Vredesduif met olijftak in snavel.

Demonstratie 24 maart

20-3-2014 Op maandag 24 maart 2014 is er om vijf voor twaalf (11:55 uur) bij Den Haag Centraal Station een manifestatie van burgers die zich zorgen maken over de nucleaire veiligheid. Er zal een brief worden aangeboden aan de wereldleiders bijeen voor de Nuclear Security Summit.

 

De manifestatie in een inititaief van het Jeannette Noëlhuis/Catholic Worker Amsterdam, en wordt ondersteund door de Franciscaanse Vredeswacht, Haags Vredes Platform, Kerk en Vrede, Time to Turn en Vrouwen voor Vrede.

 

Hieronder de tekst van de oproep en de brief aan de verzamelde machthebbers:

Wij leven in een land waar 13.000 agenten, 3.000 marechaussees en 4.000 militairen, twee F-16's en de marine opdracht krijgen er voor te zorgen:

* dat er ruim baan wordt gemaakt voor de grootmachten met duizenden kernwapens in hun arsenalen die de wereld zelfs met nieuwe generaties kernwapens willen opzadelen čn

* dat burgers die zich ook zorgen maken over de nucleaire veiligheid die dag geen stap mogen zetten in Den Haag. Helaas worden alle demonstraties verbannen naar het stof van het Malieveld.

 

Wij vinden deze beperkingen onacceptabel en zullen niet op het Malieveld maar bij de Zebraklok voor het CS verzamelen om na enkele toespraken (o.a. van Tweede Kamerlid Harry van Bommel en de voorzitter van Kerk en Vrede, Henk Baars) onder aanhef van vredelievende doch strijdbare liederen op pad te gaan om te proberen de verzamelde machthebbers een brief met onze zorgen te overhandigen. De organisatie acht de vrijheid van verzameling, van demonstratie en van meningsuiting verregaand uitgehold. De politie heeft zoals gebruikelijk instructies die bij geen gevolg tot aanhoudingen kunnen leiden. We proberen er echter een vrolijke en positieve bijeenkomst van te maken en roepen iedereen op naar eigen verantwoordelijkheid geweldloos te handelen.

 

Onze brief voor verzamelde machthebbers:

To: the rulers of the World gathered in The Hague for the Nuclear Security Summit

c/o the Host of the Summit, prime minister drs. M. Rutte

World Forum, Churchillplein 10, The Hague

 

Honorable Ladies and Gentleman,

 

It is a hopeful pleasure to us that as rulers of the world you are concerned about nuclear safety. We share your concern for global nuclear safety. Perhaps you would agree with us that nuclear terrorism seems a mere splinter compared to the beam of the thousands of nuclear weapons on hair trigger alert in the worldwide arsenals? Many nations currently present at the NSS pledged in the Non Proliferation Treaty to create the conditions for a halt to the production of nuclear weapons, and to work for general and complete disarmament that liquidates, in particular, nuclear weapons and their delivery vehicles from national arsenals. But some of those same nations present at the NSS have advanced plans to produce and deploy a new generation of nuclear weapons! Let us mention in particular the Russian, French, English, and American governments and NATO countries like the Netherlands if they would accept these new nuclear weapons on their soil and demand their pilots to be ready to drop them on targets when ordered.

 

As you are gathered to discuss nuclear safety in the world, we want to urge you to abstain from a new generation of nuclear weapons. And please do remember your common commitment to nuclear disarmament under the aforementioned treaty and unite your capacities to create real, verifiable, worldwide and complete nuclear disarmament.

 

On behalf of those subject to your rule and the future generations on this planet, we thank you for your efforts for nuclear safety.

 

Catholic Worker Amsterdam, Franciscaanse Vredeswacht, Haags Vredes Platform, Kerk en Vrede, Time to Turn, Vrouwen voor Vrede

 

Meer informatie

20-3-2014