menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2012 |
 
 
 
Verklaring van de Europese Unie over de olieboycot tegen Iran
'Hogere druk op Iran'

 
Wake Brussel, 23 januari 2012 - De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU maken zich ernstig zorgen over het Iraanse kernprogramma en hebben daarom op 23 januari voor diverse sectoren extra beperkende maatregelen vastgesteld. De ministers benadrukten dat de beperkende maatregelen gericht zijn tegen de financiering van Irans nucleaire programma door het Iraanse bewind en niet tegen het Iraanse volk.
 
De EU volgt een tweesporenbeleid waarbij sancties Iran moeten overhalen mee te doen aan constructieve en inhoudelijke besprekingen met het doel een diplomatieke oplossing voor het nucleaire vraagstuk te vinden. In overeenstemming met deze benadering heeft hoge vertegen≠woordiger Catherine Ashton medegedeeld dat de ministers besloten hebben tot extra maatregelen, maar dat de deur openblijft voor serieuze onderhandelingen met de Iraanse regering.
 
De maatregelen hebben betrekking op diverse sectoren: energie, financiŽn en vervoer; daarnaast zijn nieuwe namen toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten waarvoor beperkingen gelden. Veel aandacht is besteed aan een gefaseerd embargo op de invoer van Iraanse ruwe-olieproducten in de EU; de beperkingen in de financiŽle sector treffen onder meer de Iraanse centrale bank.
 
Het nucleaire programma en het raketprogramma van Iran zijn al enkele jaren reden tot ernstige bezorgdheid, die heeft geleid tot zes resoluties van de VN-Veiligheidsraad en elf resoluties van de Raad van Beheer van de IAEA. De VN is sancties overeengekomen om Iran ertoe te bewegen zijn internationale verplichtingen na te komen en mee te werken met de IAEA. De EU heeft naast de VN-sancties een aantal autonome maatregelen genomen.
 
Nadat de directeur-generaal van de IAEA een zorgwekkend rapport (gedateerd 8 november 2011) had voorgelegd, heeft de Raad besloten de bestaande beperkende maatregelen aan te scherpen en te bespreken hoe de sancties kunnen worden verruimd. De maatregelen die op 23 januari zijn vastgesteld, zijn het resultaat van die bespreking.
 
Verder blijft de Raad zich zorgen maken over de verslechterende mensenrechtensituatie in Iran. In 2011 heeft de Raad beperkende maatregelen vastgesteld tegen personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Iran, maar tegelijkertijd benadrukt bereid te blijven om met de Iraanse autoriteiten mensenrechtenvraagstukken te bespreken.
 
Zie ook persbericht: Iran: New EU sanctions target sources of finance for nuclear programme (opent PDF in nieuw venster).
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2012 |