Vredesduif met olijftak in snavel.

Van havik tot vredesduif

6-3-2017 Onlangs is het boek Van havik tot vredesduif van oud-diplomaat Edy Korthals Altes verschenen. Altes heeft ook een bijdrage geleverd aan het boek De boemerang van oorlog en geweld. Met zowel die bijdrage als met de uitgave van zijn boek toont Altes zijn ernstige verontrusting over de sterke stijging van de wereldwijde militaire uitgaven na de val van de Muur.

 

Tijdens zijn loopbaan als diplomaat in de periode van de Koude Oorlog nam Altes publiek stelling tegen de wapenwedloop en besloot hij terug te treden als ambassadeur in Madrid. Op openhartige wijze verhaalt hij over zijn metamorfose van hardliner tot vredesactivist. In dit boek laat hij zien wat hem ten diepste beweegt. Na zijn diplomatieke loopbaan richtte hij zich op de ontspanning tussen Oost en West en de ontwikkeling van een nieuw veiligheidsconcept: van wederzijds verzekerde vernietiging naar een wederzijds verzekerde veiligheid. Maar naast een dergelijke pragmatische benadering vind Altes dat ook geestelijke vernieuwing een essentiele voorwaarde is voor een fundamentele verandering in onze omgang met mens, materie en natuur.

Wetenschap, religie en andere levensbeschouwingen hebben, elk op hun eigen terrein, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zij hebben als doel het welzijn van mensen te bevorderen. Wetenschap houdt zich vooral bezig met analyse, onderzoek en verklaring van verschijnselen. Religie en filosofie richten zich op het geven van betekenis aan een zinvol en leefbaar bestaan en op inzichten die zorgen voor structuur en samenhang in het leven; zij dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling waarin vrijheid en verantwoordelijkheid samengaan.

De toekomst van komende generaties vereist een diepgaande herbezinning. Wij allen leven in een wereld die bedreigd wordt; humanisten, agnosten en gelovigen. Wij moeten gezamenlijk een nieuwe koers uitzetten.

Volgens Altes kan die nieuwe gezamenlijke koers uitgezet worden uitgaande van vier sleutelbegrippen die velen zullen aanspreken: (1) Verbondenheid, (2) Kwetsbaarheid, (3) Levensdrang en (4) Ontzag, eerbied. De eerste twee: verbondenheid(1) en kwetsbaarheid(2) berusten op harde feiten. Levensdrang (3) is vitaal voor ieder mens. Het begrip ontzag(4), geeft een grondhouding weer die weliswaar in onze cultuur onder druk staat maar potentieel aanwezig is bij alle mensen.

Van havik tot vredesduif is een inspirerend boek dat meer geeft dan herinneringen aan een boeiende diplomatieke loopbaan in het verleden, maar biedt ook inspiratie voor de toekomst.

Van havik tot vredesduif , Edy Korthals Altes (ISBN 9789463381246). Uitgeverij Aspekt.


De boemerang van oorlog en geweld - Een hedendaagse samenspraak over Erasmus'visie op oorlog en vrede (ISBN 978 90389 2572 1) kost 13,- (incl. verzendkosten) en is o.a. te bestellen via www.vredesmuseum.nl/winkel/boeken.php

Rein Heijne, bestuurslid Huis van Erasmus