menu
spacer
 
| de vredessite / Midden-Oosten 2010 |
 
 
 

Ander Nieuws:
Weekjournaal over de Nieuwe Oorlog
 
week 44, 2010
1 november

 
Wekelijkse selectie van ander nieuws,
gemaakt door het Landelijk Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'.
Om deze uitgave thuisbezorgd te krijgen, abonneer op de speciale mailing list.
 
De volledige tekst van de onvertaalde berichten is (tenzij anders aangegeven) in het Engels.
 
Een opmerking over "Fair Use Policy"
 

Vertaalde berichten:
 
Rusland verhoogt zijn prijs om de NAVO uit het Afghaanse moeras te redden
 
Rusland gaat hogere eisen aan de NAVO stellen in ruil voor Russische hulp in Afghanistan en wil dat het bondgenootschap het aantal militairen dat het stationeert in NAVO-landen die vroeger lid waren van het Warschau-pact gaat beperken. Moskou heeft in principe toegezegd om ďenkele tientallenĒ militaire helikopters te leveren en is begonnen met het opleiden van Afghaanse veiligheidstroepen. Er zijn ook besprekingen gaande om de NAVO toe te staan wapens en munitie te vervoeren via Russisch grondgebied als alternatief voor de route door Pakistan die herhaaldelijk onder vuur van de Taliban is komen te liggen.
 
Deze ontwikkeling vindt plaats voorafgaand aan de NAVO-top in Lissabon van volgende maand, die zal worden bijgewoond door president Medwedew en waar naar verwachting baanbrekende afspraken over Afghanistan en het raketschild bekend zullen worden gemaakt.
 
The Independent, 28 oktober 2010
 

 
IsraŽl onthult documenten over beleid achter Gaza-blokkade
 
Na anderhalf jaar waarin IsraŽl eerst het bestaan ervan ontkende en vervolgens beweerde dat publicatie "schadelijk zou zijn voor de staatsveiligheid", heeft de Staat IsraŽl drie documenten vrijgegeven die het beleid schetsen dat bepaalt welke en hoeveel goederen de Gazastrook in mochten vůůr de aanval op de Gaza-hulpvloot op 31 mei. Dit gebeurde na langdurige inspanningen hiertoe van de IsraŽlische mensenrechtenorganisatie Gisha. IsraŽl weigert nog steeds om de huidige documenten vrij te geven die het bijgestelde blokkade-beleid bepalen van na het hulpvloot-incident.
 
"Beleid van opzettelijke inperking"
De documenten onthullen dat de Staat IsraŽl haar goedkeuring gaf aan een "beleid van opzettelijke inperking" voor basisbehoeften in de Gazastrook. Zo beperkte IsraŽl bijvoorbeeld de toevoer van brandstof voor de elektriciteitscentrale, waardoor de aanvoer van elektriciteit en water verstoord werd. In een schending van het internationale recht, dat IsraŽl alleen toestaat om de doorvoer van goederen in te perken in geval van concrete veiligheidsredenen, werd de beslissing om een bepaald goed toe te laten of te verbieden ook gebaseerd op de vraag "of dit al of niet als luxegoed gezien wordt". Dit betekende dat goederen die werden gekenmerkt als "luxegoederen" verboden werden - zelfs als ze geen veiligheidsrisico betekenden en zelfs als ze nodig waren. Bovendien werd functionarissen opgedragen om "gevoeligheid voor de behoeften van de internationale gemeenschap" mee te nemen in hun overwegingen.
 
Verbod op wederopbouw Gaza
Hoewel regeringsfunctionarissen beweerd hebben dat ze de wederopbouw van Gaza mogelijk zullen maken laten de documenten zien dat IsraŽl wederopbouw en ontwikkeling van de Gazastrook behandelde als een negatieve factor bij de vraag of een bepaald goed wel of niet toegelaten werd. Voor het doorlaten van goederen met een "wederopbouw-karakter" was speciale toestemming nodig. Zo ontvingen internationale organisaties en Westerse regeringen geen toestemming om bouwmaterialen in Gaza in te voeren voor scholen en huizen.
 
"Ademruimte"
De documenten bevatten een reeks rekenformules die door het ministerie van Defensie ontworpen zijn om te berekenen wat de "ademruimte" genoemd wordt van de behoeften van de inwoners van de Gazastrook. De formules gaan ervan uit dat, als men de voorraden van een basisproduct deelt door de dagelijkse consumptiebehoeften van de bewoners, dit het aantal dagen oplevert waarin de bewoners van Gaza door dit product heenraken.
 
Gisha-directeur Sari Gashi: "in plaats van uit te gaan van veiligheidsoverwegingen aan de ene kant en de rechten en behoeften van de burgers in Gaza aan de andere kant, heeft IsraŽl het normale leven in Gaza verlamd en het morele karakter van de Staat IsraŽl geschaad. Het spijt me te zeggen dat grote delen van dit beleid nog steeds van kracht zijn."
 
Persbericht Gisha (Isr.), 21 oktober 2010
 

Onvertaalde berichten:

Militaire campagne om Taliban omver te werpen heeft gefaald
Een intensieve militaire campagne, bedoeld om de Taliban vleugellam te maken, is er tot dusver niet in geslaagd om meer dan tijdelijke tegenslag voor de opstand te veroorzaken of om enige druk van betekenis op de leiders uit te oefenen om naar vrede te streven.
The Washington Post (VS), 27 oktober 2010
 
Karzai loopt weg uit besprekingen over verbod op particuliere beveiligers
Een uitstel van executie voor particuliere beveiligingsbedrijven die in Afghanistan actief zijn lijkt verder dan ooit nadat president Hamid Karzai vorige week uit een cruciale bespreking hierover is weggestormd.
The Scotsman (GB), 27 oktober 2010
 
Deze misdaden waren niet geheim, ze werden getolereerd
Waarom deden we nooit onderzoek naar aantijgingen van moord en marteling in Irak, op een moment dat heel goed bekend was wat er gaande was?
The Guardian (GB), 25 oktober 2010
 
Vernederen, uitkleden, bedreigen: Britse ondervragingshandboeken ontdekt
De Britse strijdkrachten hebben ondervragers getraind in technieken waar bedreigingen, vernederingen en gedwongen naaktheid onderdeel van uitmaakten, in een kennelijke schending van de Geneefse Conventies.
The Guardian (GB), 25 oktober 2010
 
Onthulde documenten roepen twijfel op over "surge" in Irak
Behalve dat ze nieuwe details aan het licht brachten over de verschrikkingen die de invasie van George W. Bush in Irak ontketende, laten de bijna 400.000 bladzijden geheime Amerikaanse militaire documenten die door WikiLeaks gepubliceerd zijn ook zien dat de zo luidkeels aangeprezen "surge" in 2007 lang niet de enige factor was die bijdroeg tot de geleidelijke afname van het geweld.
Robert Parry in Consortium News (VS), 24 oktober 2010
 
Echo's van El Salvador in verhalen over door VS goedgekeurde doodseskaders
Nog vůůr de publicatie van de documenten over Irak die WikiLeaks heeft gepubliceerd fluisterden Iraakse leiders al dat de Amerikanen betrokken waren in de training van wat in feite doodseskaders waren. Er werd gezegd dat Amerikaanse acties gemodelleerd waren naar de methoden die in de jaren '80 in El Salvador werden uitgeprobeerd door in de VS getrainde Salvadoraanse regeringseenheden.
The Independent (GB), 23 oktober 2010
 
Verbod op beveiligingsbedrijven leidt tot stopzetten Afghaanse projecten
Door de VS betaalde ontwikkelingsbedrijven zijn begonnen met het stopzetten van grootschalige wederopbouwprojecten omdat de Afghaanse regering geweigerd heeft om een verbod op het gebruik van particuliere beveiligers te herroepen, aldus Amerikaanse functionarissen en hulpverleners ter plaatse.
The Washington Post (VS), 22 oktober 2010
 
Nieuwe dreiging in Irak en Afghanistan
Voor enige tijd is het Amerikaanse volk nu al in slaap gesust over de Irak-oorlog door een afname in het geweld en een terugtrekking van Amerikaanse troepen. Maar er blijven ongeveer 50.000 manschappen in Irak, en er verschijnen onheilspellende voortekens aan de horizon.
Antiwar.com (VS), 19 oktober 2010
 
Rapport toont aan: aanvallen met robotvliegtuigjes gebaseerd op gebrekkige aanwijzingen
Nieuwe informatie over de CIA-campagne van aanvallen met robotvliegtuigjes in noordwest-Pakistan laat de eerste glimp op deze aanvallen zien die gebaseerd is op feitelijke interviews met burgerslachtoffers van de aanvallen.
Inter Press Service (Int.), 18 oktober 2010
 
Ahmadinejad in Lebanon: einde van een Midden-Oostendoctrine
Toen IsraŽlische bommen honderden Libanezen doodden in de zomer van 2006 vertelde de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, de mensen van Libanon dat ze simpelweg getuige waren van "de geboortepijnen van een nieuw Midden-Oosten". Dat nieuwe Midden-Oosten was vorige week te zien tijdens het tweedaagse bezoek aan Libanon van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad - en het lijkt in niets op het visioen dat door de regering-Bush nagejaagd werd.
Tony Karon in Time (VS), 15 oktober 2010
 
Amerikaanse leger gebruikt potentieel schadelijke methoden afvalverbranding
Militaire bases in Irak en Afghanistan gebruiken nog steeds afvalverwerkingsmethoden die militairen en anderen blootstellen aan potentieel giftige uitstoot, zonder de effecten volledig te begrijpen.
CNN (VS), 15 oktober 2010
 
IsraŽlische leger traint voor rellen na gedwongen verhuizingen Arabische burgers
In de eerste week van oktober voerde IsraŽl in het geheim een oefening uit om de paraathied van het leger te testen als het gaat om onrust de kop in te drukken die zou kunnen voortkomen uit een vredesakkoord dat voorziet in de gedwongen verhuizing van grote aantallen Arabisch-IsraŽlische burgers.
Jonathan Cook in The National (UAE), 14 oktober 2010
 

 
 

 
 
| de vredessite / Midden-Oosten 2010 |