Vredesduif met olijftak in snavel.

Dag van de geweldloosheid 2016

6-10-2016 Het regende en het stormde, maar tch stond 2 oktober een enthousiaste groep mensen met fakkels op het Javaplein. Op de Internationale dag voor de Geweldloosheid vroegen zij aandacht voor geweldloosheid, in de wereld en in ons dagelijks leven.

 

Iedereen is voor geweldloosheid. Niemand houdt van oorlog of ruzie. Toch is er nog veel geweld, over de wereld, tussen groepen en zelfs binnen gezinnen. Met deze bijeenkomst, georganiseerd door Lory Tasma van 'de Boodschap van Silo Amsterdam', Stichting Onze Hoop en Assadaaka Community, willen wij mensen bewust maken van het belang van geweldloosheid. Auto's stopten en fietsers stapten af, uit interesse voor dit initiatief. Met onze fakkels sloten wij aan op de wereldwijde initiatieven, die gezamenlijk hun warme licht laten schijnen op geweldloosheid.

De gevolgen van geweld

Lory Tasma zet zich al jaren in voor geweldloosheid. Zij sprak gisteravond over de gevolgen van geweld: 'We zijn hier vandaag, op de geboortedag van Gandhi, om dit moment van duisternis in de menselijke geschiedenis te verlichten met onze fakkels, dit licht dat het vuur van onze beste bedoelingen symboliseert.'

'Mijn, ons hart bloedt

Om de kinderen, de vrouwen en de mannen

Om het onuitwisbare leed...

Om het oorlogsgeweld

Om het buitensluiten van hele volkeren,

Om de vluchtweg met gammele bootjes.....

Om de leugen die het oorlogsgeweld rechtvaardigt!'

'Er worden veel mensen geraakt door dit leed en er zijn veel mensen die werken voor vrede en geweldloosheid; zij geloven niet dat geweld het natuurlijk beloop is van de menselijke geschiedenis en geloven dat het overwonnen kan worden.

We zijn dus niet alleen op dit plein: Over de hele wereld vinden deze dagen tal van evenementen voor vrede en geweldloosheid plaats en we willen hen vanuit dit koude en natte Amsterdam groeten: Samen overwinnen we de duisternis en bouwen we aan een toekomst waarin de mens de belangrijkste waarde zal zijn!'

Vrede, dat ben jij!

Ook Ahmed El Mesri, van Assadaaka Community sprak de aanwezigen toe, over ieders bijdrage aan geweldloosheid: 'Vrede en geweldloosheid... dat ben jij.'

'Vandaag is het de geboortedag van Gandhi, en de Internationale Dag van Geweldloosheid. Geweldloosheid, dat streven wij allemaal na. We willen dat er gn oorlogen zijn. Dat er niet gevochten wordt, tussen landen, maar ook gewoon hier op straat. We willen dat er gn geweld wordt gebruikt tegen minderheden, niet tegen individuen en ook niet achter ieders voordeur, tegen kinderen. Geweldloosheid, dat streven hebben wij allemaal.'

'Toch moeten we constateren dat dat blijkbaar niet zo eenvoudig is. Als we kijken naar de wereld om ons heen dan zien we wel degelijk oorlogen. Oorlogen die hele steden, dorpen en gezinnen verwoesten. Mensen die daarvoor in redelijke vrede naast en met elkaar woonden, doen elkaar geweld aan. En ook hier, er wordt ruzie gemaakt. En er is discriminatie, tegen migranten, tegen mensen met een fysieke beperking, tegen Moslims, tegen joden, tegen mensen met een andere seksuele voorkeur.'

'Hoe kan dat? Waarom is iets waar iedereen naar streeft, naar vrede, toch z moeilijk? Misschien omdat we vrede zien als iets vaags, iets 'wat er zou moeten zijn', iets vanzelfsprekends. Vrede hoort er gewoon te zijn, zoals zuurstof. Terwijl we om ons heen kunnen zien dat het niet zo werkt.'

'Vrede... dat ben jij. Dat is iedereen die hier is. Vrede is iets wat wij samen maken. Het s er niet, wij maken het. En dat betekent dat iedereen daar een steentje aan bijdraagt. Maar ook dat iedereen er verantwoordelijk voor is. Samen maken wij vrede en geweldloosheid.'

'Dat lukt niet iedereen, om deze vrede uit te dragen. Want veel mensen hebben het moeilijk. Ze leven in onvrede met de wereld om hen heen, met zichzelf. Want het leven is iets wat ons overkomt. Graag zouden wij het willen controleren in al zijn facetten, maar er gebeuren nu eenmaal dingen buiten onze eigen invloed om. En wanneer er teveel teleurstellende dingen gebeurd zijn, dan kan er frustratie ontstaan. Frustratie die leidt tot negatieve gevoelens, die zich wellicht richten naar buiten, naar de medemens. Want hj, die nder, die is schuldig aan mijn pijn en verdriet. En als ik die ander niet als een individueel mens zie, maar als groep, dan ontstaat er discriminatie en geweld. Daarin ligt volgens mij de kern van oorlog.'

'Juist daarom kijkt Assadaaka Community graag naar wat wij voor mensen in een moeilijke situatie kunnen doen. Want vrede begint in ieder individu. Wij helpen mensen graag om vanuit vrede te kunnen leven. En soms is daar wat hulp bij nodig, hulp om moeilijkheden in het leven het hoofd te bieden. Met onze inloopspreekuren, voorlichtingsbijeenkomsten, taallessen en Samen Sterk groepen helpen wij mensen weer op weg. Als je bij ons aanklopt, dan sta je er niet meer alleen voor. Wij gaan samen op zoek naar mensen hun krachten en talenten, om frustratie te overwinnen en weer wat te kunnen betekenen, voor de mensen om hen heen.'

'Vrede is niet ver weg, vrede ligt altijd binnen handbereik. Want vrede... dat zijn wij allemaal. Vrede, dat ben jij. En daarom maken wij hier met elkaar een Levend Vredesteken. Zo roepen wij op tot geweldloosheid en een einde aan oorlogen. En ook tot een einde aan discriminatie en intolerantie. En dat begint bij onszelf. Laten wij hier allemaal, met al onze inzet aan werken!'

Bron: Assadaaka