Vredesduif met olijftak in snavel.

Hospitaalsoldate

5-3-2008 De Duitse hospitaalsoldate Christiane Ernst-Zettl kreeg toen ze in 2005 dienst deed in Afghanistan opdracht om haar Rode Kruisarmband af te doen en te helpen bij het fouilleren van Afghaanse vrouwen. Dat weigerde ze als in strijd met het internationale recht.

 

Daarin had ze gelijk, volgens de bepalingen van de Geneefse Conventies is een hospitaalsoldaat een niet-combattant en mag derhalve niet met dat soort taken worden belast.
Toch kreeg Christine een disciplinaire straf (een boete van 800 euro) opgelegd. Die vocht ze aan en ze klaagde ook de officier die haar de opdracht had gegeven aan wegens het geven van een bevel dat in strijd is met het volkenrecht.
Tot in hoogste instantie verscholen de gerechten zich echter achter procedurekwesties en juridische spitsvondigheden. Zodoende ontkwamen ze aan de beantwoording van de kernvraag en gaat het misbruik van hospitaalsoldaten gewoon verder in het leger van Duitsland en waarschijnlijk ook in dat van andere landen.+

Ontleend aan: ZivilCourage, februari 2008