menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2009 |
 
 
 
Steun aan VS inzake Irak stond vast, passende redenen toegevoegd
 
Persbericht van de burgerbeweging Openheid over Irak
 
9 februari 2009 - "De vraag was niet ůf we de VS in Irak zouden steunen, de vraag was welke argumentatie we daarbij zouden verzinnen."
 
In een interview met de website re.Public stelt Hans Siepel, in 2003 voorzitter van de strategiegroep-Irak, dat "de hele besluitvorming over de Nederlandse steun aan de invasie van Irak vooraf al vaststond". Siepel: "Op basis van onze posities en belangen stond vooraf al vast dat we de VS zouden steunen. We hebben alleen nog naar een passende redenering gezocht."
 
Als hoofd van de strategiegroep-Irak was de voormalig topambtenaar (Siepel was plaatsvervangend directeur Voorlichting bij het ministerie van Binnenlandse Zaken) verantwoordelijk voor de communicatie over de besluitvorming. Hij stelt dat het kabinet de strategiegroep expliciet de opdracht gaf het centrale uitgangspunt in de besluitvorming niet naar buiten te brengen.
 
Onder verwijzing naar de uitspraken van Siepel zal de burgerbeweging 'Openheid over Irak' de Eerste Kamer later vandaag per open brief oproepen niet af te zien van het principiŽle recht om ook de komende maanden op redelijke termijn antwoord van het kabinet te krijgen op vragen rond de kwestie-Irak. Vorige week stemde de Tweede Kamer in met het voorstel van het kabinet om alle vragen rond de kwestie door te schuiven naar de commissie-Davids, die er in haar uiterlijk op 1 november te publiceren rapport antwoord op zal geven. Morgen bepaalt de commissie Buitenlandse Zaken van de Eerste Kamer haar standpunt in deze zaak.
 
Het complete interview met Siepel is te lezen op www.republic.nl/netwerk/netwerknieuws/2009/02/-De-overheidscommunica tie-moet-op-de-schop-.htm
 

 
Noten voor de pers
 
Meer informatie:
Martijn de Rooi (woordvoerder 'Openheid over Irak'), tel 06-51838963
www.openheidoverirak.nu
 
 
terug/back | de vredessite / nieuwe oorlog 2009 |