Vredesduif met olijftak in snavel.

Black Lives Matter

20-7-2020 Christian Peacemaker Teams - Nederland verklaart zich solidair met de Black Lives Matter beweging en roept alle Nederlanders op de ogen te openen voor institutioneel racisme en ongelijkheid.

 

Christian Peacemaker Teams - Nederland (CPT-NL) gelooft in een wereld waarin de verscheidenheid van de mensheid wordt omarmd. Een wereld waarin de mensen rechtvaardig en in vrede leven met de hele schepping. Met onze gedeelde visie van een vreedzame en rechtvaardige wereld zorgen we ervoor dat nationaal en internationaal de vredeswerkers van CPT in het maatschappelijk middenveld komen te staan in plaats van in de marges en een positieve toekomst voor de samenleving creŽren en ontwerpen.


Over de hele wereld is de strijd tussen de stem van het maatschappelijk middenveld en een falende overheid die onderdrukkende structuren en repressie laat bestaan, aanleiding tot geweld, extremisme en giftige politiek. Rechtsongelijkheid in Nederland en wereldwijd liggen aan vele gewelddadige conflicten ten grondslag.

CPT-NL erkent de noodzaak om samen te werken om structuren die de legitimiteit van burgerrechten betwisten geweldloos aan te pakken. Alleen dan is er een vreedzaam samenleven mogelijk.

Geconfronteerd met een sterk koloniaal verleden en een erfenis van slavernij, wordt Nederlanders gevraagd om hun geschiedenis kritisch en onbevooroordeeld te bekijken. Onze koloniale erfenis is zichtbaar in gebouwen en in straten, in juridische en in sociale structuren. Schoolboeken geven weinig inzicht in de onderliggende structuren en welke invloed deze in de hedendaagse samenleving hebben op mensen. Er is onmiskenbaar sprake van racisme en acceptatie van ongelijkheid.

CPT-NL verklaart zich solidair met de beweging 'Black Lives Matter'.

CPT-NL nodigt alle blanke en niet-blanke mensen uit om het leiderschap van Black Lives Matter in Nederland te ondersteunen. Dit vraagt van ons allen zelfreflectie en pijnlijke gesprekken in families en buurten. Toch is het essentieel voor onze collectieve bevrijding.

CPT-NL is bereid een bijdrage leveren aan een proces dat leidt tot een getransformeerde samenleving, waarin bewuste en/of onbewuste vooroordelen die leiden tot ongelijkheid en racisme in Nederland daadwerkelijk aan de kaak worden gesteld.

Christian Peacemaker Teams - Nederland