Vredesduif met olijftak in snavel.

Aanklacht tegen IsraŽl

7-1-2024 11 januari geeft Zuid-Afrika een toelichting op de aanklacht tegen genocide door IsraŽl voor het Internationaal Gerechtshof. De dag erna verdedigt IsraŽl zich tegen de aanklacht. In de aanklacht beschrijft Zuid-Afrika twee dingen. Ten eerste de intentie van IsraŽl om genocide te plegen. En ten tweede de daden van de genocide door IsraŽl. Mensenrechtenadvocaat Robert Herbst vat de aanklacht samen.

 

Aanklacht Zuid-Afrika tegen IsraŽl: Stop genocide in Gaza
Robert Herbst

Op donderdag 28 december 2023 diende Zuid-Afrika een aanklacht in bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om een rechtszaak te beginnen tegen IsraŽl voor genocide in Gaza. En om aan te dringen op "Voorlopige Maatregelen" die de IsraŽlische regering en het IsraŽlische leger verplichten hun genocidale daden in Gaza te stoppen in afwachting van een volledige behandeling door het Gerechtshof.

De volledige tekst van de aanklacht bij het Internationaal Gerechtshof kunt u hier lezen.

(Cursieve tekst zijn citaten uit de aanklacht van Zuid-Afrika.)

De aanklacht van Zuid-Afrika is 84 pagina's lang en is vernietigend voor de staat IsraŽl, voor de IsraŽlische politieke en militaire leiders en ambtenaren die de genocidale daden begaan en openlijk spreken over hun genocidale bedoelingen. Verwoestend ook voor degenen in IsraŽl, de VS en Europa die hen zo krachtig steunen.

De aanklacht beschrijft deze genocidale daden en verklaringen met gruwelijke details, nadat ze eerst de contextuele achtergrond schetst die zo vaak ontbreekt in de discussie over de oorlog in Gaza. IsraŽlische genocidedaden, zegt Zuid-Afrika: "staan los van andere schendingen van het internationaal recht die door de IsraŽlische regering en het IsraŽlische leger in Gaza zijn goedgekeurd of begaan - waaronder het opzettelijk viseren van de burgerbevolking, burgerobjecten en gebouwen gewijd aan religie, onderwijs, kunst, wetenschap, historische monumenten, ziekenhuizen en plaatsen waar zieken en gewonden worden opgevangen; marteling; uithongering van burgers als oorlogsmethode; en andere oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid" - die allemaal hebben plaatsgevonden "in de bredere context van IsraŽls 75 jaar durende apartheid, zijn 56 jaar durende oorlogszuchtige bezetting van Palestijns gebied en zijn 16 jaar durende blokkade van Gaza."


Een van de meest in het oog springende onderdelen van de aanklacht is inderdaad dat het nauwgezet de ellende documenteert die IsraŽl al vůůr 7 oktober 2023 onder de Gazanen veroorzaakte, door hen een strenge blokkade op te leggen en hen effectief af te sluiten van de buitenwereld, door het voor landbouw beschikbare gebied te beperken, door hun mogelijkheden om te vissen in de 20-mijlszone die in de Akkoorden van Oslo zijn vastgelegd, ernstig in te perken en door na de "terugtrekking" en de verkiezingsoverwinning van Hamas in 2006 de invoer van voedsel tot een humanitair minimumaantal calorieŽn per hoofd te beperken, door de elektriciteitstoevoer te beperken en de watervoorraad aan de kust, de enige bron van natuurlijk drinkwater, te vervuilen.

Dit alles heeft het dagelijks leven en de economie ernstig belemmerd, met als gevolg een werkloosheidscijfer van 45 procent en een armoedecijfer van 60 procent, waardoor 80 procent van de bevolking afhankelijk is van een of andere vorm van internationale hulp. In de drie jaar vůůr 7 oktober 2023 doodde IsraŽl ongeveer 7.500 Gazanen, onder wie ongeveer 1.700 kinderen.

Gedurende 18 maanden van wekelijkse, vreedzame protesten tegen de blokkade bij het afscheidingshek, doodden IsraŽlische sluipschutters honderden mensen en raakten er meer dan 36.000 gewond, onder wie bijna 9.000 kinderen. Bijna 5.000 ongewapende mensen werden opzettelijk in de onderste ledematen geschoten, velen vanop honderden meters afstand.

Dat zou allemaal reeds erg genoeg zijn. Maar, zoals de aanklacht aantoont, heeft IsraŽl zich verlaagd tot een geheel nieuw niveau van criminaliteit dat duidelijk voldoet aan de definitie van genocide onder de Conventie van 1948 over de Preventie en Bestraffing van Genocide: "daden die bedoeld zijn om de vernietiging van een substantieel deel van de Palestijnse nationale, raciale en etnische groep te bewerkstelligen."

De 2,3 miljoen inwoners van Gaza vormen duidelijk een substantieel deel van deze bevolkingsgroep, die 5,5 miljoen mensen telt onder de bezetting. De aanklacht documenteert grondig deze genocidale daden die de Conventie schenden: "het massaal doden van Gazanen, hen ernstig lichamelijk en geestelijk letsel toebrengen en hen levensomstandigheden opleggen die tot doel hebben hun lichamelijke vernietiging teweeg te brengen."

Zoals de aanklacht uitlegt: "IsraŽl heeft nu meer dan 21.110 bij naam genoemde Palestijnen gedood, ook meer dan 7.729 kinderen - met meer dan 7.780 anderen vermist, vermoedelijk omgekomen onder het puin - en heeft meer dan 55.243 andere Palestijnen verwond, waardoor ze ernstig lichamelijk en geestelijk letsel hebben opgelopen."

"IsraŽl heeft bovendien grote gebieden van Gaza verwoest, waaronder hele wijken, en heeft meer dan 355.000 Palestijnse huizen beschadigd of vernietigd meer dan 60 procent van het huizenbestand in Gaza, naast uitgestrekte stukken landbouwgrond, bakkerijen, scholen, universiteiten, bedrijven, gebedshuizen, begraafplaatsen, culturele en archeologische vindplaatsen, gemeentelijke en gerechtsgebouwen en kritieke infrastructuur, waaronder water- en sanitaire voorzieningen en elektriciteitsnetwerken, terwijl het een meedogenloze aanval blijft uitvoeren op het Palestijnse medische en gezondheidszorgsysteem."


"IsraŽl heeft Gaza tot puin herleid en gaat daarmee door, terwijl het de bevolking doodt, verwondt en vernietigt en levensomstandigheden creŽert die bedoeld zijn om hun fysieke vernietiging als groep teweeg te brengen."


IsraŽl moet nu beslissen hoe het zal reageren, zowel op grond van de Zuid-Afrikaanse claims als op het verzoek voor "Voorlopige Maatregelen". IsraŽl is als VN-lidstaat en partij bij de Genocide Conventie verplicht om te reageren, en als het verliest staat het voor een vonnis in plaats van alleen maar een advies.

Deze goed geformuleerde, stevig onderbouwde beschuldiging van genocide is daarom een belangrijke en onmiddellijke juridische en morele uitdaging voor IsraŽl, minder dan een eeuw na de Holocaust. IsraŽl heeft in een eerste tegenaanval Zuid-Afrika al veroordeeld voor het lanceren van deze zaak tegen het land en het ICJ opgeroepen om "de ongegronde claims van Zuid-Afrika volledig te verwerpen".

Het IsraŽlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de aanklacht in een verklaring een "bloedschande vanwege een land dat samenwerkt met een terroristische organisatie" en beweerde dat het IsraŽlisch leger zijn militaire inspanningen alleen richt tegen Hamas.

Intentie tot genocide
Niemand die de Zuid-Afrikaanse aanklacht leest, kan geloof hechten aan deze reactie van IsraŽl, omdat hooggeplaatste IsraŽlische functionarissen - van de eerste minister, de president tot de minister van Defensie - zelf zonder enige schaamte verklaringen afleggen die aantonen dat IsraŽl doelbewust oorlog voert tegen de gehele Palestijnse bevolking van Gaza. Hier zijn enkele van de meest walgelijke fragmenten.

Premier Netanyahu verwees in een oproep naar het Bijbelse verhaal van de totale vernietiging van Amalek door de IsraŽlieten: "Spaar niemand, maar dood mannen en vrouwen, baby's en zuigelingen, ossen en schapen, kamelen en ezels."


President Herzog: "Het is een hele natie daarbuiten die verantwoordelijk is. Deze retoriek over burgers die van niets weten en er niet bij betrokken zijn, klopt niet. Het is absoluut niet waar. ... en we zullen vechten tot we hun ruggengraat breken."


Minister van Defensie Gallant: IsraŽl "legt Gaza een algeheel beleg op. Geen elektriciteit, geen voedsel, geen water, geen brandstof. Alles is afgesloten. We vechten tegen menselijke beesten en daar handelen we naar."


"Gaza zal niet meer worden wat het was. We zullen alles vernietigen. Als het niet binnen ťťn dag lukt, dan wel binnen een week. Het zal weken of zelfs maanden duren, we zullen alle plaatsen treffen."


Minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir: "... voor alle duidelijkheid, als we zeggen dat Hamas vernietigd moet worden, betekent dat ook degenen die feestvieren, degenen die steunen en degenen die snoepjes uitdelen - dat zijn allemaal terroristen en die moeten ook vernietigd worden."

Minister van Energie en Infrastructuur Katz: "De hele burgerbevolking in Gaza krijgt het bevel om onmiddellijk te vertrekken. We zullen winnen. Ze zullen geen druppel water of ťťn batterij krijgen, totdat ze de wereld verlaten."

Minister van FinanciŽn Smotrich: "We moeten een klap uitdelen die in 50 jaar niet is vertoond en Gaza neerhalen."


Minister van Erfgoed Eliyaahu: "Het noorden van de Gazastrook, mooier dan ooit. Alles is opgeblazen en platgewalst, gewoon een genot voor het oog ... We moeten praten over de dag erna. In mijn gedachten zullen we loten overhandigen aan iedereen die door de jaren heen voor Gaza heeft gevochten en aan de mensen die uit Gush Katif zijn verdreven" een voormalige IsraŽlische nederzetting. "Er bestaan niet zoiets als niet betrokken burgers in Gaza."


Minister van Landbouw Dichter: "We zijn nu in feite de Nakba van Gaza aan het uitrollen."


Vice-voorzitter van de Knesset en lid van de Commissie Buitenlandse Zaken en Veiligheid Vaturi: "Nu hebben we allemaal ťťn gemeenschappelijk doel - de Gazastrook van de aardbodem wegvagen."


IsraŽlische militaire functionarissen herhaalden de oproepen tot genocide van hun politieke leiders. IsraŽlische reservist-majoor-generaal en adviseur van de minister van Defensie Eiland: "Dit is wat IsraŽl is begonnen te doen - we snijden de toevoer van energie, water en diesel naar de Strook af ... Maar dat is niet genoeg. Om de belegering effectief te maken, moeten we voorkomen dat anderen hulp geven aan Gaza ... We moeten tegen de mensen zeggen dat ze twee keuzes hebben: blijven en verhongeren, of vertrekken. Als Egypte en andere landen liever hebben dat deze mensen in Gaza omkomen, dan is dat hun keuze."


"Als je in oorlog bent met een ander land, geef je ze geen eten, geen elektriciteit, gas of water of wat dan ook ... Een land kan op een veel bredere manier aangevallen worden, om het tot op de rand van totale instorting te brengen. Dit is de noodzakelijke uitkomst van de gebeurtenissen in Gaza."


"IsraŽl heeft er geen belang bij dat de Gazastrook wordt gerehabiliteerd en dit is een belangrijk punt dat duidelijk moet worden gemaakt aan de Amerikanen."


"De staat IsraŽl heeft geen andere keuze dan Gaza te maken tot een plaats waar het tijdelijk, of permanent, onmogelijk is om te overleven."


"Als er een plan is voor een militaire actie bij Shifa ziekenhuis, wat volgens mij niet meer te vermijden is, dan hoop ik dat het hoofd van de CIA uitleg krijgt over waarom dit nodig is, en waarom de VS uiteindelijk ook zo'n operatie moeten steunen, zelfs als er daarna duizenden lijken van burgers op straat liggen."


"IsraŽl moet een humanitaire crisis creŽren in Gaza, waardoor tienduizenden of zelfs honderdduizenden gedwongen worden hun toevlucht te zoeken in Egypte of in de Golf ... Gaza zal een plaats worden waar geen mens kan overleven."


"Wie zijn de 'arme' vrouwen van Gaza? Het zijn allemaal moeders, zussen of vrouwen van Hamas-moordenaars ... De internationale gemeenschap waarschuwt ons voor een humanitaire ramp in Gaza en voor ernstige epidemieŽn. Daar moeten we niet voor terugdeinzen, hoe moeilijk dat ook is. Ernstige epidemieŽn in het zuiden van de Gazastrook zullen de overwinning immers dichterbij brengen".


"Het is precies de civiele ineenstorting die het einde van de oorlog dichterbij zal brengen. Wanneer hooggeplaatste IsraŽlische figuren in de media zeggen 'Het is of wij of zij', moeten we duidelijk maken wie 'zij' zijn."


"'Zij' zijn niet alleen Hamas-strijders met wapens, maar ook alle 'burgerlijke' ambtenaren, onder wie ziekenhuisbestuurders en schooldirecteuren, en ook de hele bevolking van Gaza die Hamas enthousiast steunde en de gruweldaden van Hamas op 7 oktober toejuichte."


De vijfennegentigjarige Ezra Yachin is een veteraan die betrokken was bij het bloedbad van Deir Yassin tijdens de Nakba in 1948, werd opgeroepen als motivatiespreker om "het moreel op te krikken" onder de IsraŽlische troepen in de aanloop naar de grondinvasie. Hij zei op sociale media terwijl hij in IDF-uniform werd rondgereden in een IsraŽlisch legervoertuig:

"Wees triomfantelijk, maak ze af en laat niemand achter. Wis de herinnering aan hen uit. Maak ze af, hun families, moeders en kinderen. Deze beesten kunnen niet langer leven ... Elke Jood met een wapen moet erop uit gaan en ze doden. Als je een Arabische buurman hebt, wacht dan niet, ga naar zijn huis en schiet hem neer".


"We willen binnenvallen, niet zoals vroeger, we willen binnenvallen en vernietigen wat voor ons ligt, en hun huizen het ene na het andere verwoesten. Met al onze krachten, volledige vernietiging, binnenvallen en vernietigen. Zoals jullie kunnen zien, zullen we dingen meemaken waar we nooit van gedroomd hebben. Laat ze er bommen op gooien en ze wegvagen."


De aanklacht trekt de enig mogelijke conclusie: "Bovenstaande verklaringen van IsraŽlische politici en militaire officieren duiden op zichzelf al op een duidelijk voornemen om de Palestijnen in Gaza als groep "als zodanig" te vernietigen. Ze vormen ook een duidelijke directe en openbare aansporing tot genocide, die ongecontroleerd en onbestraft is gebleven."


"De duidelijke gevolgtrekking uit de daden van het IsraŽlische leger op het terrein - onder meer het enorme aantal burgers dat gedood en gewond is geraakt, en de schaal van ontheemding, vernietiging en verwoesting die in Gaza is aangericht - is dat die genocidale verklaringen en richtlijnen worden uitgevoerd tegen het Palestijnse volk."


De aanklacht gaat verder met het citeren van IDF-soldaten die op het terrein in Gaza zijn gestationeerd en wier commentaren deze conclusie ondersteunen, en van soortgelijke genocidale retoriek, die ruim circuleert onder niet-kabinetsleden van de Knesset, de IsraŽlische media en het maatschappelijk middenveld in het algemeen. Het basisthema is dat er geen onschuldigen zijn in Gaza, alleen 2.3 miljoen terroristen die moeten worden weggevaagd - Dresden en Hiroshima worden vaak als positieve voorbeelden genoemd.

Dit alles bewijst overtuigend dat de reactie van IsraŽl op de aanval van 7 oktober niet in de eerste plaats gericht was tegen Hamas, zoals IsraŽl beweert, maar tegen de bevolking van Gaza als geheel, gepland om maximale collectieve bestraffing toe te brengen aan niet-strijders, en om de hele bevolking van Gaza aan te sporen, zo niet te verplichten, om te vertrekken, waarna ze niet meer zouden mogen terugkeren.

Deze enorme etnische zuivering overtreft die van 1948. De intentie van IsraŽl om een groot deel van de Palestijnse groep die in Palestina is achtergebleven te vernietigen is duidelijk vastgesteld en de daden van IsraŽl die in de aanklacht in ondraaglijke details worden beschreven, vormen samen een genocide.

Genocide: de daden
De daden van de genocide worden als volgt samengevat in de aanklacht:

1. "doden van Palestijnen in Gaza, inclusief kinderen, in grote aantallen;
2. veroorzaken van ernstige lichamelijke en geestelijke schade aan Palestijnen in Gaza, inclusief Palestijnse kinderen en het opleggen van levensomstandigheden die bedoeld zijn om hun vernietiging als groep te bewerkstelligen. Deze omstandigheden omvatten:
3. huisuitzettingen en massale ontheemding, naast grootschalige vernietiging van huizen en woonwijken;
4. ontzeggen van toegang tot voldoende voedsel en water;
5. ontzeggen van toegang tot adequate medische zorg;
6. ontzeggen van toegang tot behoorlijk onderdak, kleding, hygiŽne en sanitaire voorzieningen;
7. vernietiging van het leven van het Palestijnse volk in Gaza;
8. opleggen van maatregelen die de geboortes van Palestijnen moeten voorkomen."


Ik ga pogen u een idee te geven van het bewijsmateriaal dat de Zuid-Afrikaanse advocaten hebben verzameld in elk van deze secties, maar om echt de gruwelijke realiteit te vatten van wat IsraŽl heeft gedaan en blijft doen, is het de moeite waard om ze in hun geheel te lezen.

1. Palestijnen doden
De zware niet-geleide bommen die IsraŽl in Gaza heeft gebruikt, hebben een "voorspelde dodelijke radius" tot 360 meter en er wordt van uitgegaan "dat ze ernstig letsel en schade veroorzaken tot 800 meter in alle richtingen vanaf het inslagpunt."


Beeld je in dat je op Times Square staat in New York City. Kijk vier blokken naar Noord en Zuid, naar Oost en West. Het kan niet anders dan dat zij die deze munitie gebruiken - geleverd door de Verenigde Staten - in een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld, doelbewust grote aantallen niet-strijders doden - vrouwen, kinderen, hele families, samen - met honderden tegelijk, en dat ze dat gepland doen.

Elke dag worden meer dan 115 Palestijnse kinderen gedood. "Naar schatting zijn er alleen al in de eerste drie weken in Gaza meer Palestijnse kinderen gedood (in totaal 3.195) dan het totale aantal kinderen dat elk jaar in alle conflictgebieden van de wereld sinds 2019 werd gedood." Dit is opzettelijke, grootschalige slachting.

"Palestijnen in Gaza worden gedood in hun huizen, op plaatsen waar ze onderdak zochten, in ziekenhuizen, in UNWRA-scholen4, in kerken, in moskeeŽn, terwijl ze voedsel en water probeerden te vinden voor hun families. Ze zijn gedood omdat ze niet konden vluchten, op de plaatsen waar ze naartoe vluchtten en zelfs terwijl ze probeerden te vluchten langs door IsraŽl verklaarde "veilige routes".


"Er komen steeds meer meldingen binnen van IsraŽlische soldaten die standrechtelijke executies uitvoeren, waaronder van meerdere leden van dezelfde familie - mannen, vrouwen en oudere mensen."


"Tot nu toe heeft IsraŽl meer dan 311 artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers gedood, onder wie artsen en ambulanciers die tijdens hun dienst werden gedood; 103 journalisten, wat neerkomt op meer dan ťťn per dag, meer dan 73 procent van het totale aantal journalisten en mediawerkers dat in 2023 wereldwijd werd gedood; 40 civiele hulpverleners - verantwoordelijk voor het helpen opgraven van slachtoffers uit het puin - gedood tijdens hun dienst en meer dan 209 leraren en onderwijzend personeel. 144 VN-medewerkers zijn eveneens gedood, het "hoogste aantal hulpverleners dat in de geschiedenis van de VN in zo'n korte tijd werd gedood".


2. Het veroorzaken van ernstige lichamelijke en geestelijke schade aan Palestijnen in Gaza
De meerderheid van de 55.000 gewonden zijn vrouwen en kinderen. Duizend van die kinderen hebben ťťn been of beide benen verloren. De witte fosfor die IsraŽl gebruikt, veroorzaakt "diepe en zware brandwonden, die zelfs door botten dringen en die na een eerste behandeling opnieuw kunnen ontbranden. Vooral in het noorden van Gaza zijn er geen functionerende ziekenhuizen, waardoor gewonden moeten "wachten tot ze sterven", zonder operatie of medische behandeling verder dan eerste hulp, en sterven een langzame, pijnlijke dood aan hun verwondingen of door infectie."


"Het extreme niveau van de bombardementen en het gebrek aan veilige gebieden veroorzaken ook ernstige mentale trauma's bij de Palestijnse bevolking in Gaza."


Dat komt bovenop de ernstige trauma's van eerdere aanvallen, waardoor 80 procent van de Palestijnse kinderen een hoger niveau van emotioneel leed ervoeren met als gevolg bedplassen (79 procent) en reactief mutisme5 (59 procent), zelfbeschadiging (59 procent) en suÔcidale gedachten (55 procent).

Elf weken van onophoudelijke bombardementen, ontheemding en verlies hebben dat trauma alleen maar vergroot en geÔntensiveerd, wat onvoorstelbaar is voor de naar schatting tienduizenden Palestijnse kinderen die ten minste ťťn ouder hebben verloren en zij die als enigen van hun familie zijn overgebleven.

3. Massale verdrijving uit huizen en ontheemding van Palestijnen
Meer dan 1,9 miljoen van de 2,3 miljoen Gazanen - 85 procent van de bevolking - zijn uit hun huizen verdreven, ook al kunnen ze nergens veilig naartoe vluchten. IsraŽl heeft dit bereikt door middel van evacuatiebevelen en het doden van hen die niet kunnen vertrekken of weigeren dit te doen. Begin december dropte IsraŽl pamfletten om de Gazanen aan te sporen de gebieden in het zuiden te verlaten waar ze eerder naartoe moesten vluchten, waarbij het zelfs zijn valse beloften over veiligheid niet nakwam.

Volgens de VN-secretaris-generaal "wordt de mensen in Gaza verteld dat ze zich moeten verplaatsen als menselijke flipperkasten - die heen en weer schieten tussen steeds kleinere stukjes van het zuiden, zonder enige basis om te overleven."


Naast het zaaien van terreur onder de ontheemden, maakt de toegenomen bevolkingsdichtheid die hiervan het gevolg is, de voortdurende IsraŽlische bombardementen nog dodelijker. Dit kan geen toeval zijn; het is bewust en opzettelijk. Omdat 60 procent van het huizenbestand in Gaza beschadigd of vernietigd is, is de gedwongen huisuitzetting "noodzakelijk permanent".

En de omvang van de vernietiging van Gaza heeft een openluchtgevangenis "grotendeels onleefbaar" gemaakt. Nu woningen en civiele infrastructuur "met de grond gelijk gemaakt" zijn, is deze permanente massale gedwongen verplaatsing "genocidaal, omdat ze plaatsvindt onder omstandigheden die tot doel hebben de fysieke vernietiging van de Palestijnen in Gaza te bewerkstelligen".

4. Palestijnen in Gaza wordt de toegang tot voldoende voedsel en water ontzegd
Tussen 9 en 21 oktober heeft IsraŽl Gaza volledig belegerd - geen elektriciteit, voedsel, water of brandstof. Sinds 21 oktober werden een paar vrachtwagens met hulpgoederen toegelaten, veel minder dan de 500 vrachtwagens per dag vroeger. Sinds 21 november is de invoer van een beetje brandstof toegestaan, maar "ver onder de minimumvereisten voor humanitaire operaties", aangezien ze niet gemakkelijk door Gaza kan worden vervoerd vanaf de toegangspunten. Die kan dus de meeste mensen in nood niet bereiken.

De resolutie van de VN-Veiligheidsraad van 22 december bracht weinig of geen baat, omdat ze onvoldoende aandacht besteedt aan de vier elementen die de VN heeft geÔdentificeerd om effectieve humanitaire hulp mogelijk te maken: veiligheid, personeel, logistiek en de hervatting van commerciŽle activiteiten.

De onophoudelijke IsraŽlische bombardementen, het gebrek aan veiligheid voor het VN-personeel, de VN-trucks die vernietigd zijn of achtergelaten werden bij de overhaaste evacuatie van Noord-Gaza, en de onderbreking van elke communicatie hebben allemaal "de hulpoperatie enorm belemmerd".


"Het grootste deel van de Palestijnse bevolking in Gaza lijdt nu honger en de hongersnood neemt dagelijks toe."


"Vier van de vijf mensen met de meeste honger ter wereld leven in Gaza."


"Een ongekende 93 procent van de bevolking in Gaza heeft te kampen met een hongercrisis, met onvoldoende voedsel en een hoge mate van ondervoeding."


"De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de acties van IsraŽl om Gaza af te snijden "van water, voedsel, alles wat nodig is voor enig leven een wrede campagne", gericht "tegen de hele bevolking van Gaza".


De omstandigheden als gevolg van de belegering worden verergerd door de voortdurende aanvallen van IsraŽl op Gaza, waaronder aanvallen op bakkerijen, watervoorzieningen en de enige overgebleven werkende molen, en de verwoesting van landbouwgrond, gewassen, boomgaarden en serres. Ook de watervoorraad is ernstig aangetast. IsraŽl blijft de waterleidingen naar het noorden van Gaza afsluiten en de ontziltingsinstallatie in het noorden functioneert niet. Vanaf 15 oktober 2023 begon IsraŽl een kleine hoeveelheid water naar het zuiden te pompen, deels om "de burgerbevolking naar het zuiden van de Strook te dwingen".

De schade door IsraŽlische luchtaanvallen en beschietingen heeft ook het grootste deel van het waterbevoorradingssysteem onbruikbaar gemaakt. Het Wereldvoedselprogramma meldde dat er slechts 1.5 tot 1.8 liter schoon water beschikbaar is per persoon per dag, voor alle doeleinden (drinken, wassen, voedselbereiding, hygiŽne). Dit is ver onder de "nooddrempel" van 15 liter per dag voor "oorlogs- of hongersnoodachtige omstandigheden" en beneden de "overlevingsdrempel" van 3 liter per dag.

Deskundigen voorspellen vandaag dat er meer Palestijnen in Gaza zullen sterven door honger en ziekte dan door luchtaanvallen. Toch intensiveert IsraŽl zijn bombardementen, waardoor de effectieve levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen onmogelijk wordt. Het is duidelijk dat IsraŽl door zijn acties en beleid in Gaza de Palestijnen opzettelijk levensomstandigheden oplegt die berekend zijn om het volk te vernietigen.

5. Het onthouden aan Palestijnen in Gaza van toegang tot adequaat onderdak, kleding, hygiŽne en sanitaire voorzieningen
1,2 miljoen van de 1,9 miljoen ontheemde Gazanen zoeken onderdak in de onveilige scholen en tenten van de UNRWA. IsraŽl heeft er honderden Palestijnen gedood ondanks het feit dat IsraŽl de coŲrdinaten van alle VN-faciliteiten heeft gekregen - faciliteiten waarvan UNRWA op 7 december toegaf dat ze "op instorten staan".

Gemiddeld is er ťťn toilet per 486 mensen. Oxfam rapporteert dat pasgeborenen in schuilplaatsen sterven aan vermijdbare oorzaken door het ontbreken van adequate sanitaire voorzieningen, voedsel, water en medische zorg. De mensen in de opvangtenten zijn beter af dan de andere 700.000 ontheemden, van wie velen op binnenplaatsen van ziekenhuizen liggen in geÔmproviseerde kampen of gewoon op straat leven en slapen, blootgesteld aan de elementen. Er is gemiddeld ťťn douche per 4.500 mensen.

Op 20 december 2023 waarschuwde de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie dat "Gaza nu al te kampen heeft met een enorm aantal uitbraken van besmettelijke ziekten. Diarreegevallen onder kinderen jonger dan 5 jaar zijn 25 keer zo hoog als voor het conflict. Dergelijke ziekten kunnen dodelijk zijn voor ondervoede kinderen, vooral als er geen goed functionerende gezondheidszorg is."


Rioolwater stroomt door de straten waar Palestijnen wonen, omdat het niet langer beheerd kan worden. "Overal waar je kijkt, bulkt het van geÔmproviseerde onderkomens. Overal waar je komt, zijn mensen wanhopig, hongerig en doodsbang." Deze omstandigheden - opzettelijk veroorzaakt door IsraŽl - zijn berekend op de vernietiging van de Palestijnse bevolking van Gaza.

6. Het onthouden van adequate medische hulp aan Palestijnen in Gaza
"Bijna boven alles was de militaire aanval van IsraŽl op Gaza een aanval op het medische gezondheidszorgsysteem van Gaza. Een zorgsysteem dat onmisbaar is voor het leven en overleven van de Palestijnen in Gaza."


Op 7 december merkte de Speciale VN-verslaggever op dat "de gezondheidszorginfrastructuur in de Gazastrook volledig is weggevaagd."


Op 4 december schreef de internationale voorzitter van Artsen zonder Grenzen: "We kijken toe hoe ziekenhuizen worden veranderd in lijkenhuizen en ruÔnes." "Medisch personeel, inclusief dat van ons, is volledig uitgeput en wanhopig."


Sinds begin december 2023 zijn de aanvallen van het IsraŽlische leger op Palestijnse ziekenhuizen "alleen maar toegenomen. Het IsraŽlische leger is doorgegaan met het aanvallen en belegeren van ziekenhuizen en gezondheidscentra; met ze te beroven van elektriciteit en brandstof die cruciaal zijn om effectief te kunnen blijven functioneren en de apparatuur beschikbaar te houden; met ze te verhinderen medische voorraden, voedsel en water te ontvangen; met hun evacuaties en sluiting af te dwingen en met ze effectief te vernietigen (...). "


"IsraŽl heeft de Palestijnse ziekenhuizen in Gaza veranderd van plaatsen waar mensen genezen in 'dodenzones' en 'bloedbadscŤnes'; plaatsen van 'dood, verwoesting en wanhoop'". Veel ziekenhuizen zijn ondertussen niet veel meer dan "plaatsen waar mensen wachten op hun dood."


"Er zijn nu meer dan 238 aanvallen geweest op de 'gezondheidszorg' in Gaza, waarbij meer dan 61 ziekenhuizen en andere medische faciliteiten zijn beschadigd of vernietigd (...) Het IsraŽlische leger heeft het gemunt op generatoren van ziekenhuizen, zonnepanelen en andere levensreddende apparatuur, zoals zuurstofstations en watertanks. Het heeft ook ambulances, medische konvooien en eerstehulpverleners beschoten. Gezondheidswerkers worden gedood (gemiddeld vier doden per dag) (...)."


"De systematische vernietiging van Palestijnse ziekenhuizen en het doden van gespecialiseerde Palestijnse artsen heeft niet alleen een impact op de zorg voor Palestijnen in Gaza op dit moment; het ondermijnt ook het vooruitzicht van een toekomstig Palestijns systeem voor gezondheidszorg in Gaza; het vernietigt zijn capaciteit voor wederopbouw en effectieve zorg voor de Palestijnse bevolking in Gaza."


"Artsen en medici worden nog steeds niet alleen gedood, ze worden ook opgepakt door de IsraŽlische autoriteiten en verdwijnen. Onder hen de algemeen directeur van Al Shifa en zijn personeel. Zij werden op 23 november 2023 opgepakt en worden sindsdien vastgehouden."


"Palestijnen hebben hun zieken, gehandicapten en gewonden moeten evacueren in een gedwongen mars van het Noord naar het Zuid - en dan steeds verder zuidwaarts. Ze sleepten ziekenhuisbedden achter auto's, duwden rolstoelen verder, droegen mensen mee op geÔmproviseerde brancards, of sjouwden ze gewoon in hun armen mee."


De ziekenhuizen die nog functioneren worden beschreven als scŤnes uit een horrorfilm. Het nijpend tekort aan personeel en voorraden - waaronder anesthesie, pijnstillers, medicijnen en ontsmettingsmiddelen - heeft niet alleen geleid tot onnodige amputaties van ledematen, maar ook tot amputaties zonder verdoving, die vaak moeten gebeuren in het licht van pillampen.

Zwangere vrouwen ondergaan ook keizersnedes zonder verdoving. PatiŽnten worden behandeld op vuile, met bloed besmeurde vloeren, terwijl familieleden zoutzakjes moeten vasthouden, als er al zoutoplossing beschikbaar is.

Er is onvoldoende personeel en er zijn onvoldoende middelen voor adequate wondverzorging of postoperatieve wondverzorging: onreine wonden - vaak besmet met wormen en vliegen - raken snel geÔnfecteerd, necrotisch of gangreneus. PatiŽnten smeken om voedsel en water. Zelfs basale pijnbestrijding is vaak niet beschikbaar en patiŽnten lopen het risico te sterven aan behandelbare aandoeningen.

En dan hebben we het nog niet eens over de honderdduizenden Gazanen die nog steeds routinematige medische zorg nodig hebben voor chronische aandoeningen, maar nu verstoken zijn van die zorg. En dan zwijgen we nog over de meer dan 360.000 gedocumenteerde gevallen van besmettelijke ziekten in de UNRWA-onderkomens alleen, veroorzaakt door onhygiŽnische omstandigheden, honger en gebrek aan schoon water.

7. Verwoesting van het Palestijnse leven in Gaza
Op 16 november merkten 15 speciale VN-rapporteurs en 21 leden van VN-werkgroepen op dat de mate van vernietiging van "wooneenheden, evenals ziekenhuizen, scholen, moskeeŽn, bakkerijen, waterleidingen, riolering en elektriciteitsnetwerken op dat moment (...) de voortzetting van het Palestijnse leven in Gaza onmogelijk dreigt te maken."

Zoals de Zuid-Afrikaanse aanklacht beschrijft: "IsraŽl heeft niet alleen individuele huizen, woningen en hele flatgebouwen verwoest; het heeft hele straten en hele buurten vernietigd. Het heeft het fundamentele civiele systeem in Gaza aangevallen. IsraŽl heeft het Paleis van Justitie aangevallen - het belangrijkste Palestijnse gerechtsgebouw in Gaza - waarin het Palestijnse Hooggerechtshof, het Constitutionele Hof, het Hof van Beroep, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Administratieve Rechtbank en de Rechtbank van Magistraten zijn gehuisvest evenals een archief van rechtbankverslagen en andere historische dossiers."


"IsraŽl heeft ook aanzienlijke schade toegebracht aan het complex van de Palestijnse Wetgevende Raad. Er werden aanvallen uitgevoerd op het gebouw van het Centraal Archief van Gaza-Stad, dat duizenden historische documenten en nationale dossiers bevat die meer dan 100 jaar oud zijn en een essentieel archief vormen van de Palestijnse geschiedenis, evenals modernere dossiers over de stedelijke ontwikkeling van Gaza-Stad. IsraŽl heeft de belangrijkste openbare bibliotheek van Gaza Stad in puin gelegd. Het heeft ook talloze boekwinkels, uitgeverijen, bibliotheken en honderden onderwijsfaciliteiten beschadigd of vernietigd."


"IsraŽl heeft elk van de vier universiteiten in Gaza aangevallen - waaronder de Islamitische Universiteit van Gaza, de oudste instelling voor hoger onderwijs in het gebied, die onder andere generaties artsen en ingenieurs heeft opgeleid - en zo campussen voor het onderwijs van toekomstige generaties Palestijnen in Gaza vernietigd."


"Naast zoveel anderen heeft IsraŽl vooraanstaande Palestijnse academici gedood, waaronder: Professor Sufian Tayeh, de voorzitter van de Islamitische Universiteit - een bekroond natuurkundige en hoofd van de UNESCO-leerstoel voor astronomie, astrofysica en ruimtewetenschappen in Palestina. Hij kwam samen met zijn familie om tijdens een luchtaanval. Ook Dr. Ahmed Hamdi Abo Absa, decaan van de afdeling Software Engineering aan de Universiteit van Palestina, werd naar verluidt doodgeschoten door IsraŽlische soldaten toen hij wegvluchtte, nadat hij was vrijgelaten na drie dagen van gedwongen vrijheidsberoving."


"Professor Muhammad Eid Shabir, professor immunologie en virologie en voormalig voorzitter van de Islamitische Universiteit van Gaza, en professor Refaat Alareer, dichter en professor vergelijkende literatuur en creatief schrijven aan de Islamitische Universiteit van Gaza, werden beiden samen met hun familieleden door IsraŽl gedood."


"IsraŽl heeft talrijke centra van Palestijns leren en cultuur beschadigd en vernietigd, waaronder: de Al Zafar Dmari Moskee en het Centrum voor Manuscripten en Oude Documenten; het Orthodox Cultureel Centrum; het Al Qarara Cultureel Museum; het Gaza Centrum voor Cultuur en Kunst; het Arabisch Sociaal Cultureel Centrum; de Hakawi Vereniging voor Cultuur en Kunst; en het Rafah Museum - Gaza's pas geopende museum voor Palestijns erfgoed, dat honderden culturele en archeologische artefacten huisvest."


"De IsraŽlische aanvallen hebben de oude geschiedenis van Gaza vernietigd: acht locaties zijn beschadigd of vernield, waaronder de oude haven van Gaza (bekend als 'Anthedon Harbour' of 'Al Balakhiya'), de archeologische vindplaats van een 2000 jaar oude Romeinse begraafplaats die zowel op de Islamitische Erfgoedlijst als op de voorlopige Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. IsraŽl heeft ook de 'Oude Stad' Gaza verwoest, inclusief de 146 jaar oude historische huizen, moskeeŽn, kerken, markten en scholen."


"Het heeft ook Gaza's meer recente geschiedenis van hoopvollere tijden vernietigd, waaronder het Rashad al-Shawa Cultural Center - waar 25 jaar geleden een historische ontmoeting plaatsvond tussen de Amerikaanse president Bill Clinton en de Palestijnse president Yasser Arafat - en een belangrijk cultureel centrum voor de Palestijnen in Gaza, met zijn theater, bibliotheek en evenementenruimte. En IsraŽl vernietigt het toekomstige academische en culturele potentieel van Gaza: naast de 352 Palestijnse scholen die het heeft beschadigd of vernietigd, de 4.037 studenten en 209 leraren en onderwijzend personeel die het heeft gedood, naast de andere 7.259 studenten en 619 leraren die het heeft verwond."


"IsraŽl heeft naar schatting 318 islamitische en christelijke religieuze plaatsen beschadigd of vernietigd en daarmee plaatsen verwoest waar Palestijnen al generaties lang hun erediensten houden. Samen met de vernietiging van de fysieke monumenten van de geschiedenis en het erfgoed van de Palestijnen in Gaza, heeft IsraŽl geprobeerd om het Palestijnse volk dat dit erfgoed heeft gevormd en gecreŽerd te vernietigen: De gevierde journalisten van Gaza, de leraren, intellectuelen en publieke figuren, de artsen en verpleegkundigen, de filmmakers, schrijvers en zangers, de directeuren en decanen van de universiteiten, de hoofden van de ziekenhuizen, de eminente wetenschappers, taalkundigen, toneelschrijvers, romanschrijvers, kunstenaars en musici."


"IsraŽl doodde en doodt nog steeds Palestijnse verhalenvertellers en dichters, Palestijnse boeren en vissers, naast plaatselijke legendes uit Gaza. Onder hen de 84-jarige Elham Farah, uit een van de oudste christelijke families van Palestina. Zij was een befaamde accordeoniste en muzieklerares die bij generaties Palestijnse muziekstudenten bekend stond als 'Moeder Oranje' vanwege haar rode haardos. Ze werd getroffen door een IsraŽlische sluipschutter en bloedde dood voor de Holy Family Church in Gaza-stad toen ze naar huis terugkeerde om warme kleren op te halen."


"Net zoals IsraŽl het officiŽle geheugen en de gegevens van de Palestijnen in Gaza vernietigt door de vernieling van Gaza's archieven en monumenten, vernietigt het Palestijnse persoonlijke levens en privť-herinneringen, geschiedenissen en toekomsten door begraafplaatsen te bombarderen en plat te walsen, familiearchieven en foto's te vernietigen, hele families die uit meerdere generaties bestaan uit te roeien en een generatie kinderen te doden, te verminken en te traumatiseren."


"Het IsraŽlische leger (...) vernietigt het eigenlijke weefsel en de basis van het Palestijnse leven in Gaza. IsraŽl legt daarmee de Palestijnse bevolking in Gaza opzettelijk levensomstandigheden op die berekend zijn om haar vernietiging te bewerkstelligen."


8. Het opleggen van maatregelen om Palestijnse geboorten te voorkomen
Meer dan 50.000 zwangere Gazaanse vrouwen bevallen elke maand. Deze zwangere vrouwen en hun pasgeboren baby's zijn vandaag ontheemd. Ze hebben geen toegang tot voedsel en water, onderdak, kleding, hygiŽne en sanitaire voorzieningen en geen toegang tot gezondheidszorg.

Artsen moeten al te vaak onnodig de baarmoeder verwijderen om het leven te redden van jonge vrouwen die "leegbloeden" na de bevalling. Daardoor is het hebben van kinderen voor hen voortaan uitgesloten. Pasgeborenen tot drie maanden oud sterven aan diarree, onderkoeling en andere vermijdbare oorzaken. Zonder essentiŽle apparatuur en medische ondersteuning hebben premature baby's en baby's met ondergewicht weinig tot geen kans om te overleven.

Wat vraagt Zuid-Afrika van het Internationaal Gerechtshof?
Na een gedetailleerde opsomming van het bewijs van de genocidale daden en bedoelingen van IsraŽl, vraagt Zuid-Afrika het Internationaal Gerechtshof om te besluiten dat IsraŽl, door genocide te plegen op de Palestijnen in Gaza, zijn verplichtingen als staat die de Genocide Conventie heeft ondertekend heeft geschonden


ē onmiddellijk al zijn genocidale daden moet staken;
ē dat IsraŽl ervoor moet zorgen dat alle personen die deze daden plegen, ertoe samenspannen, pogingen ertoe ondernemen, ertoe aanzetten of er medeplichtig aan zijn, worden gestraft door IsraŽlische of internationale tribunalen;
ē dat IsraŽl de bewijzen van genocide verzamelt en bewaart;
ē dat het zijn verplichting tot herstel in het belang van de Palestijnse slachtoffers nakomt, zoals het toestaan van een veilige en waardige terugkeer van onder dwang verdreven of ontvoerde Palestijnen naar hun huizen en het zorgen voor de wederopbouw van wat het in Gaza heeft vernietigd;
ē en dat het garanties en waarborgen biedt voor het niet herhalen van zijn schendingen van het Verdrag.

Verzoek om "Voorlopige Maatregelen"
In het licht van de "voortdurende, extreme en onherstelbare schade die wordt geleden door Palestijnen in Gaza" en de flagrante schendingen door IsraŽl van het Genocideverdrag, vraagt deze aanklacht om het nemen van "Voorlopige Maatregelen" krachtens de regels en precedenten van het Internationaal Gerechtshof die dergelijke maatregelen toestaan wanneer ten minste enkele van de vermeende genocidale daden "binnen de bepalingen" van het Verdrag kunnen vallen.

Zuid-Afrika betoogt dat de massamoord, de ernstige lichamelijke en geestelijke schade die werd aangericht, het opzettelijk opleggen van levensomstandigheden die berekend zijn om de vernietiging van Palestijnen in Gaza teweeg te brengen, en het opleggen van maatregelen bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen, allemaal in aanmerking komen voor veroordeling.

Volgens Zuid-Afrika hebben eerdere uitspraken van het Internationaal Gerechtshof in genocidezaken van KroatiŽ en BosniŽ tegen ServiŽ geoordeeld dat andere methoden van fysieke vernietiging dan moord, die worden gebruikt om de dood van de leden van de groep te bewerkstelligen, "onder de bepalingen van het Verdrag kunnen vallen".

Deze omvatten het onthouden van voedsel, medische zorg, onderdak of kleding, gebrek aan hygiŽne, systematische verdrijving uit huizen of uitputting als gevolg van lichamelijke inspanning, het onderwerpen van de groep aan een bestaansminimum; het niet voorzien in adequate medische zorg en het in het algemeen creŽren van omstandigheden die zouden leiden tot een langzame dood, zoals het gebrek aan goed voedsel, water, onderdak, kleding en sanitaire voorzieningen.

De feiten die in de Zuid-Afrikaanse aanklacht worden beschreven, ondersteunen de bewering dat IsraŽl al deze methoden van fysieke vernietiging heeft toegepast en dat waarschijnlijk zal blijven doen.

Als het Hof het hiermee eens is, zou het belangrijke "Voorlopige Maatregelen" kunnen opleggen nog voor de zaak ten gronde wordt behandeld.

Jurisdictie van het Internationaal Gerechtshof
Deze zaak komt als Omstreden Zaak onder de jurisdictie van het Internationaal Gerechtshof. Dat stelt het Hof in staat om een geschil te behandelen tussen twee VN-lidstaten die partij zijn bij een verdrag dat een bepaling bevat waarbij, in geval van onenigheid over de interpretatie of toepassing van het verdrag, ťťn van hen het geschil aan het Hof kan voorleggen.

Zuid-Afrika en IsraŽl zijn beide lid van de VN en partij bij het Genocideverdrag, waarvan artikel IX bepaalt dat geschillen tussen verdragsluitende partijen betreffende de uitleg, toepassing of uitvoering ervan, met inbegrip van de verantwoordelijkheid van een staat voor genocide, op verzoek van een van de partijen bij het geschil aan het Internationaal Gerechtshof kunnen worden voorgelegd.

Zuid-Afrika herinnert eraan dat het IsraŽl sinds 30 oktober herhaaldelijk duidelijk heeft gemaakt dat zijn acties in Gaza genocide vormen. Dat gebeurde het meest formeel en rechtstreeks door op 21 december een "note verbale" te sturen naar de IsraŽlische ambassade in Zuid-Afrika. Op 17 november was Zuid-Afrika een van de vijf landen die de genocidezaak doorverwezen naar het Internationaal Gerechtshof.

Hoewel IsraŽl niet heeft gereageerd op de "note verbale", vormt IsraŽls publieke afwijzing van elke suggestie dat haar aanvallen op Gaza voldoen aan de wettelijke definitie van genocide, of dat het zijn verplichtingen onder de Conventie zou hebben geschonden volgens de statuten en jurisprudentie van het Hof, in de ogen van Zuid-Afrika, een aanwijsbaar "omstreden zaak" over de interpretatie en toepassing van de Conventie, en behoort het dus tot de jurisdictie van het Hof om de aanklacht aan te horen en erover te oordelen.

Het lijkt een sterk argument voor rechtsbevoegdheid. De initiŽle verklaring van IsraŽl, hoewel kort en voorlopig, dat het de beweringen van Zuid-Afrika fundamenteel als "ongegrond" betwist, stelt het de rechtsbevoegdheid van het Hof niet in vraag.

Mogelijke uitkomsten en implicaties
Wat de grond van de zaak betreft, hebben de Zuid-Afrikaanse advocaten de genocidale daden en bedoelingen van IsraŽl en de gevraagde "Voorlopige Maatregelen" overtuigend aangetoond. Zuid-Afrika staat niet alleen. De presidenten of andere staatsfunctionarissen van Algerije, Bangladesh, Bolivia, Colombia, Cuba, Egypte, Honduras, Iran, Irak, JordaniŽ, LibiŽ, MaleisiŽ, NamibiŽ, Pakistan, SyriŽ, Turkije, TunesiŽ en Venezuela - allemaal staten die het Genocideverdrag ondertekenden - hebben volgens de aanklacht de acties van IsraŽl als genocide omschreven of ernaar verwezen. Zij zouden Zuid-Afrika's zaak voor het Internationaal Gerechtshof kunnen steunen.

Als lid van de VN is IsraŽl verplicht om de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof na te leven in elke "omstreden zaak" waarbij het partij is. Als het dat niet doet, kan een beroep worden gedaan op de Veiligheidsraad, die kan beslissen over maatregelen die moeten worden genomen om het vonnis uit te voeren.

Natuurlijk hebben de Verenigde Staten IsraŽl in de Veiligheidsraad al vaak beschermd met hun veto en het is heel goed mogelijk dat ze dat opnieuw zullen doen in het geval van "Voorlopige Maatregelen" of van een uitspraak over de grond van de zaak die nadelig is voor IsraŽl. Uiteraard negeerde IsraŽl het niet-bindende advies van het Hof uit 2004 - uitgevaardigd onder zijn bevoegdheid voor "adviesprocedures" - dat de scheidingsmuur illegaal was. Maar dat was iets anders dan de bindende uitspraak waarmee IsraŽl hier te maken kan krijgen onder de jurisdictie van het Hof voor een Omstreden Zaak. Toen ging het om een muur. Met genocide zou wel eens anders kunnen uitdraaien, vooral als de uitspraak unaniem is en zo goed gedocumenteerd en gemotiveerd als de aanklacht van Zuid-Afrika.

Dit artikel van Robert Herbst verscheen eerder onder de titel South Africa appeals to the international Court of Justice: Stop Israel genocide op Mondoweiss. Robert Herbst is mensenrechtenadcocaat.

'Deze bijdrage is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0 BelgiŽ licentie'.

Bron: dewereldmorgen.be