[dDH] _________
Menu  | De Vredessite / Nieuwe Oorlog 2004 |

Toespraak demonstratie 20 maart

Pere Gay i Fauza

Plataforma Uturem la Guearra - Spanje
Vertaling uitgesproken door Hans van Heiningen

Audio (MP3 bestand)

Een jaar geleden trokken miljoenen en miljoenen mensen de straat op om een "Nee tegen de oorlog" te laten horen. Inmiddels is duidelijk dat oorlog geen oplossing vormt in het geval van Afghanistan, noch in geval van Irak, noch als het gaat om het bereiken van een rechtvaardige vrede in Palestina. Oorlog vormt nooit en nergens een geschikt middel om tot de oplossing van conflicten te komen.

De oorlog tegen Irak werd gerechtvaardigd door te wijzen op de aanwezigheid van massavernietigingswapens. Op dit moment bestaat er geen enkele twijfel meer dat er in Irak geen massavernietigingswapens zijn; een team van 1.500 Amerikaanse inspecteurs heeft er tot nog toe niet een gevonden. Het is dan ook zonder meer belachelijk te geloven dat de vorige Spaanse regering ons de oorlog in loodste om het gevaar af te wenden dat Saddam Hoessein voor ons zou vormen. Sterker nog, dit verhaal is in zijn tegendeel omgeslagen. In plaats van ons te beschermen heeft Aznar ons tot een potentieel doelwit voor terroristen gemaakt door ons in een oorlog te trekken waar vrijwel iedereen in Spanje op tegen was. De afgelopen week hebben we de gevolgen daarvan kunnen zien in de vorm van de brute aanslagen die in Madrid hebben plaats gevonden. Hier, op deze plaats, willen we nog eens ons verdriet en onze solidariteit met de slachtoffers en hun families tot uitdrukking brengen. Het geweld en de terreur waar wij mee geconfronteerd zijn, wijzen we volstrekt van de hand.

De werkelijke motieven voor de bezetting van Irak zijn, zoals we vorig jaar al aangaven, de olie, de economische belangen van de multinationals en de geostrategische belangen van de Amerikaanse regering.

Alle redenen die Bush, Blair en Aznar ons gaven om de oorlog te rechtvaardigen blijken op leugens te berusten. Daarover hoeft verder geen misverstand te bestaan. Deze oorlog is een farce. In plaats van bij te dragen aan de strijd tegen het terrorisme, is deze oorlog een schaamlap voor misdaden die meer aanslagen en meer geweld teweeg brengen.

Ondertussen is de situatie in bezet Irak chaotisch. De bevolking heeft grote problemen om in haar dagelijks levensonderhoud te voorzien. De onzekerheid en het geweld, de schendingen van de mensenrechten, verkrachtingen en andere vormen van geweld tegen vrouwen doen zich dag in dag uit voor.

Naast de invasie en bezetting van Irak geven de westerse regeringen hun onvoorwaardelijke steun aan de gewelddadige politiek van Sharon tegen de Palestijnen. De bouw van de muur die de Palestijnen omringt, doet ons denken aan de 'Bantoestans' die er in Zuid-Afrika bestonden in de tijd van de apartheid.

Het Platform ?Aturem la Guerra? eist de onmiddellijke terugtrekking uit Irak van alle bezettingstroepen. Degenen die daar chaos, vernietiging en misŤre brachten zijn niet in staat om een eind aan het geweld te maken. Mocht dat noodzakelijk zijn dan kunnen troepen uit landen die niet hebben deelgenomen aan de oorlog daarbij een ondersteunende rol spelen.

Wij eisen dat de Spaanse troepen onmiddellijk worden terug getrokken. In militair opzicht spelen die troepen een ondergeschikte rol waarbij ons wordt voorgehouden dat zij uitsluitend een humanitaire missie uitvoeren. Laat een ding echter duidelijk zijn; bezettingstroepen zijn per definitie niet in staat om humanitaire missies uit te voeren.

Wij eisen dat Aznar voor het gerecht gedaagd wordt vanwege openlijke schending van de artikelen 590, 595 en 588 van ons wetboek van strafrecht.

Wij veroordelen en verwerpen resolutie 1511 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties omdat zij de soevereiniteit van het Irakese volk miskent en de militaire bezetting legitimeert.

Wij eisen dat misdaden tegen het Irakese volk onderzocht worden en dat een internationaal tribunaal Aznar, Bush en Blair voor het gerecht daagt vanwege hun misdadige agressie.

Wij vragen van de regering van de EU-lidstaten dat zij van IsraŽl eisen dat de bouw van de muur niet alleen gestopt maar ook gesloopt wordt. Wij eisen dat er een werkelijk vredesproces op gang komt waardoor er een eind aan het geweld komt en de legitieme rechten van het Palestijnse volk erkend worden.

Tot slot maken we vandaag duidelijk dat wij ons niet neerleggen bij het feit dat de aanstichters van deze en andere oorlogen de dans ontspringen en juridische vervolging ontlopen.

Oorlog roept geweld op; alleen op vreedzame wijze kunnen conflicten worden opgelost en kan geweld beŽindigd worden. Geen routekaart brengt ons vrede, maar vrede maakt het pad vrij. Stop de bezetting van Irak en Palestina! Stop de oorlog!

_____
menu | dDH