Vredesduif met olijftak in snavel.

Recht op dienstweigeren

16-4-2008 Organisaties die opkomen voor het recht van gewetensbezwaarden om militaire dienst te weigeren hebben Griekenland, Cyprus en Turkije opgeroepen om dat recht te erkennen en in praktijk te brengen overeenkomstig de Europese en internationale normen.

 

In Turkije en het noordelijk deel van Cyprus wordt het recht op dienstweigering nog helemaal niet erkend. Dienstweigeraars gaan de gevangenis in, worden na ontslag daaruit opnieuw opgeroepen, waarna bij weigering opnieuw een gevangenisstraf wacht.

In Griekenland en het zuidelijk deel van Cyprus bestaat de mogelijkheid om dienst te weigeren wel, maar in de praktijk wordt dat wel zo moeilijk mogelijk gemaakt. De vervangende dienst is 2x zo lang als de militaire en aan al dienende militairen en reservisten wordt elk recht op dienstweigering onthouden.

Tot de ondertekenaars behoorden o.a. Amnesty International en War Resisters International.+

Bron: WRI, 11-4-2008