Vredesduif met olijftak in snavel.

Busbedrijf EBS

3-3-2020 Het in Nederland actieve busbedrijf EBS is een dochter van het IsraŽlische bedrijf Egged. Dit bedrijf is op de VN-lijst geplaatst van bedrijven die zich schuldig maken aan het schenden van mensenrechten door het actief ondersteunen van de IsraŽlische nederzettingenpolitiek. Er loopt een campagne om te voorkomen dat EBS ook in de Gooi- en Vechtstreek het busvervoer in handen krijgt.

 

Tekst oproep campagnevoerders:

Heel binnenkort beslist de Provincie Noord Holland welke van drie inschrijvers de aanbesteding wint in Gooi- en Vechtstreek: EBS, Transdev of Arriva.Wij vragen jullie ons te helpen de Provincie Noord Holland duidelijk te maken dat ze beslist niet met EBS in zee moeten gaan!

In februari publiceerde de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten haar database A/HRC/43/71 van zakelijke ondernemingen die actief betrokken zijn bij Israels illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Busonderneming Egged wordt hierin genoemd als bedrijf dat diensten verleent waarmee het bestaan van die nederzettingen in stand wordt gehouden. Sinds eind 2011 verzorgt de Israelische maatschappij Egged onder de naam EBS busdiensten in Nederland. Begonnen in Amsterdam Waterland rijdt Egged/EBS nu in verschillende andere Nederlandse regio's, zoals Den Haag Rotterdam, en Voorne-Putten/Rozenburg. EBS heeft zich ingeschreven voor de concessie Gooi en Vechtstreek. Het kan zich ook inschrijven voor de nieuwe concessie Waterland Zaanstreek.

Wij zetten ons al jaren in om de opmars van Egged te stoppen. In het document Egged and Egged Ta'avura bus services to illegal israeli settlements in the Palestinian Westbank zetten wij uiteen waarom Egged's buslijnen naar illegal nederzettingen volgens internationaal recht een probleem vormen. Het document laat ook zien hoe omvangrijk het network van Egged bussen in bezet gebied in feite is.

In het artikel "Zet de EBS bus aan de kant" legt Sonja Zimmermann uit hoe vervlochten Egged is met zijn Nederlandse dochteronderneming EBS: als EBS hier verlies maakt springt Egged in Israel bij. En de winsten uit EBS in Nederland versterken weer Egged in Israel. Passagiers in Gooi- en Vechtstreek zouden dus in de toekomst zonder het te weten bijdragen aan Israelisch OV naar de illegale nederzettingen, als EBS de gunning wint.

Reageer naar de Provincie Noord Holland:

GA NIET MET EBS IN ZEE, DAAR HELP JE ILLEGALE NEDERZETTINGEN MEE!

Ons voorstel is te reageren en/of emailen naar de Provincie Nood Holland (gebruik hiervoor bovenstaande tekst of schrijf een eigen tekst). Er zijn verschillende opties:

1. Reacties op de pagina waarop de provincie Noord-Holland de aanbesteding heeft gepubliceerd:

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Openbaar_vervoer/Beleidsprogrammas/Aanbestedingen

- Onderaan die pagina kan een reactie worden geplaatst Die reacties zijn voor iedereen te lezen - van de buspassagier tot het personeel van EBS, en de media. Je moet eerst inloggen, maar het is heel makkelijk.

2. E-mails aan het bureau dat de aanbesteding coŲrdineert: aanbestedingOVconcessieGV@noord-holland.nl (N.B. De tekst van 1 en 2 kan identiek zijn).

3. E-mails aan de Staten- en Commissieadviseurs en (plaatsvervangend) voorzitters:

statengriffie@noord-holland.nl; boheemenm@noord-holland.nl;

zwartm@noord-holland.nl; Doevendanss@noord-holland.nl; zoonf@noord-holland.nl;

Commissieleden:

GL: dulferj@noord-holland.nl; gringhuisj@noord-holland.nl; kockenr@noord-holland.nl; waartn@noord-holland.nl; zaalg@noord-holland.nl;

SP: albertsr@noord-holland.nl; hoogervorstw@noord-holland.nl; smalinge@noord-holland.nl; oorsouwm@noord-holland.nl;

DENK: everduimg@noord-holland.nl; ibrahim.ghazi@noord-holland.nl; vosi@noord-holland.nl;

PvdD: hollebeekj@noord-holland.nl; kostici@noord-holland.nl; mosmullerh@noord-holland.nl;

PvdA: cartonj@noord-holland.nl; abdis@noord-holland.nl; muurlinka@noord-holland.nl; voskuill@noord-holland.nl; vriesat@noord-holland.nl;

Voorbeelden van reacties kunnen zijn:

Geachte medewerker/geacht lid Provinciale Staten,

- Ga niet met EBS in zee, daar help je illegale nederzettingen mee!
- Zet de EBS bus aan de kant!
- Egged / EBS verleent diensten waarmee het bestaan van Israels illegale nederzettingen in stand wordt gehouden. Houd EBS weg uit de Gooi en Vechtstreek!
- Een eigen tekst

Heel veel dank!!

Bron: DocP