[dDH] _________
Menu  | De Vredessite / Nieuwe Oorlog 2004 |

Toespraak demonstratie 20 maart

Daniel de Jongh

Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Audio (MP3 bestand)

Het wordt steeds duidelijker: de oorlog tegen het terrorisme speelt het terrorisme juist in de kaart. Tijdens de voorbereidingen van deze demonstratie werden we opgeschrikt door de weerzinwekkende aanslagen op 11 maart in Madrid. Meer dan tweehonderd mensen verloren het leven bij deze aanslagen, die wij ten scherpste veroordelen.

Maar wie A zegt, moet ook B zeggen. Wij zijn tegen het Aanslagenterrorisme van Al Quaida en Aanverwanten, maar ook tegen de Bommenterreur van Bush en Blair. Vanuit deze overtuiging is kort na de aanslagen van 11 september 2001 het Platform tegen de "Nieuwe Oorlog" opgericht. Met oorlog kun je geen terrorisme bestrijden. Dat vonden we toen en dat vinden we nu nog steeds.

In de tweeenhalf jaar tussen 11 september 2001 en 11 maart 2004 is de voedingsbodem voor terrorisme alleen maar vruchtbaarder geworden. De wereld is er niet veiliger op geworden, niet mooier, niet rechtvaardiger. Het zijn niet alleen de oorlogshandelingen zelf die terugslaan in de vorm van aanslagen. Het is veel meer. Een moslimvijandig klimaat waarin de recrutering voor terrorisme welig tiert. Door angst en opportunisme ingegeven inperking van burgerrechten. Een steeds openlijker en venijniger wordend racisme en anti-semitisme. Deportatie van vluchtelingen. Ja, u hoort het goed mevrouw Verdonk: DEPORTATIE. Hoe wilt u het anders noemen, als vluchtelingen worden teruggestuurd naar landen als Afghanistan, Congo, Somalie en al die andere landen waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken reizen "ten sterkste afraadt"? Uitzetten? Naar landen waar onze militairen de veiligheid moeten garanderen? Een land is veilig of onveilig; het is van tweeen een. Heeft u die poster van Loesje al gezien: "Wat uitzetten? Je geweten zeker"?

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de oorlog tegen Irak begon, ondanks de vele protesten van mensen die aan de vooravond wereldwijd de straat op gingen. Een oorlog gebaseerd op MASSAVERNIETIGINGSLEUGENS, uitgevochten op een van de grootste olievoorraden ter wereld.

Een oorlog die de staatsterreur van Saddam Hoessein heeft vervangen door de onberekenbare terreur van aanslagen tegen alles en iedereen. Een oorlog uitmondend in een bezetting. Waarbij de schietinstructie van de Amerikaanse militairen "eerst schieten, dan kijken" voor de bevolking in de praktijk op hetzelfde neerkomt als de aanslagen. Een oorlog vanwege massavernietigingswapens die nooit gevonden zijn: een oorlog gebaseerd op een massavernietigingsleugen die duizenden mensenlevens heeft gekost.

Bush en Blair kregen hiervoor tenminste nog een onderzoek aan hun broek. Het Nederlands parlement lijkt het lef niet te hebben om dat te eisen. Ook Jan Peter heeft meegebalkt in het koor van de massavernietigingsleugens en zou daar wat ons betreft niet mee weg mogen komen. Zoals de gisteren geopende internetpagina zegt: wij eisen www.openheidoverirak.nl

De oorlog heeft desastreuze effecten op de internationale verhoudingen. Het concept van preventieve oorlogsvoering wint snel terrein: we beginnen gewoon een oorlog zonder dat we aan wie of wat ook verantwoording schuldig zijn. "Niet praten maar vechten" is het nieuwe devies: wie niet naar onze pijpen danst wordt gestraft. Maar zelf nemen onze regeringen het niet zo nauw met de spelregels van de democratie die ze zeggen te verspreiden.

De oorlog en de bezetting van Irak hebben geen vrede in het Midden-Oosten gebracht. Er is een nauw verband met de bezetting van Palestina. Bij de bezetting van Irak worden de Amerikanen bijgestaan door Israƫlische adviseurs. Tegelijkertijd worden door de bouw van de Apartheidsmuur Palestijnen afgesloten van elkaar, van de buitenwereld en van hun bestaansmiddelen. Kritiek hebben op dit beleid is NIET hetzelfde als anti-semitisme. Die beschuldiging doet geen recht aan de vele Joodse en Palestijnse vredesactivisten die door geweldloze dialoog tot een oplossing proberen te komen. Stop de bezetting van Palestina.

Er wordt momenteel veel gesproken over een mogelijke nieuwe VN-resolutie voor Irak. Het is echter niet waarschijnlijk dat daarin een datum wordt opgenomen voor terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Evenmin is te verwachten dat zo'n resolutie voorziet in WERKELIJKE MACHTSOVERDRACHT aan de Iraakse regering; in plaats van schijn-souvereiniteit waarbij de Amerikanen de politieke, economische en militaire macht in handen houden en Bremer de regering aanstuurt in plaats van andersom. Het is hoog tijd dat de bezettingsmacht in Irak plaatsmaakt voor een democratische, representatief samengestelde regering die de belangen van de gehele bevolking behartigt.

Het is hoog tijd dat de Irakezen zelf zeggenschap krijgen over de rijkdommen en de toekomst van hun land. Het is hoog tijd dat mensenrechten prioriteit krijgen boven economische belangen. Wij vinden dat terrorisme bestreden moet worden met vreedzame middelen.

  • Stop de bezetting van Irak
  • Zelfbeschikking voor Irakezen
  • Stop de Nederlandse deelname aan de bezetting
  • Tegen geweld, voor mensenrechten


_____
menu | dDH