Vredesduif met olijftak in snavel.

Kernwapenvrije wereld

3-7-2018 Op 26 september, de International UN-day of the Total Abolition of Nuclear Weapons, willen wij, maatschappelijke organisaties, samen met de politiek bespreken welke concrete stappen door ons land gezet kunnen worden (op weg) naar een kernwapenvrije wereld.

 

Vorig jaar organiseerden de NVMP samen met het Humanistisch Verbond, de Kerken, Mayors for Peace, Pax, en het Rode Kruis een debat over de rol van Nederland bij een totaalverbod op kernwapens. De organisaties verzochten de politiek met klem om iets te doen aan het gevaar van een kernoorlog. Enkele weken later viel er in het Regeerakkoord te lezen: "Het kabinet zet zich, binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een kernwapenvrije wereld."

 

Een inzet die belangrijk is, aangezien de nucleaire dreiging nog steeds verontrustend actueel is. Kijk naar de plannen die de nucleaire grootmachten Rusland en Amerika eerder dit jaar hebben ontvouwd, en het 'opblazen' van de Iran-deal. Maar er zijn ook hoopvolle ontwikkelingen. In VN-verband is op 7 juli 2017 een kernwapenverdrag aangenomen dat deze wapens verbiedt. Nederland heeft mee-onderhandeld, als enig NAVO-lid. Ze tekende weliswaar (nog) niet vanwege NAVO-verplichtingen, maar verklaarde haar rol als bruggenbouwer te willen voortzetten tussen deze belangrijke groep landen en de kernwapenstaten.

 

Op 26 september, de International UN-Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons, beraden de maatschappelijke organisaties zich samen met de politiek over hoe de actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld concreet is vorm gegeven en wat de uitdagingen voor de toekomst zijn.

 

Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur, 26-09-2018


Locatie: Humanity House, Prinsegracht 8, Den Haag. Openbaar vervoer vanaf Den Haag CS: tram 2 richting Kraayenstein, tram 3 richting Loosduinen, tram 4 richting De Uithof , tram 6 richting Leyenburg, halte Grote Markt

 

Toegang is gratis, maar aanmelding verplicht.

Info: office@nvmp.org Tel. 06-42009559

www.nvmp.org