Vredesduif met olijftak in snavel.

Werk niet mee aan genocide

17-4-2024 Het Internationaal Gerechtshof heeft vastgesteld dat er een plausibel risico is dat IsraŽl genocide pleegt in Gaza. Dit betekent dat ook bedrijven de plicht hebben deze genocide te voorkomen of te stoppen. Het Genocideverdrag bepaalt dat bedrijven op geen enkele manier mogen meewerken aan de genocide van IsraŽl. En dus geen zaken mogen doen met IsraŽl of bedrijven die betrokken zijn bij genocide.

 

Wat moeten overheden en bedrijven doen om genocide door IsraŽl in Gaza te voorkomen?
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) heeft onderzocht wat de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof betekent voor bedrijven. Wat zijn de juridische gevolgen voor bedrijven die zakendoen met IsraŽl?

Onderzoeksplicht
Hoewel ze geen partij zijn bij het Genocideverdrag kunnen bedrijven wel aansprakelijk zijn voor hun bijdrage aan de genocide door IsraŽl in Gaza. Bedrijven moeten er dus voor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan de genocide in Gaza. Ze hebben de plicht te onderzoeken wat de risico's zijn van hun bedrijfsactiviteiten. Welke bijdrage leveren de bedrijfsactiviteiten aan de mogelijke genocide door IsraŽl in Gaza? En welke zakelijke relaties moeten stoppen om een einde te maken aan mogelijke medeplichtigheid?

Welke bedrijven?
Alle bedrijven die zakendoen met IsraŽl moeten alert zijn op hun mogelijke medeplichtigheid aan genocide. SOMO denkt in het bijzonder aan wapenleveranciers, olie- en gasmaatschappijen, ICT-bedrijven en banken en verzekeraars.

Bron: SOMO