Vredesduif met olijftak in snavel.

Dienstplichtbrief

4-7-2023 Vredesburo Eindhoven heeft een folder gemaakt voor jongeren rond de 17 jaar. De inhoud geeft extra informatie omtrent de 'dienstplichtbrief' van het Ministerie van Defensie, die alle jongeren ontvangen in het jaar dat ze 17 worden. De jongeren worden aangezet tot nadenken over de opties die ze hebben om te reageren op deze brief.

 

In een brief aan docenten schrijft het Vredesburo:

 

Wij krijgen hierover veel vragen van jongeren en hun ouders. Vooral nu sinds 2020 ook meisjes worden geregistreerd als dienstplichtige en er zo dichtbij in Europa een oorlog woedt, is het niet geheel ondenkbaar dat de Staten-Generaal, indien zij het nodig vindt, de opkomstplicht weer selectief wil gaan invoeren.

 

Defensie doet bij deze 'dienstplichtbrief', waarin je oproepnummer staat met de mededeling dat je geregistreerd bent, ook haar reclamefolder. Ook via internet en op televisie wordt veel reclame gemaakt om jongeren te werven voor defensie. Het heeft dan vooral een 'stoer' en 'helden' imago. Verdere informatie ontbreekt. Vooral over het recht om te weigeren en de Wet gewetensbezwaren militaire dienst. Daarom onze bijgevoegde folder.

 

Wij willen graag de jongeren meer informatie geven over wat het 'opgeroepen worden voor je nummer' kan betekenen, zodat ze erover van gedachten kunnen wisselen en hun eigen standpunt kunnen bepalen. Wij willen u dan ook vragen hier - tijdens een les bijvoorbeeld - aandacht aan te besteden, of de leerlingen in ieder geval op de folder te wijzen. Desgewenst kan een medewerker van het Vredesburo zo'n les mede verzorgen.

 

Folder als pdf downloaden

Bron: Vredesburo Eindhoven