Vredesduif met olijftak in snavel.

VN onderzoek naar drones

4-2-2013 De VN begint een onderzoek naar het gebruik van drones. Dat zijn onbemande vliegtuigen die vooral door de VS worden ingezet. Daarmee zou terreur worden bestreden. Maar zijn het niet zelf moordmachines die juist terreur verspreiden?

 

De Verenigde Naties zijn van plan een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van het gebruik van drones (onbemande vliegtuigen). Deze technologische moordmachines worden door 'ontwikkelde' landen, vooral door de Verenigde Staten, ingezet tegen terroristen, als onderdeel van de 'War on Terror'. Maar de vraag wordt meer en meer gesteld of deze tuigen niet eerder de terreur verder verspreiden in plaats van ze te bestrijden.

 

Hiervoor zal een onderzoek ingesteld worden dat negen maanden in beslag zal nemen en dat geleid wordt door Ben Emmerson, een Brits advocaat die werkt voor de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties.

 

Het doel van de VN is niet het volledig afschaffen van drones, maar wel om een aanvaardbare regelgeving op te stellen voor het gebruik ervan. "Deze vorm van oorlogvoering mag blijven bestaan," aldus Emmerson, "maar er moet een akkoord komen tussen staten over de omstandigheden waarin drones wettelijk kunnen worden ingezet en over de noodzakelijke maatregelen om burgers te beschermen."

 

De meeste burgers van de Verenigde Staten zijn niet op de hoogte van het gebruik van drones en dat is geen toeval. Namen van doelwitten zijn niet bekend -soms zelfs niet bij de CIA- en er wordt geen enkel bewijs geleverd dat de moorden gewettigd zijn.

 

Toch zijn er gegevens bekend over het aantal slachtoffers. Zowat 3000 mensen, die door de VS verdacht werden van banden met terrorisme, zijn op die manier om het leven gekomen. Het aantal onschuldigen dat door collateral damage werd gedood, wordt minstens op enkele honderden geschat. Dat is wel een hoge tol voor buitenstaanders die met terrorisme niets te maken hadden.

 

In totaal zullen 10 personen deel uitmaken van het onderzoeksteam: twee uit de VS, enkelen uit de UK, naast een rechter uit Pakistan en een activist uit Jemen (de twee landen die het meest te lijden hebben onder drone-aanvallen).

 

Blijft natuurlijk de vraag in hoeverre de VS de aanbevelingen van de Verenigde Naties zal opvolgen.

Uit: www.dewereldmorgen.be (Bernard De Witte), 31-1-2013