Vredesduif met olijftak in snavel.

Kritiek is gťťn antisemitisme

12-11-2018 Joods-Europese organisaties sluiten zich aan bij een oproep van Joods-Amerikaanse organisaties. In een open brief verklaren zij hun oppositie tegen de pogingen van de IsraŽlische regering om tijdens een tweedaagse conferentie in Brussel de definitie van antisemitisme uit te breiden tot elke vorm van kritiek tegen bezetting en kolonisatie van Palestina en tegen apartheid in IsraŽl.

 

Foto Een Andere Joodse Stem

Openbare verklaring van Joods-Europese organisaties over de definitie en uitroeiing van antisemitisme:


Als Joods-Europese organisaties toegewijd tot de uitroeiing van antisemitisme, xenofobie, islamofobie en alle andere vormen van racisme, wensen wij onze diepste bezorgdheid uit te drukken voor de organisatie van een conferentie in Brussel op 6-7 november 2018, die wordt gesteund door de regering van IsraŽl. Zij heeft tot doel legitieme kritiek en protest op het IsraŽlisch regeringsbeleid te brandmerken als antisemitisme.

Wij verzoeken de Europese instellingen, waaronder de Europese Commissie, het Agentschap voor Fundamentele Rechten en de leden van het Europees Parlement, om de pogingen te blokkeren van de IsraŽlische regering om valse aantijgingen van antisemitisme te gebruiken. Zo verhindert en criminaliseert IsraŽl het werk van sociale bewegingen, waaronder de inzet van diverse Joodse gemeenschappen in Europa om vrede en gerechtigheid na te streven in IsraŽl/Palestina.

Deze conferentie wordt georganiseerd door de Europese Joodse Associatie en twee IsraŽlische ministeries. De conferentie heeft als doelstelling alle Europese politieke partijen te overhalen om oproepen tot druk op IsraŽl, waaronder de tactieken van Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) tot "fundamenteel antisemitisch" te verklaren.

Wij verwerpen hun oproep. Antisemitisme is een kleine maar reŽle en groeiende bedreiging voor Joodse bevolkingsgroepen in Europa en elders - zoals de recente schande in Pittsburgh zo tragisch heeft aangetoond. Het is een gevaarlijke stap om de echte bedreiging van antisemitisme samen te smelten met legitieme kritiek op de regering van IsraŽl en zijn beleidsdaden.

Dit dreigt de Europese inspanningen om antisemitisme te bestrijden uit te hollen. Dit maakt er een gereedschap van om de democratische principes van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering uit te hollen. Dit helpt de IsraŽlische regering in zijn streven om het Palestijns geweldloos verzet tegen de IsraŽlische bezetting aan banden te leggen. Deze daden van IsraŽl vertegenwoordigen de Joodse gemeenschappen van Europa niet. De blokkade van Gaza en de raciale segregatie op de Westelijke Jordaanoever, de dodelijke aanvallen op burgers en de landroof voor alleen-Joodse koloniale nederzettingen gebeurt niet in onze naam. We verwerpen de pogingen om oppositie tegen deze verwerpelijke daden met antisemitisme gelijk te stellen.

Gezien de toenemende banden van de IsraŽlische regering met racistische, seksistische en xenofobe leiders en politieke partijen in Europa en de VS (waarvan een aantal een verleden hebben dat besmet is door openlijk antisemitisme) ontstaat een reŽle dreiging van toenemend antisemitisme. De conferentie van de IsraŽlische regering in Brussel zoekt niet naar noodzakelijke oplossingen voor deze dreiging. Jammer genoeg poogt ze antisemitisme te gebruiken als een hefboom voor de onhoudbare status quo van de bezetting, de onderdrukking en de angst in IsraŽl/Palestina. Wij zijn verenigd in onze oppositie, tegen hun missie.

Als Joodse organisaties toegewijd tot de promotie van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid, hebben wij ons meermaals uitgesproken over de problematische aard van de ingeroepen beweringen van antisemitisme in een poging de stemmen tegen te gaan die zich verzetten tegen de schendingen door IsraŽl.

Meer dan 40 Joodse organisaties hebben recent een open brief gepubliceerd waarin ze hun "toenemende waakzaamheid" uitdrukken "over de doelgerichte aanvallen op organisaties die in het algemeen de Palestijnse rechten verdedigen en in het bijzonder de geweldloze beweging voor Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS). Zij vermelden tevens: "Deze aanvallen nemen maar al te vaak de vorm aan van cynische en valse beschuldigingen van antisemitisme die op gevaarlijke wijze anti-Joods racisme samenvoegen met oppositie tegen het IsraŽlisch beleid en het systeem van de bezetting en de apartheid." (Zie Joodse organisaties: kritiek op IsraŽl is geen antisemitisme).

Het recht om de mensenrechten te verdedigen, waaronder de Palestijnse rechten, moet nu meer dan ooit gevrijwaard blijven. De politieke partijen van de EU hebben de verantwoordelijkheid de medeplichtigheid van hun respectievelijke regeringen te beŽindigen met de IsraŽlische schendingen van het internationaal recht. Het is dringend tijd om op te treden tegen antisemitisme, xenofobie, islamofobie en alle andere vormen van racisme. Het is dringend tijd te handelen tegen de bezetting en raciale segregatie, die al tientallen jaren duurt. Geef geen hand- en spandiensten aan de regering van IsraŽl in haar pogingen om ons te verhinderen beide zaken te doen.

Public statement by Jewish European organizations on the definition and elimination of anti-Semitism (vertaling: Lode Vanoost)

Ondertekenaars:

- Een Andere Joodse Stem / Another Jewish Voice (Belgium)

- Free Speech on Israel (United Kingdom)

- UJFP - Union juive franÁaise pour la paix (France)

- JFJFP - Jews for Justice for Palestinians (United Kingdom)

- ECO-Rete - Ebrei Contro l'Occupazione (Italy)

- Een Ander Joods Geluid/A Different Jewish Voice (The Netherlands)

- Judar fŲr Israelisk Palestinsk Fred / Jews for Israeli-Palestinian Peace (Sweden)

- Jewish Voice for Labour (United Kingdom)

- Jewish Socialist Group (United Kingdom)

- JŁdische Stimme fŁr ein gerechten Frieden in Nahost / Jewish Voice for a Just Peace in the Near East (Germany)

- JÝder for en retfśrdig fred (Denmark)

- Jewish Voice for Democracy and Justice in Israel/Palestine (Switzerland)

- EJJP - European Jews for a Just Peace (European Network)

Deze bijdrage is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0 BelgiŽ licentie


Foto: Een Andere Joodse Stem

Bron: De Wereld Morgen