Vredesduif met olijftak in snavel.

Beter geen troepen naar Congo

9-11-2008 De Council van War Resisters International heeft opgeroepen om geen Europese troepen te zenden naar Congo. Beter is om de Europese wapenleveranties aan beide partijen te staken en de bevolking van voedsel, medische zorg, enz. te voorzien.

 

De Council van War Resisters International, eind oktober 2008 bijeen in Bilbao, was bijzonder bezorgd over de situatie in Oost-Congo, waar oorlog en algemene onveiligheid heersen.

Sinds augustus 2008 is de situatie verslechterd als gevolg van hernieuwde activiteit van verschillende gewapende groepen die leidt tot dagelijkse confrontaties met de FADRC (het regeringsleger) en de VN-macht MONUC. De plaatselijke bevolking heeft er zeer onder te leiden. Tenminste 200.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Schendingen van mensenrechten zijn aan de orde van de dag en verkrachting is er een oorlogsstrategie. MONUC, de grootste en duurste VN-'vredesmacht', draagt zelf bij aan het probleem door zijn betrokkenheid bij illegale handel en door mensenrechtenschendingen inclusief verkrachtingen.

Achter dit conflict gaat de strijd schuil om de minerale grondstoffen waaraan de regio rijk is. Studies van verschillende organisaties waaronder die in het kader van het eigen War Profiteering-programma van de WRI, hebben dit uitgewezen. Zowel de steun aan het regeringsleger en de daarmee samenwerkende milities is daaruit te verklaren als de steun van Rwanda aan de militie van generaal Nkunda.

De WRI, een internationale pacifistische organisatie met 82 aangesloten organisaties in 43 landen, heeft kritiek op de huidige rol van de Europese Unie en haar leden. De EU lijkt uit te zijn op een militaire 'oplossing' die niet bestaat: lidstaten trainen het Congolese leger, geven grote bedragen aan (ook militaire) ontwikkelingshulp aan het Rwandese regiem, en overwegen nu - met de gebruikelijke humanitaire retoriek - de zending van zwaarbewapende troepen ter bescherming van de Europese belangen.

De les van de geschiedenis is duidelijk: het zenden van Europese troepen is niet de weg om het lijden in Afrika te verlichten. De WRI heeft eerder gewaarschuwd tegen de militarisering van de EU - een aspect van de Europese ontwikkeling dat te weinig aandacht krijgt. Een EU-macht in Congo zou daar niet zijn om de belangen van de bevolking te dienen maar eerder om de belangen van Europese landen en bedrijven veilig te stellen. Waar Congo behoefte aan heeft is niet meer soldaten en wapens maar voedsel, medische zorg, infrastructuur en onderwijs voor de bevolking.
Voor vrede is geen militaire interventie nodig maar actie op twee verschillende gebieden:
- campagnes en internationale maatregelen tegen hen die uit winstbejag oorlogen veroorzaken en conflicten opstoken.
- aandacht en steun voor hen die in Congo zich inzetten voor mensenrechten en geweldloze oplossingen.+

Bron: WRI, 4-11-2008