Vredesduif met olijftak in snavel.

WRL veroordeelt Gaza-conflict

16-1-2009 De WRL, zusterorganisatie van Pais in de VS, heeft een verklaring uitgegeven over de oorlog in Gaza. Daaruit blijkt duidelijk hoe pacifisten hierover denken en welke oplossingen zij hebben.

 

De War Resisters League betreurt de verschrikkingen van Gaza met een gebroken hart en een verdriet dat onze toewijding aan het gebroken geweer, het logo van onze 85 jaar oude organisatie, alleen maar versterkt.

De retoriek die geweld rechtvaardigt Ė van de kant van IsraŽl, van degenen die IsraŽl steunen in Washington en van de kant van Hamas Ė is complex en gaat terug op echte grieven en pijn. Maar uiteindelijk wordt deze oorlog (als dat een juiste term is voor een conflict tussen een militaire grootmacht en een militante groep die geen staat is), als alle oorlogen, gevoed door een barbaarse combinatie van de wil om te heersen, politiek eigenbelang en het geloof dat met geweld een rechtvaardige toestand kan worden bereikt. De WRL verwerpt al deze factoren ondubbelzinnig.

We hebben gezien hoe op de zegerijke slagvelden de zaadjes ontsproten van toekomstige oorlogen. Hoe ze groeiden tijdens wapenstilstanden die alleen ontberingen, verdeeldheid en wanhoop opleverden. We weten dat de effectieve middelen om de lokroep van geweld en extremisme tegen te gaan en zo veiligheid te verzekeren gelegen zijn, en altijd gelegen hebben, in vrijheid en gerechtigheid. We menen dat de meest effectieve manier om voor vrijheid en rechtvaardigheid te strijden, ook waar het gaat om een militaire bezetting, is door geweldloze actie.

We weten ook dat veiligheid voor IsraŽl en recht voor de Palestijnen elkaar niet uitsluiten maar dat het ťťn niet zonder het ander kan bestaan. Wij steunen daarom de vele Palestijnen en IsraŽliŽrs die, ondanks oorlogsmisdaden begaan door beide zijden, voortgaan om geweldloos te strijden voor vrijheid en recht.

Te midden van diplomatieke dubbelzinnigheden en het verwarren van wraak met verdediging, luisteren we naar de stemmen van Palestijnen en IsraŽliŽrs die oproepen om een einde te maken aan het bloedvergieten, die oproepen tot vrede en die de visie en bewerktuiging hebben om bij te dragen aan die vrede. We spannen ons in om die stemmen te horen boven het kabaal uit van vrees aanjagen en rationaliseren.

We weten dat de oplossing voor het Midden Oosten vanuit deze visie en met deze middelen bereikt kan worden. Maar alleen dan als ons land daarbij helpt. Er zijn veel dingen die we kunnen doen en veel redenen voor de mensen hier om ze te doen.

De oorlog wordt daar gevoerd, maar hij wordt hier in de VS gekocht en betaald. Van opeenvolgende regeringen, Democratisch zowel als Republikeins, heeft IsraŽl meer militaire steun ontvangen dan enig ander land. Deze onvoorwaardelijke militaire steun, tezamen met bijkomende diplomatieke en financiŽle steun, maken de belegering, bezetting en kolonisatie van Palestijns gebied mogelijk.

De WRL heeft tezamen met andere organisaties vele protesten, marsen en ander vredesacties georganiseerd en ondersteund, die er op gericht zijn deze politiek te beŽindigen. Meer dan andere groepen heeft de WRL zich daarbij gericht op twee gebieden: weigering van oorlogsbelasting en dienstweigering.

Weigering van oorlogsbelasting Ė als een symbolisch nee tegen oorlog en als een concrete verlaging van de voor oorlog beschikbare gelden Ė is een essentieel element van het werk van de WRL. We presenteren het nu ook als een eerste stap naar beŽindiging van de financiering van de oorlog tegen Gaza door de VS-belastingbetaler. Verder vragen we om erkenning van het 'recht om te weigeren te doden'. In het bijzonder voor IsraŽlische dienstweigeraars die geconfronteerd worden met een eindeloze ketting van straffen.

Het oorlogsrecht is helder vastgelegd in de vorige eeuw in de Geneefse Akkoorden: geen collectieve straffen, alleen aanvallen op militaire doelen, geen gebruik van overweldigende vuurkracht dus alleen proportionele actie. Dit oorlogsrecht vult vele boekdelen maar wordt nooit nageleefd. Wat zou het betekenen als oorlog alleen geŁniformeerde soldaten doodde op een doelgerichte, evenredige en proportionele manier? Zou dat dan rechtvaardig en gepast zijn? Dat soort oorlog zou pas kunnen plaatsvinden nadat een einde gekomen is aan uitbuiting, machtspolitiek en bezetting. Dat soort oorlog is nooit voorgekomen en zal ook nooit voorkomen.

De WRL spreekt uit, als tevoren, dat iedere oorlog een misdaad is tegen de menselijkheid en dat we geweldloos moeten strijden om een eind te maken aan alle oorlog en ons in moeten zetten voor het wegnemen van alle oorzaken van oorlog, inclusief racisme, seksisme en uitbuiting van mensen.+

Bron: WRL, 12-1-2009