het grootste deel van wereldwijd zelfmoordterrorisme sinds 1980 een gemeenschappelijke oorzaak heeft: militaire bezetting.
Politico (VS), 11 oktober 2010
 
Conferentie Arabische Liga achtervolgd door vredesbesprekingen van 2000
Een spook hing over de conferentie van de Arabische Liga in LibiŽ, waar de ministers van Buitenlandse Zaken besloten om de vredesbesprekingen tussen IsraŽl en de Palestijnen een beetje meer tijd te geven.
The National (UAE), 10 oktober 2010
 
Valt Pakistan uiteen?
Het land heeft ramp na ramp doorgemaakt. Het volk heeft crisis na crisis overleefd. De leiders zijn niet bereid of niet in staat om handelend op te treden. Maar is Pakistan werkelijk een "failed state", zoals velen geloven?
The Independent (GB), 8 oktober 2010
 
Bondgenoten Taliban en knechtjes krijgsheren bewaken Amerikaanse bases
De bases van de VS-strijdkrachten in Afghanistan worden regelmatig bewaakt door Afghanen die smeergeld betalen aan krijgsheren - en zelfs de Taliban helpen.
Wired (VS), 7 oktober 2010
 
Een nieuw beeld van de Irak-oorlog
Hoe meer we leren over hoe de Irak-oorlog begon, hoe beroerder het verhaal wordt. Ondanks alles wat we dachten te weten werpt nu een nieuw stel voorheen geheime documenten - zowel van de regering van George W. Bush als die van Tony Blair - een schril licht op de manipulaties van beide regeringen, erop gericht om het conflict te laten gebeuren.
The Huffington Post (VS), 4 oktober 2010
 
Niet voor publicatie geschikt: VN-rapport over aanval op Gaza-hulpkonvooi
De Human Rights Council van de VN stelde een commissie van experts aan om onderzoek te doen naar de doden die het gevolg waren van de IsraŽlische onderschepping van een hulpkonvooi naar Gaza, op 31 mei. Het rapport van de commissie bevat een aantal alarmerende bevindingen, in het bijzonder rond de dood van zes van de negen passagiers die tijdens de aanval gedood werden.
Harper's Magazine (VS), 4 oktober 2010
 

 
 

 
 
| de vredessite / Midden-Oosten 2010 |