Vredesduif met olijftak in snavel.

Bomspotters op luchtmachtbasis

24-10-2012 Maandag 22 oktober is voor de vierde keer in een week tijd actie gevoerd bij de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Vier bomspotters gingen de basis op om bewijsmateriaal te verzamelen van de nucleaire NAVO-oefening Steadfast Noon die van 15 tot 26 oktober plaatsvindt.

 

Tijdens deze oefening wordt actief getraind op het inzetten van kernwapens door piloten en grondpersoneel uit BelgiŽ, Duitsland, ItaliŽ, Nederland en de VS

Ze oefenen op het vervoer van kernwapens, het laden aan de vliegtuigen en houden oefenvluchten. Het gebruik van kernwapens en de voorbereiding daarop is in strijd met het internationaal recht.

Parlementaire vragen over de oefening in Nederland, Duitsland en BelgiŽ worden steevast onbeantwoord gelaten door de bevoegde ministers. "Blijkbaar is de oefening een militair geheim", aldus Iez, perscontact voor de bomspotters. "Maar als hier geoefend wordt op het gebruik van kernbommen dan worden hier oorlogsmisdaden voorbereid".

Het Internationaal Gerechtshof oordeelde op 8 juli 1996 immers dat het gebruik van kernwapens en de voorbereiding daarop in strijd is met het internationaal humanitair recht. Het hof duidde de fundamentele regels van het oorlogsrecht aan die van toepassing zijn op kernwapens.

Ten eerste moet onderscheid gemaakt worden tussen oorlogvoerenden en burgers. Bijgevolg mag nooit gebruik gemaakt worden van wapens die niet instaat zijn dat onderscheid te maken. Ten tweede is het verboden onnodig lijden toe te brengen aan oorlogvoerenden.

Wapens die dergelijk onnodig lijden toebrengen, mogen dus niet gebruikt worden. De gevolgen van het inzetten van kernwapens kunnen niet beperkt worden in ruimte en tijd. De kernwapens op Kleine Brogel kunnen nooit ingezet worden zonder deze elementaire regels van het oorlogsrecht te schenden en oorlogsmisdaden te begaan.

Met hun actie volgen de bomspotters de oproep 'Nucleair Alarm' van Vredesactie. Iedereen wordt opgeroepen om te gaan Bomspotten en/of klacht in te dienen bij de politie. Onder meer in Antwerpen, Gent en Luik dienden dit weekend tientallen mensen klacht in tegen de voorbereiding van oorlogsmisdaden.

Op zaterdag en zondag waren er acties van bomspotters aan de basis van Kleine Brogel. "De Amerikaanse kernwapens op Kleine Brogel zijn niet louter relicten uit de Koude Oorlog. Deze NAVO-oefening maakt duidelijk dat de inzet ervan actief wordt voorbereid."

"Als deze kernwapens geen militair nut meer hebben, zoals wordt beweerd, welke scenario's worden dan geoefend", vraagt Hans Lammerant van Vredesactie. "Bovendien wil de meerderheid van de bevolking dat die kernwapens uit ons land verwijderd worden."

Zowel in het Vlaamse als het federale parlement werden met ruime meerderheid resoluties goedgekeurd die de terugtrekking ook eisen. Maar onze minister van Defensie gaat elk debat uit de weg. "Blijkbaar is ons NAVO-lidmaatschap belangrijker dan het internationaal humanitair recht ťn belangrijker dan de democratie."

Op 9 oktober stapten Belgische vredesbewegingen - Vredesactie, Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, CNAPD, Action pour la Paix en MIR-IRG - al naar de politie om klacht in te dienen tegen de oefening. Tom Sauer (professor Internationale Politiek, UA) diende mee klacht in: "Ze zijn nutteloos en gevaarlijk. Het is onaanvaardbaar dat Belgische piloten oefenen op de inzet van massavernietigingswapens", zegt Sauer.

Bron: www.dewereldmorgen.be, 22-10-2012