Vredesduif met olijftak in snavel.

Frontex een EU-politieleger

28-1-2009 De plannen voor een Europees leger staan niet op zichzelf. Ook politie-eenheden krijgen paramilitaire bevoegdheden. FRONTEX is hiervan een voorbeeld. Zijn taak is vreemdelingen weren en op deze manier het Fort Europa vrij houden van smetten. Lees en huiver!!!

 

FRONTEX is het 'Europese agentschap voor het management van operationele samenwerking bij de externe grenzen van de lidstaten van de Europese Unie'. Het werkt sinds 2005 en heeft zijn hoofdkwartier in Warschau. Het traint niet alleen de grenspolitie en andere eenheden (zoals RABIT's Snelle Grens Interventie Teams, en zee patrouilles), maar het coördineert ook operaties om immigranten te vangen en charter deportaties, het surveilleert bij migranten gemeenschappen en verzamelt gegevens over hen. Het is nu waarschijnlijk de belangrijkste instelling die het grensbeleid van Fort Europa bepaalt en de grenscontrole buiten Europa steeds verder doorvoert, in het bijzonder met uitgebreide operaties op zee.

Organisaties die met vluchtelingen uit de Westkust van Afrika werken hebben er op gewezen dat met de komst van Frontex meer en meer vluchtelingen ernstig in gevaar komen en zelfs sterven. Mensen die willen migreren, bijvoorbeeld door per boot naar de Canarische Eilanden te gaan, worden gedwongen langere en gevaarlijkere routes te nemen om de Frontex patrouilles te ontwijken. Daar vergde de reis twee tot vijf dagen op zee; nu kan het 15-20 dagen duren. Het gevolg is dat er ook routes door de Sahara worden gekozen met als gevolg dat ook daar doden vallen.

Zoals alle instituties die jagen op migranten beweert Frontex dat het doelmatig opereert, maar dat het aantal menselijke slachtoffers beperkt is. Er zijn geen betrouwbare cijfers voor het totale aantal slachtoffers van het migratie beleid van de EU, maar gedacht wordt dat het om duizenden mensen gaat. Hieronder vallen niet alleen degenen die op zee of in de woestijn sterven, maar ook degenen die worden doodgeschoten bij pogingen om in Ceuta (een autonome stad van Spanje die is gelegen aan de Middellandse Zee, aan de Noord Afrikaanse kant van de Straat van Gibraltar) over hekken te klimmen, degenen die worden vermoord tijdens deportatie of degenen die sterven in detentie.

Deze situatie dreigt erger te worden omdat Frontex trainingsoefeningen coördineert met RABIT, waarbij wapens worden gebruikt. De Frontex regulering werd recentelijk gewijzigd. Vuorensola, juridisch adviseur van Frontex, verklaarde onlangs dat de bevoegdheid om bij grensoperaties wapens te dragen en te gebruiken nu kan worden uitgeoefend krachtens EU-recht. In een Brits onderzoek over de kwestie verklaarde Frontex dat Britse grensbewakers die mee doen aan RABIT-operaties inderdaad zijn toegerust met 'bepaalde taken en uitvoerende machten' die ze in het Verenigd Koninkrijk niet zouden hebben. Frontex claimt dat de Frontex Regulering boven alle nationale wetten staat; juristen van lidstaten van RABIT hebben daar geen duidelijk antwoord op.

Meer informatie over Frontex kan worden gevonden op de volgende web-pagina’s:
Frontex.info.pl Noborder.org+

Laure Akai in Het bulletin voor het liberaire alternatief voor het Eur. Soc. Forum (ESF)