Vredesduif met olijftak in snavel.

Afghanistan laat ons niet los

8-12-2021 Wat hebben we geleerd van twintig jaar oorlog in Afghanistan? Die vraag staat centraal in het thema-nummer van Vredesspiraal, ledenblad van Kerk en Vrede. Het heeft als motto 'Afghanistan laat ons niet los'. Aan het woord komen o.a. luitenant-kolonel Mirjam Grandia en voormalig diplomaat Nikolaos van Dam.

 

De stelling blijft gerechtvaardigd dat je beter een mislukte dialoog en mislukte vredesonderhandelingen kunt hebben dan een mislukte oorlog. Militair optreden is geen wondermiddel dat je op alle problemen kunt loslaten. Dat is de belangrijkste boodschap die in het thema-nummer van Vredesspiraal naar voren komt.
"Er zijn voldoende voorbeelden van militaire interventies zoals de oorlogen in Irak, LibiŽ, SyriŽ en Jemen, die alleen maar meer schade hebben aangericht, met honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen en vernietiging tot gevolg", zegt Nikolaos van Dam, voormalig ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland, IndonesiŽ en SyriŽgezant.

NaÔeve politici

Volgens luitenant-kolonel Mirjam Grandia moet de politiek zich beter†realiseren dat de inzet van militaire middelen altijd slachtoffers maakt. "Politici geloven - meer dan militairen - in het oplossend vermogen van geweld. Ze denken hierover gemakkelijker dan militairen, die weten wel dat er geen 'schone' oorlog is; zo moet een militaire ingreep dan ook niet verkocht worden. De politiek moet hierin niet naÔef zijn", meent Grandia die als luitenant-kolonel verbonden is aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie in Breda, het opleidingsinstituut voor officieren van het Nederlandse leger.

Perspectief 2040

Er zijn andere middelen om conflicten op te lossen, zoals internationale diplomatie en interne vredesprocessen. Zo schetst het project Sicherheit Neu Denken, dat in 2018 vanuit de Evangelische Landeskirche in Baden werd gelanceerd, een scenario waarin tussen nu en 2040 het (Duitse) militaire veiligheidsbeleid vervangen kan worden door een louter civiel veiligheidsbeleid.
Diverse vredesorganisaties, waaronder Kerk en Vrede, steunen het project 'Perspectief 2040' dat de verdere uitwerking en verspreiding van een Nederlandse versie van het Duitse scenario behelst.

U kunt het thema-nummer hier downloaden als pdf.

Een papier exemplaar kunt u bestellen bij: Kerk en Vrede (secretariaat@kerkenvrede.nl; tel. 030-2316666)

Bron: Kerk en Vrede