Vredesduif met olijftak in snavel.

GroenLinks en defensie

8-2-2021 In het verkiezingsprogramma van GroenLinks werd een amendement van de Werkgroep Duurzame Vrede van deze partij verwerkt. Daarin wordt toegevoegd dat versterking van niet-militaire middelen van de Europese Unie ten behoeve van conflictpreventie, diplomatie en civiele vredesmissies nodig is. Niettemin is de Werkgroep allerminst tevreden over het defensiebeleid van GroenLinks.

 

Centraal uitgangspunt in de door GroenLinks gepubliceerde toekomstvisie voor defensie is namelijk dat "de vrede met wapens bewaakt dient te worden" en ook wordt gesteld dat "een pacifistische strijd voor vrede en stabiliteit in de praktijk betekenisloos is".

 

Verder lijkt GroenLinks zich aan te sluiten bij het nieuwe koude oorlogsdenken. Het Russische en Chinese streven om hun invloedssferen te vergroten wordt terecht gehekeld, maar het Amerikaans of Westers interventionisme blijft geheel onbenoemd. Benadrukt wordt juist hoe blij we nog steeds moeten zijn met de Amerikaanse interventie in de Tweede Wereldoorlog.

 

De Werkgroep Duurzame Vrede stelt daar tegenover dat vele onderzoeken en praktijksituaties laten zien dat geweldloze middelen veel effectiever zijn dan militaire. Het verder ontwikkelen van die geweldloze middelen zou dan ook prioriteit moeten hebben.

 

Lees hier meer uitgebreid wat de Werkgroep naar voren heeft gebracht.

8-2-2021