Vredesduif met olijftak in snavel.

Europees Defensie Agentschap

26-10-2018 Op 29 november organiseert Vredesactie een geweldloze actie op de conferentie van het Europees Defensie Agentschap in Brussel. Wapendealers en beleidsmakers komen daar samen achter gesloten deuren en bepalen hoe de wereld van morgen eruit zal zien. Kritische stemmen zijn er niet welkom. De actievoerders nodigen zichzelf uit en gaan binnen om op de conferentie hun stem te laten horen.

 

Politici besteden het veiligheids- en migratiebeleid uit aan de wapenindustrie. De resultaten daarvan zijn ontnuchterend: het thema van deze conferentie spreekt voor zich: 'From unmanned to autonomous systems: trends, challenges and opportunities'. Met andere woorden: hoe kunnen we killer robots maken en inzetten in oorlogen?

 

Dat laten vredesactivisten niet zomaar gebeuren. Onze toekomst staat op het spel. Ze gaan zelf naar de conferentie om er te pleiten voor een veilig en vredig Europa op mensenmaat, voor duurzame oplossingen en goed bestuur.

 

Meer info: ikstopwapenhandel@vredesactie.be

Bron: Ik stop wapenhandel