Vredesduif met olijftak in snavel.

Burgemeesters tegen Star Wars

27-5-2008 De Burgemeesters voor Vrede 2020 Vision Campagne is solidair met de twee jonge Tsjechen, Jan Tamas en Jan Bednar, die nu al 14 dagen hongerstaken tegen het door de VS opgedrongen anti-rakettenschild¯ radarsysteem.

 

Burgemeesters voor Vrede 2020 Vision Campagne is diep bezorgd dat de uitvoering van dit project, met inbegrip van de raketafweer basis in Polen, de internationale spanningen zal verhogen en een nieuwe wapenwedloop zal uitlokken, plus een nieuwe stap zet in de militarisering en controle van de ruimte. Daar meer dan twee derde van de Tsjechische bevolking tegen dit project is, steunen de Burgemeesters voor Vrede de roep van de hongerstakers om door middel van een referendum over deze belangrijke kwestie te beslissen.

Luc Dehaene, Burgemeester van Ieper en internationaal voorzitter van de Burgemeesters voor Vrede 2020 Vision Campagne vereniging verklaarde: 'Tsjechische burgemeesters hebben om onze steun gevraagd en het is onze plicht hen bij te staan in hun inspanningen de groeiende spanningen in Europa af te wenden. Als burgemeesters worden we te vaak geconfronteerd met de resultaten van internationale machtsspellen en militaire plannen, met onze steden als potentiėle doelwitten. Het is de hoogste tijd dat de stem van de steden verrijst. Steden kunnen niet langer doelwitten van militaire strategen zijn. Het is onze plicht onze steden en burgers te beschermen en we feliciteren deze dappere jonge mensen die het geweldloze pad van Gandhi gebruiken om een democratische expressie van de publieke wil van de
Tsjechische Republiek te bevorderen'¯.

Burgemeesters voor Vrede 2020 Vision Campagne werkt nauw samen met Burgemeester Jan Neoral van de stad Trokavec, die zich een week geleden voor een dag bij de hongerstakers aansloot. Burgemeester Jan Neoral staat aan het hoofd van een vereniging van Tsjechische Burgemeesters tegen de installatie van het radar systeem in de Tsjechische Republiek.

Mayors of Peace 2020 Vision Campaign is een internationale stichting met hoofdzetel in Ieper. De Burgemeesters eisen een wereldwijd verbod van alle kernwapens voor 2020. Op 14 mei 2008 telde het netwerk 2.226 steden en gemeenten in 129 landen. Nederland telt 38 leden.

Meer informatie: www.2020visioncampaign.org+

Bron: persbericht Burgemeesters voor Vrede, 26-5-2008