Vredesduif met olijftak in snavel.

Escalatie VS-Iran

7-2-2020 PAX heeft op 17 januari een oproep gepubliceerd waarin zij de Nederlandse regering o.a. oproept om geen fregat naar de Straat van Hormuz te sturen en haar invloed aan te wenden om verdere buitengerechtelijke moorden met drones te voorkomen. Ook wil PAX van de VS terugkeer eisen naar het kernwapenverdrag met Iran.

 

Tekst oproep PAX:

 

De afgelopen weken escaleerde de spanning tussen de VS en Iran met de moord op generaal Qasem Suleimani, hoofd van de Iraanse al-Quds brigade, en Abu Mahdi al-Muhandes, plaatsvervangend commandant van de Irakese Popular Mobilization Forces. Iran nam wraak met raketaanvallen op Amerikaanse militaire doelen. De tragische neergang van het Oekraïense vliegtuig liet zien hoe onschuldige burgers gevaar lopen bij deze escalatie.

 

De afgelopen maanden gingen mensen in Irak en Iran de straat op om op te komen voor burgerlijke vrijheden en mensenrechten en voor een einde aan geweld, onderdrukking en corruptie. Het weekend na de moord waren er massale protesten in heel Irak en in Iran. De demonstranten namen een duidelijk standpunt in tegen de acties van de VS en Iran: ze willen de controle over hun eigen land en toekomst terug. Ze eisen een einde aan de onderdrukking van burgers en vernietiging van hun huizen en thuisland in een eindeloos conflict dat ze al tientallen jaren het hoofd moeten bieden. PAX steunt deze mensen in het Midden-Oosten die opkomen voor hun rechten. PAX veroordeelt de gewelddadige onderdrukking van hun vreedzame protesten.

 

Staatsveiligheid mag nooit ten koste gaan van menselijke veiligheid en staten kunnen alleen duurzame stabiliteit bieden als ze hun bevolking dienen. PAX roept alle actoren op om terughoudend te reageren, de beginselen van de internationale mensenrechten en soevereiniteit van staten te respecteren en manieren te vinden om gerechtigheid, menselijke waardigheid en vrede in een verbitterde regio te herstellen. Burgers zouden de prijs van deze escalatie niet hoeven te betalen. Verdere vergelding door de Iraanse en Amerikaanse regeringen of door de Iraakse PMF brengt burgers nog meer in gevaar. Het risico bestaat dat de vreedzame protestbeweging gewelddadig wordt onderdrukt of gekaapt door een van de conflictpartijen. De resulterende chaos en machtsstrijd kunnen leiden tot een heropleving van ISIS.

 

PAX ondersteunt de burgerbevolking in Irak bij het opbouwen van vrede en het verdedigen van haar mensenrechten, alsook bij het documenteren van schendingen hiervan. PAX brengt via de Human Security Survey veiligheidsissues van de bevolking in kaart om deze onder de aandacht te kunnen brengen van de machthebbers. We zullen daarnaast doorgaan met onze inspanningen om de nucleaire deal (het Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) te herstellen. Daarnaast doet PAX onderzoek naar onbemande bewapende voertuigen zoals drones en bepleiten we de aanscherping van internationale regelgeving ten aanzien van het gebruik ervan.

 

Wij roepen de Nederlandse regering op om:

 

- niet bij te dragen aan verdere escalatie door een Nederlands fregat naar de straat van Hormuz te sturen;
steun te betuigen aan de vreedzame roep van burgers in Irak en Iran en omringende landen voor de naleving van mensenrechten en menselijke waardigheid;
- publiekelijk de mensenrechtenschendingen te veroordelen die plaatsvinden als onderdeel van de repressie tegen de protesten en op te roepen tot onafhankelijk onderzoek en verantwoording hierover;
- op te roepen tot stopzetting van het gebruik van onbemande bewapende voertuigen voor buitengerechtelijke moorden om verdere uitholling van de internationale normen hierover te voorkomen;
- onze speciale relatie met de VS te gebruiken om op te roepen tot terughoudendheid richting Iran en een terugkeer naar de nucleaire deal JCPOA te eisen.

 

Wij roepen de Europese Unie op om:

 

- een actieve diplomatieke rol op zich nemen om de situatie te helpen de-escaleren en een proces te vergemakkelijken om in de regio voor de lange termijn vredes- en veiligheidsovereenkomsten te ontwikkelen;
- voorzichtig en zonder escalatie van het conflict alle partijen aan te moedigen om terug te keren naar de onderhandelingstafel met als doel de naleving van de nucleaire deal JCPOA.

Bron: PAX