menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2011 |
 
 
 
Nederlandse bevolking wil geen kernwapens
 
Door Wilbert van der Zeijden (IKV Pax Christi)
 
11 maart 2011 - 87% van de Nederlandse bevolking vindt dat Nederland geen kernwapens moet hebben. Dat blijkt uit recent vrijgegeven analyses van het Nationaal Kiezersonderzoek 2010. In alle gelederen van de samenleving is een ruime meerderheid tegen kernwapens.
 
Jong of oud, links of rechts , gelovig of niet het maakt allemaal weinig uit. Deze heldere uitkomst is een steun in de rug voor de groeiende politieke meerderheid die de Amerikaanse kernwapens uit Europa wil verwijderen.
 
Het is geen schokkend nieuws natuurlijk, maar het is goed bevestigd te zien dat Nederlanders niets moeten hebben van kernwapens in Nederland. De laatste serieuze peiling was alweer 12 jaar geleden en de wereld is sindsdien flink veranderd. Maar net als toen liggen er nog steeds kernwapens in Volkel. Toen vond 43% dat onze regering de Nederlandse kernwapentaak moest afstoten. De afkeer van kernwapens in Nederland is nu veel groter, ook al krijgen ze amper aandacht in de publiciteit.
 
De Kiezers
 
grafiek Het National Kiezersonderzoek vroeg kort na de verkiezingen vorig jaar in totaal aan 1461 burgers naar hun mening over kernwapens. Omdat deze vraag onderdeel uitmaakte van een veel groter onderzoek, laten de uitkomsten ook toe te kijken wie er voor of tegen kernwapens zijn.
 
Zo blijkt bijvoorbeeld dat geen enkele politieke partij een achterban heeft die kernwapens wil. Met 31,6% voor kernwapens is de SGP-achterban het meest in de ban van de bom. Maar ook binnen die partij is dus ruim tweederde tegen kernwapens in Nederland. Kernwapens zijn het minst populair bij de achterban van de progressieve partijen, met allemaal scores boven de 90% tegen kernwapens. Maar ook bij de drie regeringspartijen is de steun voor kernwapens minimaal minder dan 20%. De achterban van de PVV is dus niet voor kernwapens, terwijl de PVV-fractie de Amerikaanse kernwapens in Nederland wil houden.
 
Levensbeschouwing
 
Gekeken naar levensbeschouwing, valt op dat onder gereformeerden de voorstanders van kernwapens relatief sterk vertegenwoordigd zijn. Precies een derde van de gereformeerden zegt dat Nederland kernwapens tot haar beschikking moet hebben. Dit is ook terug te zien in het hoge gehalte aanhangers van kernwapens bij de SGP-achterban. Ook deze uitkomst laat zien dat er in de afgelopen decennia weinig is veranderd aan de mening van Nederland over kernwapens. Historisch gezien waren onder protestanten altijd al meer voorstanders van kernbewapening te vinden dan gemiddeld. Voor alle andere levensbeschouwingen geldt dat tussen de 80 en 90% tegen kernwapens is.
 
Protest is niet vergeten door de ouderen
 
grafiek Gekeken naar leeftijd is er een licht verloop zichtbaar. Kernwapens zijn onder ouderen nog minder populair dan onder jongeren. Maar liefst 93,9% van de 75+-ers is tegen kernwapens. De generaties die zich de demonstraties en het volkspetitionnement tegen de kernwapens uit de jaren tachtig herinneren zijn vrijwel unaniem tegen. Daartegenover staat dat onder jongeren 'slechts' 78% tegen is toch altijd nog een grote meerderheid.
 
Critici zullen overigens zeggen dat de vraag verkeerd gesteld is. De precieze vraag: "Wat vindt u: moet Nederland wel of niet over kernwapens beschikken? is inderdaad wat ongelukkig gesteld. Formeel gezien heeft Nederland namelijk geen kernwapens tot z'n beschikking. Nederland huisvest wel kernwapens, maar die blijven eigendom van de Verenigde Staten. Een vraag als "Wat vindt u: moet Nederland wel of niet kernwapens op haar grondgebied hebben" zou dan beter geweest zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de respondenten van het onderzoek allemaal niet zoveel uitmaakt. Als je kernwapens in je land hebt, heb je kernwapens. Temeer daar het in oorlogstijd Nederlandse piloten zijn die vanuit Nederlandse vliegtuigen kernwapens moeten gooien op vijandelijke doelen.
 
De Nederlandse overheid zegt van de Amerikaanse kernwapens af te willen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet er tot verwijdering van alle Amerikaanse kernwapens in Europa worden besloten door de voltallige NAVO, en moet er eerst worden gekeken of Rusland niet ook haar tactische kernwapens wil terugtrekken uit Europa. IKV Pax Christi probeert met de NAVO en de Nederlandse regering mee te denken hoe de laatste obstakels uit de weg kunnen worden geruimd, zodat de Amerikaanse kernwapens in 2012 kunnen worden teruggetrokken. Het is goed om bevestigd te zien dat dit streven zeer breed wordt gesteund door de Nederlandse bevolking.
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2011 |