Vredesduif met olijftak in snavel.

Wapenstilstand tijdens corona

7-4-2020 Kort geleden deed secretaris-generaal Guterres van de VN een oproep tot een wereldwijde wapenstilstand tijdens de strijd tegen het coronavirus en zijn gevolgen. Inmiddels hebben meer dan anderhalf miljoen mensen deze oproep ondertekend. Ook u kunt deze oproep ondertekenen.

 

Oproep voor een wereldwijde wapenstilstand door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antůnio Guterres, op maandag 23 maart 2020.

Onze wereld wordt bedreigd door een gemeenschappelijke vijand: COVID-19. Dit virus maakt geen onderscheid naar nationaliteit, etniciteit of religie. Het valt iedereen aan, meedogenloos.

Ondertussen woeden gewapende conflicten op vele plekken op de wereld. De meest kwetsbaren - vrouwen en kinderen, mensen met beperkingen, gemarginaliseerden en ontheemden - betalen de hoogste prijs.

Ze lopen ook het grootste risico om te lijden aan de verwoestende werking van COVID-19. Laten we niet vergeten dat in door oorlog getroffen landen de gezondheidssystemen ineen zijn gestort. Medisch personeel, toch al met te weinig, zijn veelal doelwit. Vluchtelingen en andere ontheemden ten gevolge van het geweld zijn extra kwetsbaar.

De razernij van het virus laat de waanzin van de oorlog zien. Dat is de reden waarom ik vandaag oproep tot een onmiddellijke wereldwijde wapenstilstand tot in alle uithoeken van de wereld. Het is tijd om gewapende conflicten in 'lockdown' te brengen en ons gezamenlijk te richten op het ware gevecht om ons leven.

Alle strijdende partijen roep ik op om de vijandelijkheden te staken, wantrouwen en haat terzijde te leggen, geweren te laten zwijgen, beschietingen te staken en luchtaanvallen te beŽindigen. Dat is cruciaal.

En om toegangswegen te helpen creŽren voor hulpverleners die mensenlevens kunnen reden, om kostbare mogelijkheden te openen voor diplomatie en om hoop te brengen op de plaatsen waar de meest kwetsbaren voor COVID-19 leven.

Laten we inspiratie putten uit coalities en onderhandelingen die langzaam maar zeker vorm krijgen tussen rivaliserende partijen om zich samen tegen COVID-19 teweer te stellen. Maar er is nog veel meer nodig.

Laten we de ziekte van oorlog beŽindigen en strijden tegen de ziekte die onze wereld verwoest. Het begint met het staken van de gevechten overal. Nu. Dat is wat onze mensenfamilie nodig heeft, nu meer dan ooit.

Onderteken de petitie die deze verklaring ondersteunt.

Bron: Kerk en Vrede