Vredesduif met olijftak in snavel.

Aan VREDE moet je BOUWEN

17-6-2022 Onlangs is een folder verschenen over de recente ontwikkelingen in defensiebeleid en -uitgaven. De folder wil hulp bieden bij de vragen die de oorlog in Oekraïne bij velen oproept en over de richting van het defensiebeleid in de toekomst. Rode draad is daarbij dat meer wapens geen antwoord zijn op de bedreigingen van dit moment. Integendeel: op diverse manieren vergroten ze de problemen.

 

Onlangs is een folder verschenen over de recente ontwikkelingen in het defensiebeleid en de aangekondigde verhogingen van de defensie-uitgaven. Het is een initiatief van Kerk en Vrede samen met Stop Wapenhandel en de Werkgroep Inclusieve Veiligheid. De folder wil hulp bieden bij het gesprek over de vragen die de oorlog in Oekraïne bij velen oproept en over de richting van het defensiebeleid in de toekomst.

 

Rode draad is daarbij dat meer wapens geen antwoord zijn op de bedreigingen van dit moment. Integendeel: op diverse manieren vergroten ze de problemen. De enige winnaars zijn diegenen die uit zijn op een steeds grotere confrontatie tussen Oost en West. En natuurlijk de wapenindustrie. De tekst van de folder is ook te vinden op de websites van de drie organisaties; daar zijn bovendien links opgenomen naar achtergrondinformatie en bronnen.

 

Het staat een ieder vrij om naar de folder te verwijzen en er uit te citeren. Gehoopt wordt op een brede verspreiding. Bestellen van deze folder kan (b.v. per tien of een veelvoud daarvan) per mail of telefonisch bij: Kerk en Vrede, 030-2316666, secretariaat@kerkenvrede.nl. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld: NL14 TRIO 0320 3644 02 van Kerk en Vrede, Utrecht.

Bron: Kerk en Vrede