Vredesduif met olijftak in snavel.

Freedom Flotilla

10-8-2018 De onmenselijkheid van de blokkade van Gaza werd de afgelopen tien dagen geaccentueerd door het IsraŽlische optreden tegen de Gaza Freedom Flotilla, de kleine internationale vloot die met hulpgoederen onderweg was naar Gaza.

 

Eind juli enterde de IsraŽlische marine in internationale wateren het eerste schip. De bemanningsleden werden met geweld overmeesterd en als criminelen behandeld. Sommigen zagen al hun geld en andere persoonlijke eigendommen in beslag genomen, alvorens zij na enkele dagen gevangenschap in een IsraŽlische cel werden gedeporteerd.


Op 3 augustus onderging het tweede schip van de flotilla hetzelfde lot. Beide schepen zijn door IsraŽl in beslag genomen. Een IsraŽlische rechtbank bepaalde dat ze mogen worden verkocht en de opbrengst ten goede mag komen aan IsraŽlische slachtoffers van 'Hamas-terreur'. De flotilla-organisatie wilde de schepen aan de vissers van Gaza geven.

Met het onderscheppen van de humanitaire missie maakt IsraŽl duidelijk dat zijn blokkade van Gaza niet louter op veiligheidsoverwegingen berust, zoals het steevast beweert.

Het in beslag nemen van het konvooi met hulpgoederen en de mishandeling van de bemanning zijn een grove schending van het internationaal recht. Mensenrechtenorganisaties waaronder het Nederlandse 'The Rights Forum' dringen aan op een stevige internationale reactie, waarmee een onbelemmerde aanvoer van noodzakelijke hulpgoederen naar Gaza wordt gegarandeerd.

Bron: The Rights Forum