Vredesduif met olijftak in snavel.

Jongerendag vredesbeweging

31-10-2017 Veel jonge mensen vragen zich weleens af: 'Wat bezielde onze ouders en grootouders, toen ze 35 jaar geleden massaal de vredesbeweging steunden?' 'Wat bewoog hen toen ze meeliepen in de grootste demonstraties die ons land gekend heeft en toen ze tonnen handtekeningen inzamelden tegen kernbewapening?' 'Wat voor tijd was dat, waarin dat mogelijk was?'

 

cartoon gebaseerd op een spreekwoord

Die vragen en meer worden beantwoord bij een speciaal op jonge mensen gerichte evenement van de vredesbeweging in het Museum voor Vrede en Geweldloosheid in Gouda. Het programma is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar het belooft iets bijzonders te worden. Geen aaneenschakeling van saaie lezingen, maar een happening (ook een woord uit die tijd) waarbij ouderen niet alleen vertellen wat ze deden en hoe ze het deden, maar daar ook iets van laten zien. Film, muziek, spel, een tentoonstelling, discussie. Het zal er allemaal zijn.

 

Wellicht belangrijker nog, is het contact tussen de generaties. Daar zal volop gelegenheid voor zijn. We willen niet blijven steken in het staren naar een glorieus verleden, maar de lijn doortrekken naar deze tijd. Daarom zal er ook een vredesmarkt zijn, waarop jongeren laten zien hoe zij nu het vredesideaal beleven en vormgeven.

 

Behoort u tot de jongere mensen waarover we het hadden? Laat dan nu al weten dat u wilt komen aan onderstaand adres.

 

Behoort u tot de ouderen? Dan is er een hele belangrijke taak voor u weggelegd. De vergrijsde vredesbeweging bereikt de jongeren nauwelijks, maar u hebt die toegang wel. U hebt kinderen, kleinkinderen en andere jongere familieleden. Ook kent u waarschijnlijk nog veel meer jonge mensen. Praat met ze, wek hun interesse en neem ze mee naar het evenement. Let wel: we willen niet dat het toch een 'grijze-hoofden-middag' wordt, daarom hebben ouderen alleen toegang vergezeld van één of meer jongeren. Ook voor u en hen geldt: graag nu al laten weten dat u wilt komen.

 

Praktische informatie:
Datum: 14 april 2018
Tijd: van 13 tot 17 uur
Plaats: Museum voor Vrede en Geweldloosheid, Turfmarkt 30, 2801 HA Gouda. Op loopafstand van het station.
Doelgroep: Het evenement is bedoeld voor jongere mensen d.w.z. mensen die de jaren tachtig niet bewust hebben meegemaakt maar minder geschikt voor kinderen onder de 16.
Organisatie: Vredesbeweging Pais, Eirene en Museum voor Vrede en Geweldloosheid
Aanmelden: Via het reactieformulier of bij Vredesbeweging Pais, Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft; Tel. 015-785.01.37; info@vredesbeweging.n

31-10-2017