[dDH] _________
Menu  | De Vredessite / Nieuwe Oorlog 2004 |

Toespraak demonstratie 20 maart

Mariette Moors

Nederlandse kernwapenactiviste

Audio (MP3 bestand)

Het is goed dat we vandaag, een jaar na het starten van de oorlog, hier weer op de Dam te staan om ons uit te spreken tegen de bezetting van Irak. Wij laten onze stem horen, want we hadden gelijk: er was geen enkele rechtvaardiging voor de oorlog en er was geen andere reden voor dan van Irak het zoveelste wingewest voor Westerse multinationals te maken. De Nederlandse troepen in Irak zijn niets anders dan loopjongens voor het Amerikaanse kapitalisme. Ze moeten zo snel mogelijk terug; laat de Irakezen zelf hun toekomst bepalen en biedt hulp wanneer zij daar om vragen.

Voor de oorlog tegen Irak werden we doodgegooid met beweringen dat Irak massavernietigingswapens had. Inmiddels is duidelijk dat dit leugens waren, er is niets gevonden. Ondertussen liggen er in Nederland, op de Vliegbasis Volkel, al ruim 40 jaar in het grootste geheim Amerikaanse kernwapens opgeslagen, klaar voor gebruik door Nederlandse F16's. Waar blijft de openheid daarover? Kernwapens zijn de meest gruwelijke wapens die er zijn. Ze dienen zo snel mogelijk de wereld uitgeholpen te worden. Van regeringen hebben we op dat gebied niets te verwachten. Daarom zullen we er vooral zelf aan moeten werken.

Want je kunt meer doen dan demonstreren alleen! Brieven schrijven, informatieavonden en debatten, handtekeningen, ludieke acties. Veel groepen, waaronder ook de lokale platforms tegen de oorlog, zijn hier al volop mee bezig. Er is echter meer.
Wanneer overheden niet naar burgers luisteren, elk recht aan hun laars lappen en een volstrekt immoreel beleid voeren, dan rest niets anders dan daadwerkelijk verzet. Action speaks louder than words!
Als wij met iedereen die hier vandaag aanwezig is op de landingsbanen van Vliegveld Eindhoven gaan zitten wanneer de volgende lichting Nederlandse militairen naar Irak vertrekt, dan kunnen we ze tegenhouden. Om maar een voorbeeld te noemen.

Minister Verdonk heeft Noord-Irak, en talloze andere landen, veilig verklaard om vluchtelingen naar terug te sturen. Laat haar zelf het vliegtuig daar naartoe pakken en voor de rest van haar dan waarschijnlijk korte leven blijven. Mensen vluchten niet voor niets. De maatschappelijke verontwaardiging over het vreemdelingenbeleid was aan dovevrouwsoren gericht. Als we consequent zijn, dan kunnen we nu niets anders dan met alle mogelijke middelen de deportaties tegenhouden. We kunnen niet werkloos toezien hoe tienduizenden mensen letterlijk de dood of het ongeluk ingestuurd worden, daarom: maak de razzia's onmogelijk, hou de uitzettingen hoe dan ook tegen, breek de vluchtelingengevangenissen tot de laatste steen af en hou de deportatievliegtuigen aan de grond. Er bestaan geen onwettige mensen, er bestaan onmenselijke wetten.

De huidige oorlog en deportaties zijn uiteindelijk echter slechts uitwassen van een vernietigende Westerse politiek die geŽnt is op een hoogmoedig kapitalisme. Dat door middel van economische en militaire dwang aan de rest van de wereld opgelegd wordt.
Het buitenlands beleid van Nederland wordt, net als dat van vele andere landen, steeds meer gecentraliseerd rond het gebruik van militair geweld. De zogenaamde oorlog tegen het terrorisme wordt als nieuw excuus voor het bestaan van krijgsmachten en voor enorme investeringen in wapentuig gebruikt. Zo is de regering van plan voor miljarden kruisvluchtwapens en Joint Strike Fighters aan te schaffen. Ondertussen zijn er schrijnende tekorten in bijvoorbeeld de zorg en creperen grote delen van de wereldbevolking door armoede, honger, ziekte en oorlog. We zouden ons ook met dergelijke onzinnige plannen bezig moeten gaan houden.
Het militarisme moet tot op de grond toe afgebroken worden. We kunnen niet rusten voordat het leger volledig afgeschaft is en er geen wapen meer geproduceerd wordt. Militair geweld biedt nooit een oplossing.

Vorig jaar hielden zeven activisten van Onkruit een nacht lang een trein met Amerikaans oorlogsmaterieel voor Irak tegen door zich aan de rails vast te ketenen. Meer dan honderd mensen hielden een burgerinspectie op Volkel, om zelf naar de kernwapens op zoek te gaan. Een vredesactiviste maakte kernwapengebruik korte tijd onmogelijk door communicatieschotels op Volkel te vernielen.
Iedereen van jullie kan ook zoiets doen. We moeten niet eindeloos wachten op het moment dat machthebbers bij zinnen komen en hun beleid aan gaan passen. We moeten de wereld zelf veranderen, samen kunnen we veel.

_____
menu | dDH