[dDH] _________
Menu  | De Vredessite / Nieuwe Oorlog 2004 |

Toespraak demonstratie 20 maart

Harir Faquiri

Afghaanse Vrouwenvereniging

Audio (MP3 bestand)

‘Sal- e- no mobarak ’ gelukkig nieuwjaar !

Morgen 21 maart is een bijzondere dag: niet alleen omdat dan de lente begint en het de internationale dag tegen racisme is,maar ook omdat de Iraniers, Koerden en Afghanen op de deze datum de jaarwisseling vieren. Bij de jaarwisseling hoort een terugblik op het oude jaar en is het pijnlijk voor iedere getuige van de waanzin die de wereldpolitiek in de afgelopen drie jaar heeft gemanifesteerd, en zeker als politiek vluchteling afkomstig uit deze regio, om vooruit te blikken op de toekomst. De rampzalige toestand die de zogenaamde oorlog tegen het terrorisme in Irak heeft veroorzaakt, dat steeds dichter bij lijkt te komen, wordt vandaag voldoende belicht door de andere sprekers. Mij is gevraagd om u iets te vertellen over de situatie in Afghanistan, het zogenaamde succesverhaal waarmee de regering Bush haar staatsterreur nog altijd probeert te verkopen. Laat ik daarbij het woord richten tot minister Verdonk,die in het verlengde van deze politiek 16000 vluchtelingen waaronder 7000 Afghanen terugstuurt; ‘Beste mevrouw Verdonk zij zijn inderdaad niet zielig de mensen achter de dossiers die u heeft ingekeken. Kwaad zeker.Verbitterd misschien,maar zielig zijn mensen die aan oorlog en armoede zijn ontsnapt om elders op eigen kracht een nieuw bestaan op te bouwen zeker niet. Die omschrijving, sterker nog de omschrijving diep triest past een kabinet dat onrechtmatige oorlogen steunt en in eigen land in noodtempo moeizaam verworven rechten en voorzieningen tot op het bot uitkleedt. Afghaanse vluchtelingen doen dan ook geen beroep op uw gevoelens van solidariteit en medemenselijkheid,zij wijzen enkel op de feiten die het hen onmogelijk maken om terug te keren; Veiligheid en stabiliteit, mevrouw Verdonk thema’s die u als VVD minister en uw collega’s van het CDA tot de verbeelding zouden moeten spreken. Zoals u weet is de zoektocht tegen AL Qaida op dit moment nog gaande in Afghanistan. Wanneer de buitenlandse troepen zich terug zouden trekken resteert de fanatiek Islamitische ideologie van de krijgsheren en de hegemonie van de drugsmaffia.Dat komt doordat deze machtselementen geintegreerd zijn in de door de Amerikanen aangestelde regering Karzai. hun positie is dus versterkt en komt met name tot uiting binnen de overheidsorganen en de rechtelijke macht. Wij laten ons niet besturen door een dergelijke regering. Wij kunnen niet terug om bij te dragen aan de wederopbouw aangezien de Afghaanse economie kunstmatig in leven wordt gehouden door import van buitenlandse producten,die met donorgeld gefinancierd worden,terwijl de landbouw nauwelijks op gang komt en de plattelandsbevolking nog altijd afhankelijk is van voedselhulp. De overheid en de NGO’s zijn de enige werkgevers en kunnen zoals u weet een beperkt aantal Afghanen werk verschaffen. Van de bevrijding van de Afghaanse vrouw is in het straatbeeld weinig te zien. Slechts een handvol vrouwen durft het aan om zich zonder burqa op straat te vertonen aangezien de geest van de Sharia nog altijd aanwezig is.

Het goede nieuws vraagt u zich inmiddels af? Wel dat is dat veel Afghanen van plan zijn om tezijnertijd terug te keren. Maar alleen uit eigen beweging en wanneer de situatie die ik genoemd heb aantoonbaar verbeterd is. Hopelijk zullen de woorden van Kofi Annan die zicht binnenkort tijdens een conferentie over Afghanistan naar verluidt kritisch zal uitlaten over het Amerikaanse beleid indruk op u maken. Meer indruk dan onze woorden.

Tot zover mevrouw Verdonk en andere politici die het recht op zelfbeschikking en de democratie aan betekenis hebben doen inboeten. Tegenover hen staat een wereldwijde beweging groeit en die aan deze termen opnieuw gestalte geeft. Met die gedachte en met de hoop dat die zal blijven bijdragen aan het versterken van het bewustzijn zou ik morgen het nieuwe jaar willen beginnen.

Tot slot nog even uw aandacht voor een manifestatie tegen de uitzettingen op vliegveld Zestienhoven die wordt gehouden bij het eerste uitzettingscentrum dat sinds 2003 in gebruik is. De manifestatie begint om een uur en is het makkelijkst te bereiken vanuit Rotterdam Centraal en dan naar Rotterdam-Airport. Voor meer informatie kunt u mailen naar onbegrensd@zonnet.nl. En ik hoop u dan ook terug te zien op 10 april, op de demonstratie georganiseerd door Keer het Tij tegen de uitzettingen.

Dat was het, gelukkig nieuwjaar en tot ziens!

_____
menu | dDH