Vredesduif met olijftak in snavel.

NAVO-basis Betica bezet

2-11-2010 Antimiltaristen hebben even de NAVO-basis bezet en veranderd in een speelplaats met de eis dat de basis wordt gesloten, de troepen uit Afghanistan worden teruggetrokken en het leger wordt afgeschaft.

 

Voor de achtste opeenvolgende keer is een groep antimilitaristen over het hek van het terrein van de NAVO-eenheden in Bétera geklommen in een geweldloze actie in aansluiting op het protest tegen de volgende top van de NAVO in Lissabon in november. Zij waren gekleed in toga’s en hadden paraplu's met anti-oorlogssymbolen. Aan de bezetting van het hoofdkwartier ging een optocht door de plaats vooraf met muziek van dolçaina en tabalet.

Iets voor de auto-ingang van de basis, aan de carretera de Obcau hebben een vijftiental personen de veiligheidssystemen onklaar weten te maken waarna ze door de metalen omheiningen zijn gekomen tot verbijstering van de agenten van de Guardia Civil en de soldaten van de Militaire politie. Eén van de groepen, heeft zelfs rolschaatsen en kinderfietsjes het militaire terrein in kunnen meenemen, die ze in de zone naast de metalen omheining hebben kunnen binnensmokkelen. Andere antimilitaristen begonnen te voetballen of andere spelletjes te spelen voordat ze werden aangehouden. Nadat ze één uur hadden vastgezeten zijn ze naar de hoofdingang van de basis gereden, waar ze in vrijheid werden gesteld.

Dit is een openlijke handeling van burgerlijke ongehoorzaamheid. Het gaat om een actieve en symbolische vorm om zowel de ontmanteling te eisen van die zelfde hekken waarover de activisten geklommen waren, om heel de militaire installatie te sluiten en als burgerlijk en ecologisch terrein terug te willen en alle installaties te ontmantelen. Met deze actie wil Alternativa Antimiltarista-MOC (AA-MOC) ook erop wijzen dat. duizenden kilometers ver gevoerde oorlogen zoals die van Afghanistan in werkelijk naast onze eigen huizen zijn begonnen vanuit inrichtingen als in Bétera door burgerlijke infrastructuren voor het vervoer. Het is een feit, volgens recente verklaringen aan de media van de bevelhebber van het Hoofdkwartier van NAVO in Madrid, zal juist de kazerne van Bétera door NAVO zijn aangewezen om in 2011 over heel het contingent van de bezetting van de geallieerden in Afghanistan ISAF het bevel te voeren.

Nogmaals dringt AA-MOC verklaart: 'het is absurd dat men aan de publieke opinie het denkbeeld slijt dat oorlogsmachinerieën en het geweld dat legers nu eenmaal zijn factoren kunnen worden van vrede en rechtvaardigheid', en gaat voor: 'de afschaffing van de legers als het meest realistische en rationele middel om een einde te maken aan het probleem van de oorlogen in de wereld'. Als eerste stap, stelt AA-MOC voor om de meer dan 18.000 miljoen van jaarlijkse verspilling aan euro’s door het Spaanse leger te besteden om de ernstige sociale gevolgen van de crisis van het kapitalisme op te lossen: 'laat de legers de crisis betalen'.

Het is de eerste van een reeks internationale antimilitaristacties acties tegen de bezetting van Afghanistan en vóór de ontbinding van de NAVO, die nu begint in Bétera, en zal worden gevolgd door een mars naar de luchtmachtbasis van Rota (Cadiz). Deze acties zullen leiden tot de protesten die in Lissabon plaats zullen vinden
tijdens de volgende top van de NAVO op 20 november, waar de Alliantie het strategisch plan hoopt vast te stellen.

In de actie hebben mensen van groepen van Alternativa Antimiltarista-MOC deelgenomen van Las Palmas, Tenerife, Albacete, Elx, Alacant en València. Alternativa Antimiltarista is een landelijk netwerk van plaatselijke antimilitaristische groepen, die geweldloze actie voeren van onderop, onafhankelijk en anti-autoritair. AA-MOC werkt ook samen met gelijkaardige netwerken op Europees niveau, waarmee ze de massieve bestorming van het NAVO-hoofdkwatier in Brussel in maart 2008 organiseerden, de geweldloze blokkade van de NAVO-top in Straatsburg in april 2009, of de blokkade van de fabriek van Britse kernwapens in Aldermaston in februari 2010.

Foto's: www.antimilitaristas.org/spip.php?article4694 en
www.flickr.com/photos/aa-mocvalencia/sets/72157625280058084/+

Bron: www.antimilitaristas.org, 31-10-2010