Vredesduif met olijftak in snavel.

Dienstplicht ook voor meisjes

30-10-2020 Dit jaar vallen meisjes voor het eerst onder de dienstplicht. Alle ruim 100.000 meisjes die in 2003 geboren zijn, hebben een brief van het ministerie van Defensie gekregen met de mededeling dat ze staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Er wordt niet in gewezen op de mogelijkheid om dienst te weigeren maar wel zat er een wervingsfolder voor beroepssoldaten bij.

 

Een mooie kleurenfolder: 'Werken bij Defensie, Nu niet in dienst maar wel benieuwd naar ons verhaal?' En: 'Voor Vrede en Veiligheid, Check werkenbijdefensie.nl'. Dat alles opgesierd met vrolijke foto's van soldaten. Een wervende folder dus.

 

Wat er niet bij staat is dat jongens en meisjes die om welke reden dan ook niet in dienst willen direct na het ontvangen van de brief moeten aangeven dat ze een beroep willen doen op de wet gewetensbezwaarden. Als ze dat pas doen als ze daadwerkelijk worden opgeroepen is het te laat hiervoor.

 

Tijd dus dat de (groot)ouders, die dit lezen en een (klein)dochter/(klein)zoon hebben die deze brief krijgt, hun (klein)kinderen attent maakt op de mogelijkheid van indienen van gewetensbezwaren. Dat moet schriftelijk.

 

Ingezonden brief die o.a. in De Volkskrant verscheen:

 

Defensie


Meisjes van 17 krijgen nu - net als de jongens - een brief van de minister van Defensie dat zij ingeschreven zijn voor de (opgeschorte) militaire dienstplicht, de allereerste persoonlijke brief van de overheid met een inhoud waar een jongere niets mee kan, hoeft of mag.

 

Ik zag de brief gericht aan mijn 17-jarige kleindochter. Niks mis mee, hoogstens overbodig. Maar er zat een bijlage bij. Een mooie kleurenfolder: 'Werken bij Defensie, Nu niet in dienst maar wel benieuwd naar ons verhaal?' En: 'Voor Vrede en Veiligheid, Check werkenbijdefensie.nl'. Dat alles opgesierd met vrolijke foto's van soldaten.

 

Een brief, formeel voorgeschreven door de Kaderwet Dienstplicht, wordt gebruikt voor direct mailing aan (wettelijk) minderjarigen van een personeelsadvertentie van de krijgsmacht.

 

Justitie sluit geen personeelsfolders bij bekeuringen en de Belastingdienst niet in blauwe brieven. Wat de minister van Defensie doet, is verwarrend, oneigenlijk en ongepast.

 

Ik heb het maar eens aan de Reclame Code Commissie voorgelegd.

 

Stan Meuwese, Amstelveen

30-10-2020