Vredesduif met olijftak in snavel.

Ander Nieuws week 47

21-11-2016 Tweewekelijkse selectie van ander nieuws, gemaakt door het Landelijk Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'. In deze editie met o.a.:
- Zijn de Amerikaanse verkiezingen eindelijk voorbij - of toch niet?
- De geheime strijd om het Midden-Oosten
- New York Times geeft sleutelrol al-Qaida in Aleppo toe
en nog meer 'ander' nieuws uit het Midden-Oosten.

 

Om deze uitgave thuisbezorgd te krijgen, abonneer op de speciale mailing list.
De volledige tekst van de onvertaalde berichten is (tenzij anders aangegeven) in het Engels.

==============================


Vertaald bericht:


Zijn de Amerikaanse verkiezingen eindelijk voorbij - of toch niet?
Noch Trump, noch welke president dan ook - Hillary Clinton of Barack Obama of voor mijn part Ronald Reagan - zou in staat zijn om veel te doen aan het voortschrijdende verval van de ooit hegemonistische Verenigde Staten. Ja, ooit deelden de VS de lakens uit, ongeveer tussen 1945 en rond 1970. Maar sindsdien is het vermogen om andere landen te laten volgen en te laten doen wat de Verenigde Staten wilden voortdurend afgenomen.


De achteruitgang is structureel en geen Amerikaanse president is bij machte hem tot staan te brengen. Natuurlijk blijven de Verenigde Staten een ongelofelijk sterke militaire macht. Als ze daar misbruik van maken kunnen ze veel schade aanrichten in de wereld. Obama was erg gevoelig voor deze mogelijkheid en dat verklaart zijn vele aarzelingen. En Trump is er tijdens de hele verkiezingscampagne van beschuldigd dit niet te begrijpen en daarom een gevaar te zijn als hij de macht van de VS gaat gebruiken.


Maar terwijl het veroorzaken van schade heel goed mogelijk is, is het bereiken van wat de regering van de VS kan definiŽren als heilzaam vrijwel buiten het bereik van de Verenigde Staten. Niemand, en ik herhaal niemand, gaat nu nog de leiding van de Verenigde Staten aanvaarden, als ze denken dat hun eigen belangen daardoor genegeerd worden.

Lees het artikel van Immanuel Wallerstein bij Znet (VS), 19 november 2016

==============================


Onvertaalde berichten:

Paradoxale waarheden van een isolationistisch wereldrijk
Burgers in het Westen zijn al sinds eeuwen geconditioneerd om zich anders te voelen dan de slachtoffers van hun politieke compromissen en economische gemakken. De huidige constructie van het internet maakt het alleen maar nůg makkelijker om de komende acties van Trump eerst te negeren, dan te ontkennen en uiteindelijk erin mee te gaan.
CounterPunch (VS), 18 november 2016


Het Chilcot-rapport en de politiek van de Irak-oorlog
Regering, politici en campagnevoerders in Groot-BrittanniŽ zieden van woede over het vermeende wangedrag van advocaten die mensen vertegenwoordigen die menen dat Britse soldaten zich aan wangedrag hebben schuldig gemaakt. Maar anderen menen dat er tot diep in de regering verzuimd is om een schandaal tot op de bodem uit te zoeken.
openDemocracy (VS), 16 november 2016


Gaat Trump Netanyahu door pure goedheid vermoorden?
De IsraŽlische premier Netanyahu was onder de eersten die Trump telefonisch feliciteerden. De aankomende Amerikaanse president nodigde op zijn beurt Netanyahu uit voor besprekingen "bij de eerste gelegenheid". Niettemin is Netanyahu volgens sommige berichten ongerust over de gedachte aan Trump in het Witte Huis. Waarom?
Jonathan Cook in Znet (VS), 15 november 2016


De geheime strijd om het Midden-Oosten
De gebeurtenissen van de 'Arabische Lente' van 2011 en de daarop volgende contra-revoluties waren op veel manieren oude koek. Belangrijke elementen zijn al meermalen aan de oppervlakte gekomen in wat we het beste kunnen begrijpen als een eeuwenoud en wereldwijd patroon van volksopstanden en autocratische reacties hierop.
Informed Comment (VS), 15 november 2016


Dood van de internationale gemeenschap?
De verkiezing van Donald Trump is niet alleen voor veel Amerikaanse burgers een verrassing. Het is ook een schok voor de internationale gemeenschap, die toch al fragiel bleek de laatste tijd. De schok zou feitelijk wel eens zů ernstig kunnen zijn dat het de dood betekent van de internationale gemeenschap.
Foreign Policy in Focus (VS), 14 november 2016


Waar moeten we heen?
In het afgelopen jaar is het steeds minder waarschijnlijk gaan lijken dat enige Amerikaanse stem het Witte Huis zou kunnen bewegen om tegemoet te komen aan de mensen die vluchten voor de chaos en dood die door Amerikaanse oorlogen is gezaaid in Irak en Afghanistan.
Voices for Creative Nonviolence (VS), 11 november 2016


Mosul zal vallen, maar om IS weg te krijgen is grotere Amerikaanse inzet nodig
Het is nu duidelijk dat de toch al stevige Amerikaanse militaire inzet in de operatie om Mosul van IS te bevrijden - op dit moment tenminste 5000 manschappen - nog groter zal worden. Washington is zich duidelijk aan het voorbereiden op een stevige Amerikaanse militaire inzet in Irak voor een langere periode - een periode die nog tot lang na de inname van Mosul zal voortduren.
The Conversation (GB), 7 november 2016


New York Times geeft sleutelrol al-Qaida in Aleppo toe
Op slinkse manier heeft de New York Times toegegeven dat de door de VS gesteunde "gematigde" rebellen in Oost-Aleppo aan dezelfde kant vechten als de jihadisten van al-Qaida. Het was een bijna terloopse erkenning van deze lang verborgen gebleven realiteit.
Robert Parry in Consortiumnews.com (VS), 6 november 2016


Mosul is mijn geboortestad, en dit is waarom IS in staat was om daar te blijven
De correspondent in Mosul van Niqash legt uit waarom de mensen in de stad aanvankelijk geen weerstand boden tegen IS, waarom zijn familie en anderen besloten om te blijven en hoe extremisten de controle konden houden over een stad van rond de twee miljoen inwoners.
Niqash (Iraq/Duitsland), 5 november 2016


Amerikaanse hypocrisie: Bombardementen op Aleppo niet erger dan wat gebeurde in Gaza en Irak
De Syrische en Russische bombardementen lijken verdacht veel op recente Amerikaanse en IsraŽlische offensieven. Maar dat zou je niet zeggen als je op de berichtgeving afgaat.
Gareth Porter in Middle East Eye (Internationaal), 4 november 2016


Koerden en Turken staan aan rand van de afgrond
Ayla Akat, een activist voor vrouwenrechten, zoekt al jarenlang een politieke oplossing voor het Turks-Koerdische conflict terwijl ze tegelijkertijd de rechten verdedigt van de Koerdische minderheid in Turkije.
openDemocracy (VS), 2 november 2016

21-11-2016