Vredesduif met olijftak in snavel.

De boemerang

3-11-2016 Na de vele gesprekken en discussieronden om tot een afgewogen uitgave van een hedendaagse samenspraak met Erasmus te komen, kon het Huis van Erasmus het boek De boemerang van oorlog en geweld presenteren. In een overvolle Desideriuszaal van de Rotterdamse bibliotheek werd op zaterdag 29 oktober 2016 het eerste exemplaar ervan uitgereikt aan de bekende socioloog Prof. Dr. Kees Schuyt.

 

In zijn dankwoord complimenteerde de heer Schuyt het bestuur met deze fraai uitgevoerde uitgave. "Dit is wel een heel bijzonder boek", aldus Schuyt. Want tot zijn grote vreugde is ook het essay De oorlog is zoet voor wie hem niet kent dat Erasmus in 1515 schreef in het boek opgenomen. Hij vroeg zich daarbij af waarom we deze tekst zo weinig kennen, nauwelijks lezen, en niet eens meer een discussie waardig achten. "Dat is nu veranderd met de uitgave van De Boemerang", vervolgde hij.

 

Schuyt benadrukte dat conflicten in elke soort samenleving onvermijdelijk zijn. Een samenleving zonder conflictsituaties is een utopie en het streven ernaar heeft in het verleden veel ellende met zich mee gebracht. Refererend aan Karl Popper's All life is problem solving wees hij erop dat geweldloze conflicthantering een fatsoenlijke en humane manier is om met conflicten om te gaan. Een creatieve en inventieve probleem -en conflictoplossing, daar gaat het om. Daarnaar moeten we blijven zoeken.

 

Tot slot wenste hij Huis van Erasmus van harte geluk met deze bijzondere uitgave; deze moderne samenspraak met de bijdragen van elf auteurs, die ieder een reflectie geven op hedendaagse oorlogsvoering en het uitblijven van vrede, waar miljoenen mensen, op de vlucht voor geweld, naar snakken.

Een beter slotakkoord van de Erasmusweek 2016 had U en de stad Rotterdam zich niet kunnen wensen, aldus Schuyt.

 

Tijdens het podiumgesprek Geloven in de utopie o.l.v. Reine Rek met drie medeauteurs van het boek kwamen ook de twijfels aan het begrip 'utopie' aan de orde. Het begrip kan tot verwarring leiden en het streven naar een utopie heeft in het recente verleden tot afschuwelijke autocratische maatschappijen geleid. Maar er lijkt een herwaardering van het begrip in onze tijd plaats te vinden. Dan zou je bij 'utopie' eerder moeten denken aan 'ideaal'. Zo beschouwt de socioloog Leo Laeyendecker de utopie als noodzakelijke vorm van maatschappijkritiek. En Willem Schinkel vindt dat we vast moeten houden aan 'een utopische horizon'. Alles bij elkaar dekken deze visies het doel van wat wij beoogden met het podiumgesprek.

 

Voorzitter Hendrik Verweel sloot deze inspirerende bijeenkomst af en bedankte allen die hieraan hebben bijgedragen, waaronder ook het Comité Erasmus Icoon van Rotterdam. Belangrijk voor Huis van Erasmus was ook een substantiële bijdrage van het Jurriaanse Fonds waardoor het boek kon worden uitgegeven.

 

Na deze geslaagde bijeenkomst zullen onze bestuursleden in de komende tijd zelf ook nog presentaties verzorgen o.a bij enkele afdelingen van het Humanistisch Verbond.

 

Het boek ( ISBN 978 90389 2572 1) € 12.50 (incl. verzendkosten) is te bestellen via boemerang@huisvanerasmus.nl

Tijdens bijeenkomsten is het boek voor € 10,- te verkrijgen.

Bron: Huis van Erasmus