Vredesduif met olijftak in snavel.

GroenLinks en de vrede

2-12-2008 Op 22 november stelde GroenLinks een nieuw Program van Uitgangspunten vast. Daarin ook enkele lichtpuntjes m.b.t. het streven naar een vreedzame wereld.

 

Het aanvankelijke voorstel voor een nieuw Program van Uitgangspunten bevatte als laatste uitgangspunt een nogal krachteloze en weinig zeggende tekst over het streven naar een vreedzame wereld. Het vredeskamp binnen GroenLinks kwam in het geweer en niet zonder succes.

Het congres verklaarde tot prioriteit:
- Het beperken van wapenhandel, het verbieden van clusterbommen en het nemen van stappen voor afschaffing van massavernietigingswapens, in internationaal verband en zo nodig eenzijdig.
- Het ontwikkelen en toepassen van methoden van humanitaire interventie die oorlogsgeweld voorkomen.

Verder werd in de uitgangspunten vastgelegd: 'Militaire interventies, alleen in geval van dreigende genocide of als alle niet-militaire middelen ineffectief zijn, moeten door Nederland alleen dan worden ondersteund als ze gesteund worden door de VN en het begin zijn van verzoening en wederopbouw.'
Een formulering die veel minder ver gaat dan het vredeskamp had gewild maar wel weer verder dan een eerder voorstel van het partijbestuur.

Verheugend is ook de tekst 'Het is een illusie te menen dat mensenrechten, democratie en vrede met militaire middelen kunnen worden nagestreefd' die we aantreffen in de toelichting op het uiteindelijk aanvaarde uitgangspunt. Niettemin blijkt dat binnen GroenLinks ook nog sterk de gedachte leeft dat met militair geweld veel goeds te bereiken is. Weliswaar als laatste redmiddel, maar toch ...+

2-12-2008