Vredesduif met olijftak in snavel.

Nucleair verdrag India - VS

11-8-2008 Pais heeft een oproep mede-ondertekend om aan India geen ontheffing te verlenen van de normaal geldende regels voor toegang tot nucleaire technologie.

 

Het gaat over het nucleaire samenwerkingsakkoord tussen India en de VS, dat India toegang geeft tot de markt voor civiele nucleaire technologie, dit ondanks het feit dat India het Non-Proliferatieverdrag niet ondertekend heeft en zelfs kernwapens ontwikkeld heeft. Het ondergraaft volledig het Non-Proliferatieverdrag en staat in schril contrast met de houding tegenover Iran. Deze tegenstrijdige houdingen zijn een voorbeeld van meten met twee maten en verwijderen ons verder van een neutraal, door het internationaal recht geregeld non-proliferatieregime.

Eind augustus vindt er waarschijnlijk een beslissende of minstens richtinggevende vergadering plaats van de Nuclear Suppliers Group. En ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zal daar mee zijn stem moeten laten horen. Tot nu toe bleek dat hij gewoon de kudde volgt in dit dossier.

De volledige tekst van de oproep vindt u op: www.vredesbeweging.nl/archief/nucleair_india.php.+

11-8-2008