Vredesduif met olijftak in snavel.

Dienstweigeren nu mogelijk?

4-5-2021 Meisjes en jongens krijgen nog steeds als ze 17 zijn bericht van het Ministerie van Defensie dat ze ingeschreven zijn als militair dienstplichtige. We kregen de vraag of het mogelijk is om, na ontvangst van dit bericht, een beroep te doen op de 'Wet gewetensbezwaren militaire dienst'. Formeel is dat niet het geval, maar dat betekent niet dat je niets kunt ondernemen.

 

Dat het formeel niet kan, komt omdat die wet bepaalt dat dienstweigering pas mogelijk is nadat de dienstplichtige geschikt is bevonden voor werkelijke dienst. Dat is dus na de keuring. Die keuring is er nu niet want er worden geen dienstplichtigen opgeroepen.

 

Vanuit de vredesbeweging wordt niettemin de dienstplichtige aangeraden om al na ontvangst van het bericht van inschrijving, de minister van defensie op de hoogte te stellen van haar/zijn gewetensbezwaren. Dat heeft twee voordelen:
1. Zo wordt duidelijk gemaakt dat er nog steeds mensen zijn met gewetensbezwaren tegen militair optreden.
2. Als een situatie ontstaat waarin weer daadwerkelijk dienstplichtigen worden opgeroepen, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een gespannen situatie waarin gewetensbezwaren niet zo gemakkelijk worden erkend. Dan kan het helpen als de betrokkene kan aangeven dat haar/zijn gewetensbezwaren niet van vandaag of gisteren zijn.

 

Een voorbeeldbrief vind je in ons eerdere bericht hierover.

 

Op de site van Christian Peacemaker Teams staat een artikel over dit onderwerp met ook een voorbeeldbrief.

4-5-2021