Vredesduif met olijftak in snavel.

Fraude invoer IsraŽl

5-3-2008 Over producten uit IsraŽlische nederzettingen in Palestijns gebied is een hoog invoerrecht verschuldigd omdat die nederzettingen illegaal zijn. Dat invoerrecht wordt op grote schaal ontdoken. PEACE consumenten vereniging doet er aangifte van.

 

Wat is er aan de hand?

In 2006 is een rapport verschenen met de Nederlandse bedrijven die economische relaties onderhouden met de IsraŽlische nederzettingen. De IsraŽlische nederzettingen liggen in door IsraŽl bezet gebied, dat in de juni-oorlog van 1967 is veroverd. De nederzettingen zijn door de VN-Veiligheidsraad illegaal verklaard omdat diverse verdragen deze verbieden. Veel van de in dat rapport genoemde bedrijven importeren IsraŽlische nederzettingenproducten naar Nederland. Het was altijd al de vraag waar die producten bleven. Omdat de douane bij monde van de directeur-generaal van de Belastingdienst deze informatie als geheim bestempelde bleef dat onduidelijk.

Maar nadat de regering heeft geantwoord op, op PEACE-verzoek gestelde, Tweede Kamervragen is het antwoord helder: In 2006 zijn er officieel geen IsraŽlische producten uit de nederzettingen in Nederland ingevoerd. Omdat wij weten dat er wel degelijk vele IsraŽlische nederzettingenproducten in Nederland te koop zijn, lijkt er sprake te zijn van illegale invoer. Omdat voor nederzettingenproducten een heel veel hoger importtarief geldt dan voor producten uit IsraŽl lijkt er dus ook sprake te zijn van ontduiking van de Nederlandse invoertarieven. Kortom fraude, grootschalige fraude zelfs.

Wat betekent dit?

De Nederlandse staat wordt voor grote bedragen opgelicht. Maar ook de consumenten worden misleid. U denkt goede en verantwoorde producten te kopen in de supermarkt. Zonder dat u het kunt weten kan het om IsraŽlische producten gaan, die geproduceerd zijn in de illegale nederzettingen. Op die manier financieren we allemaal de nederzettingenbedrijven van de IsraŽlische kolonisten. Zonder die financiering vanuit Nederland en de Europese Unie zouden de nederzettingen economisch niet levensvatbaar zijn.

Anders gezegd: Het grootste obstakel voor een duurzame vrede, de IsraŽlische nederzettingen, worden door onze financiering overeind gehouden. Tegelijkertijd wordt het recht van de Palestijnse bevolking op een normaal bestaan door de nederzettingen onmogelijk gemaakt. De IsraŽlische muur, die door het Internationaal Gerechtshof illegaal is verklaard, maakt dat de humanitaire rechten van de Palestijnse bevolking worden geschonden. De nederzettingen en de muur maken een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk.

Oproep: Steun de ďAangifte van FraudeĒ

PEACE wil namens zoveel mogelijk Nederlanders aangifte doen van fraude. Ook gaat PEACE Nederlandse importeurs en IsraŽlische exporteurs van nederzettingenproducten dagvaarden. PEACE gaat namens de ondersteuners de aangifte doen.

PEACE roept daarom u en met u zoveel mogelijk Nederlanders op om de fraudeaangifte te ondersteunen. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk Nederlanders en Nederlandse organisaties mee aangifte doen. Een grote maatschappelijke druk betekent dat het Openbaar Ministerie en ook de regering deze zaak niet meer kunnen negeren.

Een grote beweging in Nederland is ook van belang voor de andere landen in de Europese Unie. We verwachten namelijk dat de IsraŽlische exporteurs ook in de andere landen van de Europese Unie op dezelfde wijze frauderen. Als na Nederland in de hele Europese Unie deze beweging op gang komt, zal dat het fundament van de nederzettingen aantasten. Daardoor zal een duurzame vredesregeling veel dichterbij komen.

Meedoen met de fraudeaangifte of meer informatie?
www.peaceconsumer.org+

Bron: Oproep PEACE, februari 2008