Vredesduif met olijftak in snavel.

Actie tegen clustermunitie

14-4-2008 Er is een handtekeningenactie gestart om de Nederlandse regering op te roepen om zich sterk te maken voor een verbod op clustermunitie. Dit i.v.m. de internationale conferentie die in mei 2008 hierover gehouden wordt.

 

Nederland neemt deel aan het internationale proces tegen clustermunitie, maar pleit tevens voor uitzonderingen op het verbod voor bepaalde typen. Nederland pleit op deze manier - tezamen met enkele andere westerse landen- voor een zwak verdrag. Een dergelijk verdrag kan de veiligheid van burgers echter niet voldoende garanderen.

Meer dan 98% van de slachtoffers van clustermunitie zijn burgers, die niet alleen tijdens maar ook lang na een conflict getroffen kunnen worden door achtergebleven submunities. Onontplofte clustermunitie maakt tot op de dag van vandaag slachtoffers. Een internationaal verdrag moet hun ondersteunen en voorkomen dat clustermunitie in de toekomst nog gebruikt wordt.

Een handtekening plaatsen kan op: www.stopclustermunitie.nl+

Uit: oproep OxfamNovib