[dDH] _________
Menu  | De Vredessite / Nieuwe Oorlog 2004 |
 

Gevarieerd gezelschap doet laatste oproep aan Kamer tegen verlenging Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak

P E R S B E R I C H T
Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Den Haag, 22 juni 2004 - Een kleurrijk gezelschap van ongeveer 150 mensen protesteerde vanmiddag tegen de verlenging van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak. Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' had een veelzijdig aanbod aan sprekers bereid gevonden het woord te voeren. Dit met het oog op het Kamerdebat dat vandaag over deze verlenging plaatsvindt.  
 
 
Verrassing van de middag was Anita van Buuren, moeder van een uit te zenden militair. Zij respecteert de keuze van haar zoon om als militair de vrede te willen dienen, maar noemde deze illegale oorlog en bezetting "fout, fout, fout". Tevens verweet zij de Nederlandse regering gebrek aan openheid over de redenen om de oorlog tegen Irak politiek te steunen. Zij wees de aanwezigen op de e-mail-actie WWW.OPENHEIDOVERIRAK.NL.  
 
 
Een andere verrassing was het optreden van Farokh Tahmasian uit Leiden, die onder de klanten van zijn avondwinkel een handtekeningenactie tegen de verlenging van de Nederlandse aanwezigheid in Irak heeft gehouden.
Op het podium bood hij deze handtekeningen aan GroenLinks Kamerlid Farah Karimi aan. Hij verklaarde daarbij dat het aantal mensen dat het aantal tegenstanders van de verlenging zes keer zo hoog bleek te zijn als het aantal voorstanders.  
 
 
 
 
 
Net als zijn GroenLinks collega verklaarde SP Kamerlid Harry van Bommel in het Kamerdebat tegen de verlenging te zullen pleiten, omdat de Nederlandse militairen niet meer zijn dan een verlengstuk van de Amerikaanse bezettingsmacht. De soevereiniteit van de Iraakse regering is in feite een wassen neus en van de goede bedoelingen richting democratie en mensenrechten lijkt in de praktijk steeds minder over te blijven.  
 
 
 
 
 
Net als bij eerdere demonstraties van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' sprak ook het Iraaks Platform in Nederland zich uit tegen de bezetting van Irak. Woordvoerder Faisal Nasser riep de aanwezigen op het Iraakse volk niet in de steek te laten. In zijn ogen betekent dat echter dat Nederland vooral aan de economische en humanitaire wederopbouw zou moeten bijdragen en niet militair.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vredesactiviste Barbara Smedema benadrukte dat de oorlog tegen Irak was gebaseerd op leugens en een jaar na dato -buiten de verdrijving van Saddam- weinig goeds had gebracht voor de Iraakse bevolking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De van oorsprong Amerikaanse theoloog, thans voorzitter van de Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede, Martin Walton schetste vanaf het podium "een kleine ethiek voor de strijd tegen terroristen en andere vijanden van de democratie in vier punten". De eerste twee daarvan luidden 'Gij zult de waarheid vertellen. Gij zult respect betonen.'  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In haar slotwoord benadrukte Daniel de Jongh het belang om, net als de leidse winkelier of de moeder van een Irak-ganger, vooral ook in de eigen omgeving de discussie te blijven voeren over het hoe en waarom van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak. Misschien dat de PvdA de volgende keer dan wel haar rug recht houdt, aldus De Jongh.


Nadere informatie: Daniel de Jongh - 06-48655567

Foto's © 2004 Boyd Noorda, Socia Media 070-3654124.
Grote versies op aanvraag.


_____
menu | dDH